CS3/CS3plus - Stuurkontakten

Uit 3rail Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
In Bewerking !
Vt601 / 2020-05-27


De informatie in dit artikel is deels gebaseerd op de beschrijving in het Handboek (v2.0) van Märklin, eigen ervaringen en ervaringen op dit en andere fora.
Voor aanvullingen neem kontakt op met VT601.

Introductie

De Märklin Central Station 3 en 3plus hebben de mogelijkheid om met behulp van zg. Stuurcontacten (Steuerkontakte) de uitvoering van acties te beïnvloeden.
Door het aan dan wel uitzetten van de stuurcontacten kunnen voorwaardelijke uitvragen worden uitgevoerd dan wel genegeerd.
Dit artikel wil enige duidelijkheid verschaffen hoe deze stuurcontacten kunnen worden gebruikt.

Hoofdscherm Artikelen, Tab Stuurkontakten


We hebben daarbij de keuze uit:

 • Spoorcontacten
 • Schakelcontacten
 • Speelwereldcontacten

Het gekozen stuurcontact in het bewerkingsscherm herkennen we door de blauwe achtergrond.

Spoorcontacten

In deze groep vallen alle gebruikelijke contacten die gebruikt kunnen worden als terugmelders.

Hoofdscherm Artikelen, Tab Spoorcontacten


We zien hier drie typen kontakten:

 • Contact
 • Reed
 • Schakelaar

Al deze contacten kunnen worden geadresseerd als S88-contact onder de GFP3 of Link-88 of de bussen van de Link-88.
Deze contacten kennen twee toestanden; "actief/bezet" (geel) en 'niet-actief/vrij" (grijs). Is het contact rood dan is deze nog niet gevonden door de CS3.
In de onderste regel vinden we een paar invoervelden:

 • Naam (de unieke naam van het contact)
 • Bus (de busleiding waarop het contact is aangesloten)
 • Het (volg)nummer van de module in de bus-leiding
 • Contactnummer (geeft het volgnummer van de werkelijke aansluiting)
 • Overgedragen aan (laat de mogelijkheid om het contact op een andere plaats in het sporenplan te gebruiken)


Schakelcontacten

In deze groep vinden we contactgevers die gebruikt kunnen worden om acties te sturen. Hoe dit kan wordt hieronder behandeld.

Hoofdscherm Artikelen, Tab Schakelcontacten


We zie hier diverse typen contacten. De werking ervan is in principe als "schakelaar". Door de verschillende vormen kunnen zichtaar verschillende toepassingen worden gebundeld.
Ook deze contacten kennen twee toestanden: "actief/bezet" (geel) en 'niet-actief/vrij" (grijs). Is het contact rood dan is deze nog niet gevonden door de CS3.
In de onderste regel vinden we weer een paar invoervelden. Voor de uitleg: zie spoorcontacten.

Speelwereldcontacten

Hier vinden we specifiek contacten die gebruikt kunnen worden om Speelwereld acties te programmeren.

Hoofdscherm Artikelen, Tab Speelwereldcontacten


We zie hier diverse typen :

 • diesel
 • kolen
 • tanken
 • zand

Alle contacten zijn in de speelwereld modus inzetbaar.
NOOT: hiermee is nog geen ervaring opgedaan (VT601)

Toepassen van Stuurcontacten

Aanmaken

Op de hoofdpagina van de artikelen lijst kan gekozen worden voor de subtab (onderin), waarin het gewenste contact-type wortd gekozen".
Daar komen verschillende vormen van deze contacten in beeld. De werking van de kontakten is verder gelijk, nl. als momentcontact (spoorcontacten) of schakelaar (schakelcontacten).

Om een stuurcontact aan te maken, wordt geklikt op het "+"-symbool in het artikeloverzicht (bovenin het scherm). Het stuurcontact kan dan een naam (ID) en adres toegekend worden. Feitelijk is het stuurcontact een virtueel S88-contact.
Om het contact te gebruiken kan in het Sporenplan-paneel of Seinpaneel dit contact worden opgenomen via het bewerken menu van dat paneel.

Gebruiken

De stuurcontacten kunnen worden opgenomen in acties en gebeurtenissen.

Spoorcontacten

Deze worden als regel gebruikt als spoorbezet melders. De fysieke vorm van de melder is niet van belang.

Voorbeeld met Spoorcontact


De melder tussen de "60" en "20" is in dit geval bezet. De actie die hieruit volgt is, dat zodra de melder "actief" is, de actie "V=20" wordt gestart.

Schakelcontacten

Deze worden als regel gebruikt als schakelaars, om acties aan of uit te zetten. Deze schakelaars staan normaal op het bedieningspaneel.

Voorbeeld met Schakelcontact


De schakelaar laat in de stand "aan (geel) de gebeurtenis doorlopen. In de "uit"-stand (grijs) wordt de gebeurtenis gestopt.
Er wordt niet aan de voorwaarde "aan" voldaan. (De schakelaar zal dan rood kleuren. In de gebeurtenis verschijnt een rode punt met een uitroepteken.)

