CS3/CS3plus - Pendeltraject aanmaken

Uit 3rail Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
In Bewerking !
VT601 / 2020-05-27


Pendeltraject aanmaken (basis)

De wens van veel modelspoorders is het inrichten van een pendeltraject, waarop bijvoorbeeld een VT95 (Railbus) pendelt tussen twee stopplaatsen. Met de Central Station 3 (en ook de CS2) is dit redelijk eenvoudig te realiseren. Toch lijkt niet iedereen alle benodigde stappen te kunnen invullen. Vandaar deze handleiding.

Uitgangspunt is een traject met twee kopsporen. De trein pendelt van A naar B en terug. Als loc is even een VT95 (Railbus) in beeld.

Pendeltraject (tijdgestuurd)

Benodigdheden:

 • een stuk spoor (C-rail, M-rail, K-rail, tweerail)
 • de Central Station
 • een digitale loc of treinstel

De eenvoudigste variant is het aanmaken van een (nieuwe) rijweg (gebeurtenis) op de Central Station. Deze rijweg geven we een naam, bijv. "Pendel Railbus" Vervolgens slepen we de gewenste loc als eerste in de gebeurtenisregel. De opname modus wordt gestart en de loc in beweging gezet. (Uiteraard bepalen we vooraf de juiste rijrichting). Aan het einde van het pendelspoor keren we de loc en rijden terug tot het beginpunt. We beëindigen dan de opname.

We zien nu alle activiteit tijdens de opname, waarop de veranderingen zichtbaar zijn. Nog steeds in de bewerkingsmodus kunnen met rechtsklik op een activiteit een aantal kenmerken zien. Met dit scherm open zien we de waarde (bijv. snelheid) en de tijdsduur. Door met deze waarden te spelen, kunnen we de pendel verfijnen. Ook mogen onnodige acties worden verwijderd. Eventueel kunnen we later nog functies toevoegen.

Met het beëindigen van de bewerkingsmodus hebben we het eerste pendeltraject ingericht.

Rijweg #1 - Rijden van A naar B (rijden, remmen , keren
Instellen snelheid (40) en tijdsduur (60s)
Instellen snelheid (20) en tijdsduur (5s)
Instellen Keren (<>) en wachttijd na keren (5s)
Rijweg #1 (A-B) met stuurkontakt


Met behulp van het Stuurkontakt kunnen we de gebeurtenissen beinvloeden. Hier wordt het ingezet om de pendelautomaat te stoppen.

Pendeltrein met stuurkontakt gestopt


VIDEOLINK [1]

Pendeltraject (meldergestuurd, 1e variant)

Omdat de tijdgestuurde acties weliwaar exact op tijd lopen, werkt het mechaniek van de loc niet mee. Naarmate de loc langer in bedrijf is, zal deze soepeler gaan rijden en uiteindelijk "te ver" doorrijden. Dus gaan we gebruik maken van melders. Hoe deze te maken vinden wel elders in deze wiki. Het type melder is niet van belang.

Benodigdheden:

 • een stuk spoor (C-rail, M-rail, K-rail, tweerail)
 • de Central Station (ingesteld in uitgebreide modus (CHECK VT601))
 • een digitale loc of treinstel
 • twee meldkontakten
 • een L88-module (met voeding) of S88-module (alleen direct aan CS3plus)

We maken nu minstens twee, maar we kunnen ook met drie nieuwe rijwegen werken. - Rijweg "A-B": Rijweg van A naar B - Rijweg "B-A": Rijweg van B naar A - Rijweg "keren" (optie): Keren van de loc of treinstel

We maken net als in de tijdgestuurde optie rijweg "A-B" en "B-A" aan. We rijden daarbij alleen 1 kant op. Als extra voegen we hier de melder B toe in rijweg 1, voordat de snelheid naar 0 (nul) voegen we melder B toe. Deze melder geven we de instellingen "bij bezet" en optie "doorgaan". Na het stoppen (snelheid = 0) kunnen we de keeropdracht geven. Gebruik hier de dubbele pijl in zwart.

