Beleid:Migratieportaal

Uit 3rail Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Update 24-2-2014

Jos.png Doel van deze pagina is het bespreken signaleren van actueele "beheerszaken" m.b.t. project Wiki 2. Géén heen en weer discussies op deze pagina maar wel de kernvragen en mogelijke beslissingen daarop.
 • Projectpagina:. Deze pagina. Opzet is, elke Teamlid heeft zijn eigen "Kopje" op deze pagina.
 • Overlegpagina: bestemd voor discussie essentiële onderwerpen.
 • Besluiten: Overzichtspagina van genomen besluiten.
 • Overlegpagina's: bestemd voor overleg-details per Categorie en Artikelpagina's. (verspreid over de hele wiki !)

Gebruiker Jos

Bedoeling is dat elke Gebruiker op deze pagina zijn "Eigen Kopje" aanmaakt, zie volgende Kopje

Voor details lopende werkzaamheden, zie; "To Do Lijstje"

Wiki structuur


Werkverdeling Categoriestructuur

Onderscheiden 8 Top Categorieën voor artikelpagina's; (dus excl.Beheerpagina's)

Top Categorieën (Update 1-2-2013)
Categorie Aantal catagorieën/sub Aantal artikelen Status Structuur Aandachtspunten Beheer
Grootspoor 18 79 gereed div. Jos (zie overlegpagina)
Modellen 7+34 401 in bewerking - Johan
Modelbaanbesturing 7+12 53 in bewerking - team
Rails volgt - in bewerking Geen team
Baanbouw 4 - gereed Geen Johan
Techniek volgt - gereed Team overleg
Märklin n.v.t. - loopt (auto) Geen Jos
Media 8 - gereed aantal "restjes" nog nog te doen. (zie onder pnt 5) team
Categorieën onder "Beheer" (Wiki)
Help/Handleidingen (Help) volgt zie "Hulp" menu" in zijbalk Vordert gestaag ! - Jos
Wiki n.o.t.k. zie: overleg Sascha 24-04-2012 - Jos
Toelichting werkzaamheden
 1. 1e prioriteit is een goed werkende categoriestructuur opzetten uitgaande van de Top-categorieën zoals op de huidige hoofdpagina vermeld staan. Inmiddels gereed.
  1. Hiervoor zal het nodig zijn enkele artikeltjes als test over te zetten van Wiki 1 naar Wiki 2.
  2. Het aantal als test over te zetten artikeltjes zal zoveel mogenlijk beperkt worden om correctiewerk achteraf te voorkomen. Denk hierbij aan "bron" gegevens van oorspronkelijke auteurs enz. waarover nog geen overeenstemming is per vandaag.
  3. Het overzetten van alle artikeltjes is nog niet aan de orde en wordt t.z.t. overlegd hoe we daar mee om zullen gaan. Huidige projectteam zet "alles" over.
 2. Tijdens b.g. werkzaamheden komen een aantal "knelpunten" boven water die in dit Portaal gesignaleerd worden. Zie de Tabel hierboven onder "problemen" als signaal !
 3. Per 1-11-2012 is het overzetten min of meer afgerond. Samenvattend hieronder een aantal hoofdzaken:
  1. Tijdens het overzetten zijn een aantal artikeltjes met vergelijkbare inhoud gekombineerd in één artikel.
  2. Ook werden andere artikelen gesplitst (i.v.m. omvang) in meerdere artikeltjes waarbij te denken aan "decoders" naar specifiek type, enz.
  3. Een aantal atikelen kregen een andere artikelnaam. Dit was vooral onder de categorie "Modelbaanbesturing en Techniek" het geval.
  4. Veel artikelen werden door het team aangevuld resp. verbeterd. (foto's en teksten)
   1. T.b.v. de categorie Grootspoor werden (te)veel copy-free afbeeldingen van Wikipedia Commons overgenomen als "tijdelijke" opvulling van grootspoorartikels. (voorkeur hebben foto's van eigen gebruikers.)
  5. Enkele artikelen zijn in de categorie checklist geplaatst ter overleg, al of niet met oorspronkelijke auteur.
 4. naast het overzetten zijn tevens een aantal nieuwe artikelen door het team toegevoegd mede met als doel "testen" (moeilijkheidsgraad enz.) en ook omdat we weleens wat anders wilden dan dat copy/paste gedoe.
 5. Onderstaand een aantal aandachtpunten per d.d. 1-2-2013, ter afronding van de gehele migratie-proces:
 6. Om meerdere redenen moet de oude wiki z.s.m. "uit de lucht": Wat moet nog gebeuren:
  1. Controle "alles overgezet". Overleg wie doet welke categorie ?

Interne verwijzingen


Gebruiker Fred


Gebruiker Johan (Treinsmurf)

Alle artikelen zijn overgezet en inmiddels zijn er ook wat nieuwe pagina's bijgekomen.

Er zijn nog een aantal aandachtspunten die door de wikiredactie de nodige aandacht behoeven:

 • Een aantal hulp pagina's en informatie pagina's dienen nog geschreven te worden.
 • Er dient een beslissing genomen te worden per wanneer en hoe we forumleden toegang gaan verschaffen om aan de wiki bij te kunnen dragen.
 • Sjablonen dienen nog uitgekristaliseerd te worden en vervolgens beschikbaar gesteld voor de gebruikers.
 • Werkverdeling redactie betreffende onderhoud en toetsing nieuwe artikelen dient nog bepaald te worden.
 • Onderaan elke pagina staan de items "Privacy", "Over 3rail wiki" en "Voorbehoud". Deze zijn echter nog niet van tekst voorzien.
 Update:Inmiddels zijn deze van tekst voorzien, maar wachten nog op goedkeuring Sascha (mail 11-02-2014)
 • Categorie indeling dient nog verder geoptimaliseerd te worden Vraag is of dat nog noodzakelijk is
 • Wat gaan we met Portaal pagina's doen?
 • Grootspoor dient nog verder vorm gegeven
 • Wat willen we met model-tabellen? zie:Gebruiker:Treinsmurf/Model Tabellen
 • Kunnen we delen van de wiki vrijgeven voor bewerking / kunnen we delen nog dichthouden voor leden.
 • Nieuwe Sjablonen voor Modelbesprekingen zijn beschikbaar. Vraag is welke layout de voorkeur heeft.


Vandaag (2-12-2013) de volgende pagina's aangemaakt:

Help:Veelgestelde vragen
Hulp gevraagd

Graag beoordelen of dit OK is. --Johan 2 dec 2013 21:13 (CET)

Controle van Sjablonen-Inputboxes-Beleid-en-Help-pagina's

--Johan 1 mrt 2014 19:22 (UTC)