Speelwereldcontacten

Nog aan te vullen

Instellingen van Stuurkontakten

Weergave van stuurkontakten (in de afbeeldingen voor melders in rijwegen)

Weergave in de Rijweg "Conditie - Voortzetten
Weergave in de Rijweg "Conditie - Wachten


Bewerken van Stuurkontakten (condities)

Een stuurkontakt heeft in alle gevallen een status, "bezet" of "vrij" (In dit voorbeeld is dit een melder)
Wanneer de melder geactiveerd wordt, dan veranderd de status van "vrij" naar "bezet".
Hiermmee kan een (vervolg)actie geschakeld worden.

Stuurkontakt Melder - Conditie


In bovenstaand voorbeeld is de melder als "conditie"(voorwaarde) actief. Hierbij zijn er twee opties "wachten" of "voortzetten".
Wanneer gekozen wordt voor "wachten" dan wordt de voortgang van de gebeurtenis gestopt, totdat aan de voorwaarde (vrij of bezet) is voldaan).

Wanneer gekozen wordt voor "voortzetten" dan wordt de gebeurtenis vervolgd met de volgende stap(pen) als voldaan wordt aan de voorwaarde.<br
Echter wanneer niet voldaan wordt aan de voorwaarde, dan stop de gebeurtenis (en verschijnt een rode punt met uitroepteken in het display).<br
Dit is dus volkomen correct en heeft geen verdere impact op andere gebeurtenissen.

Bewerken van Stuurkontakten (acties)

Een stuurkontakt kan ook binnen een gebeurtenis actief van status worden veranderd. Dit wordt dan aangegeven met de keuzeknop "actie".

Stuurkontakt Melder - Actie


Door het wijzigen van de status van een stuurkontakt, kunnen andere gebeurtenissen geactiveerd worden.
(LET OP: Dit kan heel onverwachte en vreemde gevolgen hebben.)

Er verschijnen bij het aanklikken een viertal symbolen.

 • vrij
 • bezet
 • lokje met oog en plusteken (+)
 • lokje met oog en kruisje (x)

De eerste twee lijken duidelijk. De status van het stuurkontakt wordt omgezet.
Met de andere is wat speciaals aan de hand.
Hiermee kunnen we de weergave van een lok(-ID) weergeven bij het stuurkontakt (plusje) of verwijdeder (kruisje).
Hoe dit werkt komt later.

Bewerken van Stuurkontakten (linker veld - Handbedrijf)

Ook in het veld uiterst links van de gebeurtenis kan gespeeld worden met stuurkontakten
De basis is het gebruiken van een melder "Einfahrend" (binnenrijdend).
De actie wordt gestart wanneer het kontak melder "bezet" wordt (positieve flank).
De andere variant is de start wanneer het kontakt "vrij" komt (negatieve flank).
Met beide varianten moet geëxperimenteerd worden om het gewenste resultaat te bereiken.

Stuurkontakt Einfahrend
Stuurkontakt door Sein (als groen dan ..)


Bewerken van Stuurkontakten (linker veld - Tweegedeeld)

Ook kunnen de stuurkontakten in het linkerveld nog eens extra gekoppeld worden aan schakelaars.
Dit zijn de stuurkontakten die opgenomen in de schakelkontakten.

Voorbeeld van een dubbel stuurkontakt


Deze vinden we in het bewerkingsscherm van de stuurkontakten aan de linkerzijde.

Bewerken Stuurkontakten


In de regels met de pijltje kan via een dropdownlijst het gewenste stuurkontakt in de "controle"-regel gekozen worden.


Toepassing in Gebeurtenissen

AFBEELDING GEBEURTENIS (BEWERKINGSSCHERM)

Bewerkingsscherm Gebeurtenis


Wanneer bij de aangemaakte gebeurtenis (rijweg) in het veld uiterst links (normaal met de tekst "handbedrijf") geklikt wordt (met de rechter muisknop) dan verschijnt eveneens een venster om een "stuurkontakt" toe te voegen. Na het sluiten van dit scherm, verschijnt in dit linker veld een tweegedeeld symboom, waarin het onderste deel het stuurkontakt bevat. Aan de stand van de schakelaar is te zien of het kontakt actief (aan) of niet-actief (uit) staat. Staat het contact uit, dan wordt de gebeurtenis niet door externe opdrachten (triggers) uitgevoerd.

Alternatief kan het stuurcontact ook vanuit het Sporenplan of Seinpaneel worden gesleept (drag&drop) naar het linker veld.

Toepassings voorbeelden

In onderstaande afbeeldingen zijn een aantal toepassingen weergegeven. AFBEELDINGEN TOEVOEGEN

Toelichting afbeelding

Kop 2

Toelichting afbeelding

Vervang deze regel tekst door tekst over het onderwerp wat je wilt schrijven.

Verwijzingen (links)

Intern

Extern


Bronnen, referenties en/of voetnoten