Omdat het keren vaker zal plaatsvinden, kunnen we de Rijweg "keren" aanmaken. Feitelijk is dit de laatste stap van zowel "Rijweg A-B" en "Rijweg B-A". Hiermee keren we de loc, door eerste de snelheid op 0 (nul) te zetten en vervolgens een keeropdracht te geven. We kunnen deze rijweg nu toevoegen aan de rijwegen "A-B" en "B-A", waarbij we in deze eerste rijwegen de stop-opdracht (snelheid = 0) en keeropdracht verwijderen. Na het invoegen van de rijweg "Keren" voegen we vervolgens de rijweg "B-A" dan wel "A-B" toe. Tussen de Keerfunctie en de nieuwe rijweg kunnen we een vertraging inbouwen in de rijweg "Keren".

De pemdel volgt dan het systeem: Rijweg "A-B"- Rijweg "Keren" - Rijweg "B-A" - Rijweg "Keren", enz. De trein stop bij het bereiken van de melder, keert de rijrichting en vertrekt na een aantal seconden weer. Het is wel verstandig om voor de keerfunctie wat extra seconden in te bouwen, omdat de afhandeling van de rijweg terug, gehinderd wordt door het vrij snel doorlopen van de geprogrammeerde volgende rijwegen.

Met het beëindigen van de bewerkingsmodus hebben we dit pendeltraject ingericht.

Het Pendeltraject van B-naar A (met twee melders)


De stappen die deze rijweg bevat zijn achtereenvolgens:

 • Kies loc
 • Geef de rijsnelheid (hier 60)
 • Controleer of melder B vrij is (statusopvraag)
 • De loc gaat dan rijden
 • Controleer de status van Melder B
 • Wacht met de volgende stap totdat de melder "bezet" is (W=wachten)
 • Zodra "bezet" ga met de snelheid naar 20
 • Ga dan met de snelheid naar 0 (hier zit een vertraging op, zie afbeelding)
 • Voer de opdracht "Keren" uit (ook hier kan een vertraging worden ingebouwd)
 • Voer de Rijweg A- B uit


Wanneer (conditie) Melder B is vrij dan doorgaan
Melder A - Wachten tot "bezet (conditie)"
Zet de snelheid naar V=20 (actie), volgende stap na 1 minuut


VIDEOLINK [2]

Pendeltraject (meldergestuurd, 2e variant)

Het kan nog luxer met de hierna beschreven variant. De uitgangspunten zijn vrijwel gelijk. De opbouw is wat anders.

Benodigdheden:

 • een stuk spoor (C-rail, M-rail, K-rail, tweerail)
 • de Central Station (ingesteld in uitgebreide modus (CHECK VT601))
 • een digitale loc of treinstel
 • twee meldkontakten
 • een L88-module (met voeding) of S88-module (alleen direct aan CS3plus)

De rijwegen "A-B" en "B-A" worden zodanig aangepast, dat een van de "melders" en de "keerfunctie" eruit gehaald worden. We maken vier nieuwe rijwegen aan "A-binnenrijden", "A-uitrijden", "B-binnenrijden" en "B-uitrijden" (niet alle rijweg zijn hieer weergegeven)

We slepen vervolgens de Melder A (bij A-binnenrijden) resp. B (bij B-binnenrijden) in het veld "handmatig". We zien at hier wat veranderd. Er verschijnt een locje met een pijl naar binnen (einfahrend). Dit noemen we de "trigger". De rijweg wordt gestart zodra de trein de melder activeert. In de rijweg zelf nemen we de "keerfunctie" en de rijweg "uitrijdend" op.

Dit lijkt ingewikkelder maar heeft later voordelen.

We krijgen nu de volgende routine (als voorbeeld voor melder B):

 • De (rijdende) trein activeert de rijweg "B-binnenrijden";
 • De trein rijdt nog wat door (afhankelijk van de ingestelde snelheid en tijd)
 • De trein activeert de "Rijweg keren"
 • De trein activeert de "Rijweg Uitrijden"
Rijweg Binnenrijden Melder B


In deze afbeelding is rijweg "keren" al opengeklapt. (Dit doen we door op de rijweg te klikken en vast te houden)

De rijweg "uitrijden" ziet er dan als volgt uit:

 • De trein krijgt vrijgave (sein op groen)
 • De vertrekprocedure start (rijweg "vertrek"
 • De trein vertrekt werkelijk met V=60.
Rijweg uitrijden (met vetrekprocedure)


VIDEOLINK
=== Wordt vervolgd (VT601) ===

Toelichting afbeelding

Vervang deze regel tekst door tekst over het onderwerp wat je wilt schrijven.

Verwijzingen (links)

Intern

Extern


Bronnen, referenties en/of voetnoten