CS3/C3plus - Uitgebreide Gebeurtenissen

Uit 3rail Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Intoductie

Dit wiki-artikel is bedoeld om uitleg te geven over hoe Uitgebreide Gebeurtenissen aan te maken op de Märklin_60216-60226_Central_Station_3 van Märklin.
In het wiki-artikel CS3/CS3plus - Gebeurtenissen aanmaken is de basis hiervan beschreven.

De "Uitgebreide Gebeurtenissen" (Erweiterte Ereignisse) maakt het mogelijk om acties voorwaardelijk uit te laten voeren.
Märklin het mogelijk gemaakt, dat alle componenten (artikelen, melders, schakelaars) kunnen worden gebruikt om de toestand van deze component te gebruiken om voorwaardelijke acties te starten (of niet te starten).
Een simpel voorbeeld is het vaststellen van de stand van een wissel of sein om te bepalen of het volgende artikel al dan niet geschakeld moet worden.

Systeeminstellingen aanpassen

Om het inzetten van "Uitgebreide Gebeurtenissen" mogelijk te maken, moet in de systeeminstellingen van de CS3/CSplus een aanpassing worden gedaan.

Afbeelding 21


In het scherm “Systeem” moet naar beneden worden gescrold totdat het item “uitgebreide modus” verschijnt. Hier moet een vinkje gezet worden.
Na de herstart van CS3/3plus is dit actief.

Afbeelding 22Aanmaken Uitgebreide Gebeurtenissen

Voor het aanmaken van een uitgebreide gebeurtenis wordt het standaard gebeurtenissen-menu gebruikt.
Als voorbeeld wordt een gebeurtenis aangemaakt waarbij een terugmelder de actie start.

Afbeelding 23


In bovenstaande gebeurtenis worden de volgende acties gestart:

  • Lok 216 rijden met snelheid 20;
  • Lok 216 stoppen;
  • CS3 laat geluid “gong” horen;
  • Schakelaar SK11 wordt “aan” gezet;
  • Nieuwe rijrichting Lok 216 wordt gezet.


Al deze acties worden gestart in de rijweg “RB-216stop11” door het activeren van melder RBM-11A.
Noot: uiteraard is deze actie niet “foolproof” want ook een andere lok (of wagen) kan bij RBM-11A de actie activeren.

Praktijkvoorbeeld uitgebreide gebeurtenissen

Rijweg RBV-11-22


In onderstaand praktijk voorbeeld worden de volgende checks gedaan.

  • Controle of Melder RBM-22A vrij is.
  • Controle of Melder RBM-22B vrij is.


Wanneer deze beide vrij zijn wordt de rijweg geschakeld via W01-02 en W03.
Vervolgens worden twee Stuurkontakten "aan" gezet. Deze zijn om het stoppen op spoor 31,32 en 33 te realiseren.
(Dit zijn aparte stukjes rijweg) Om tijd te winnen i.vm. het omschakelen van de wissels wordt de lok 216 even gestopt.

De trigger van deze rijweg is RBM-11B. Wanneer deze bezet wordt dan gaat de rijweg lopen.


Verwijzingen (links)

Intern


Extern


Bronnen, Referenties en/of Voetnoten

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de door Märklin zelf uitgegeven informatie en informatie van forumlid Reneels.