CS3/CS3plus - Aanmaken Terugmelder (S88)

Uit 3rail Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Aanmaken van terugmeldkontakten

Het is soms wat onduidelijk hoe je met de CS3 en CS3plus van Märklin een terugmelder moet aanmaken en activeren.
Deze wiki-pagina wil je daarmee op weg helpen.
De beschreven werkwijze gaat in de zowel de S88 AC (60881), S88 DC (60882) als de L88 (60883).
Aan het einde van de pagina wordt ook nog aandacht besteed aan de oudere 6088 en 60880 en de alternatieven.

Zorgen voor Massacontact

De S88 melders (van het type 6088, 6880, 60881 (AC) en 60883, Ground) maken gebruik van de stroomkring via de massa van het spoor en het contact dat de meldsectie maakt via de niet-geïlsoleerde wielstellen. Om deze stroomkring te sluiten is het nodig om tenminste één S88-module met de massa (symbool "T") te verbinden met de massa van de Baan (0) van de rails. Doe je dit niet dan zullen de contacten niet reageren.

De S88 melders van het type Stroomvoeler (bij Märklin aageduid als 60883DC) maken gebruik van een stroomkring via de rijspanning. Hier wordt de ring gesloten door het aansluiten van telkens een meldsectie. De terugmelddecoder wordt vervolgens aangesloten op de retourleiding van de stroomkring.

MA60883-LINK-massa.png

Nieuwe S88 aanmaken

Om een nieuw S88-contact aan de te maken gaan wel als eerste naar het scherm "Artikelen" en kiezen dan de optie "S88-artikel".

We komen dan op onderstaand scherm.

Startscherm S88 AanmakenDit scherm bevat verschillende invoer velden, die in de volgende stappen worden toegelicht.

Startscherm S88 Uitleg Onderdelen


Veld: Naam

Hier voer je de unieke naam in voor de melder. De CS3/CS3plus doet al wel een suggestie.

Veld: Apparaat

Hier geef je aan op wel apparaat de melder is aangesloten. Je hebt hier 3 keuze mogelijkheden.

  • Stuurcontact (Steuerkontakt): Deze komt alleen op het scherm en kan gezien worden als een soort drukknop.
  • GFP-3: Deze is gekoppeld aan de S88-aansluiting aan de onderzijde van de CS3plus. (De CS3 heeft deze optie dus niet.)
  • LinkS88-x : Deze is gekoppeld aan de L88-module, waarbij de "x" staat voor het volgnummer van de L88 in de database van de CS3.


S88 Opties Apparaatkeuze


Veld: Bus

Deze geeft het zg. busnummer van het kontakt. Bij de L88 kan hierbij gekozen worden voor de bussen 1 en 2 (beide alleen S88-N / RJ45) en bus 3 (alleen flatcable voor de 6088 en 60880.

Veld: Module

Deze geeft aan op welke module in de bus-leiding van de L88 het kontakt is aangesloten.

Veld: Contactnummer

Geeft het volgnummer (1-16) binnen de module weer.

Veld: Type

Met dit veld kunnen verschillende soorten S88-kontakten worden weergegeven. Dit heeft maar beperkt betrekking op het type dat je zou kunnen afleiden uit de feitelijke vorm van het kontakt.

Veld: Gleisbild (Baanplan)

Hier zie je de plaats van het aangemaakte S88 kontakt zoals het op dat moment op een van de baanplannen (van de CS3) staat.

Keuze Type S88-kontakt

Bij de keuze voor het type kontakt komen in de feitelijke baan 3 typen als meest toegepast voor. Dat zijn:

  • Contactrail: De standaard (zelfgemaakte) contactrail op basis van bijv. een 24xxx of de 22xxx of 5103, 5014. (duurcontact)
  • Reedcontact: Schakelingen met Märklin of andere reedkontakten. (momentcontact)
  • Schakelrail: De standaard schakelrails bijv. 24xxx, 242xx, 243xx, de 22xx, 224x of de 5146, 5246. (momentcontact)


Door te scrollen kun je nog meer contacttypen vinden, die op andere momenten gebruikt kunnen worden. Dit zijn typisch contacten voor in een baanplan (van de CS3) om acties te sturen.

Keuzelijst S88-type (1)
Keuzelijst S88-type (2)


Instellingen in het Systeem-menu

Om S88 contacten überhaupt te laten werken zijn er een aantal instellingen in het systeem menu noodzakelijk.

Als eerste moet de CS3/CS3plus verteld worden hoeveel S88-modules aangesloten zijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de GFP-3-streng en de LinkS88-strengen. // Foto toevoegen //

In beide gevallen geef je de lengte van de streng op (max. 31) per streng. Voer niet standaard 31 in maar beperk het aantal naar een realistische waarde. Heb je nu 5 modules aan Bus 1 hangen, geef er dan bijv. 8 op. Je belast het systeem daar minder mee, want het uitvragen van niet bestaande modules kost ook tijd en rekencapacteit.

Wanneer je aanpassingen in het Systeem-menu hebt gedaan, start dan de CS3/CS3plus weer op om de nieuwe invoer goed op te slaan. Gebruik daarbij de officiele shutdown en opstart-routine.

Bekende problemen bij opstarten

CS3/CS3plus vindt de terugmelder(s) niet

Dit probleem treedt vooral op bij de LinkS88. Wanneer de LinksS88 bekend is in de centrale. De centrale zal blijven zoeken en daardoor niet doorstarten. Sluit daarom altijd de L88 aan, ook al gebruik je hem op dat moment niet. (Denk ook aan de voeding voor de L88)

Wissen van S88-melders

Het wissen (en wijzigen van S88 contacten gebeurt altijd in het scherm "artikel bewerken". Om een S88-contact volledig te verwijdern moet deze daar worden verwijderd. Na het opnieuw opstarten van de centrale is het contact gewist. Wanneer alle aanhangende melders gewist zijn, kan ook de bijbehorende module desgewnest gewist of gewijzigd worden. Is het aantal modules in een streng aangepast, dan moet dit weer in het Systeem-menu worden aangepast.

Wissen van een LinkS88

Voor het wissen van een LinkS88 moeten we in het systeem menu doen. In de linker kolom zijn alle bekende LinkS88 opgenomen. Wanneer deze gewist moet worden, kan dat hier. Daarna dient het systeem te worden herstart (zonder de LinkS88 aangesloten).