CS3/CS3plus - Update informatie 2.0.0

Uit 3rail Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Nieuwe Mogelijkheden en Bedieningsmogelijkheden van de CS3 en CS3+ met software update 2.0

De update van de software met versie 2.0. (december 2019) voor de CS3/CS3+ worden een aantal uitbreidingen doorgevoerd in het bedieningspaneel van de CS3 en CS3+, die voor het inrichten van loks en magneetartikelen en de bediening van de baan een aanzienlijke verbetering betekenen . Dit zijn de volgende hoofdonderdelen:

  • I. Nieuw bedieningstableau als alternatief voor het Spoorplan
  • II. Geoptimeerde lijsten voor het inrichten en beheren van artikelen
  • III. Vereenvoudigde inrichting van schakelfuncties
  • IV. Aanvullingen in detail


I. Nieuw bedieningstableau als alternatief voor het Spoorplan


Noot: In de tekst staat voorlopig nog even Stellpult of Stellwerk In het menu van de CS3 wordt dit Track Layout genoemd. (VT601)

Met de CS3 is voor het informele bedienen en schakelen van wissels, seinen en andere toebehoren het Spoorplan ingevoerd. Dit Spoorplan is een weergave van het werkelijke verloop van de sporen op de modelbaan, met daarin opgenomen alle artikelen en bedieningselementen. In het grootbedrijf worden bij de seinhuizen meer gestandaardiseerde elementen gebruikt, Hierbij is niet het werkelijke verloop van de sporen het hoofddoel van de weergave, maar een functionele schematische weergave. Een dergelijke schematisch bedieningspaneel kan vanaf versie 2.0 als alternatief op de CS3(+) worden ingericht. U kunt daarbij zelf beslissen of u voor de werkelijke of de schematische weergave kiest. Ook het parallel gebruik van beiden panelen is mogelijk. Wanneer meerdere componenten gezamenlijk gebruikt worden, is het nu ook mogelijk deze in de gekozen weergavevorm te tonen. Zo kan op de CS3 zelf bijvoorbeeld het schematische plan (Stellwerk) worden weergegeven, terwijl op een monitor van hetzelfde baangedeelte het Sporenplan zichtbaar is. De gebruiker kiest welke hij wil gebruiken.

Update-Info-2 0-Figuur-1.png


Om het Stellpult te kunnen inrichten moeten als eerste de Wissels, Seinen en Overige Artikelen worden aangemaakt. Op het Stellpult worden deze dan vervolgens met de bijpassende verbindingselementen aan elkaar gekoppeld. Daarbij kunnen ook de artikelgroepen uit het Sporenplan worden gekopieerd. De exacte plaatsing van de artikelen kan voor een overzichtelijke weergave door de gebruiker zelf geoptimaliseerd worden. Net als bij het Sporenplan kunnen ook aan het Stellpult teksten worden toegevoegd. Zo kunnen bepaalde gebieden beter worden aangeduid. Met het Stellpult is het laatste ontbrekende bedieningsmethode aangevuld.

II. Inrichten en beheren van de artikellijst(en)

De artikellijst is een belangrijke basis voor alle magneetartikelen zoals wissels, seinen, ontkoppelrails, en dergelijke, maar ook voor de definitie van schakel- en terugmeldcontacten en alle andere toebehoren. Voor het inrichten van deze artikelen moesten tot nu toe diverse ondermenu’s worden geopend. Dit is nu verbeterd om een beter overzicht te verkrijgen en tegelijk een effectievere instelling van de verschillende parameter te bewerken.

Update-Info-2 0-Figuur-2.png


Nieuw is onder meer de mogelijkheid om nog vrije MM- of DCC-adressen te tonen. De limiet daarvan is het hoogste reeds ingevoerde adres voor het betreffende formaat. Er worden daarbij maximaal 10 verdere adressen getoond. Als hoogste waarden geldt voor het MM-formaat daarbij adres 320, voor het DCC-formaat het adres 2048. Zo kan bij het inrichten van een nieuw artikel snel gevonden worden welke adressen nog beschikbaar zijn. Wie zich verder in dit onderdeel verdiept zal ontdekken dat er bij de verschillende artikelen nieuwe elementen zijn toegevoegd, die vaak een oplossing zijn voor zeer specifieke artikelen die momenteel op de markt zijn. Wanneer een artikel gekozen wordt, worden nu de volgende gegevens aangegeven: • Naam • Protocol (MFX-, MM- of DCC) • Aansluiting • Adres • Schakeltijd • “>”om naar de programmeermodus te gaan. De artikellijst blijft overigens gewoon zichtbaar, zodat snel naar andere te wijzigen artikelen gesprongen kan worden. Bij een contact zijn de volgende parameters zichtbaar en te wijzigen: • Naam • Bus • Module • Contactnummer

III. Instellen van de schakelfuncties bij loks

Wie bij het handmatig aanmaken van een lok, moet de verschillende functies nog nader instellen. Hierbij moeten passende symbolen en kolommen gevonden worden om de functie aan de lok toe te wijzen. Dit is nu ook verbeterd door het bewerkingsscherm aan te passen.

Update-Info-2 0-Figuur-3.png


De functie-icons zijn nu geordend in verschillende submenu’s op basis van thema (Licht, Geluid, Mechaniek, Veelgebruikt). U kunt daarmee op elke gewenste button aan de linkerzijde een van deze icons plaatsen. Dat kan ook voor de op dat moment niet actieve functie. Ook het soort functie (Schakel, Puls, Tijd, Afloop) kan ingesteld worden. Wanneer deze functie ook gebruikt moet worden op een andere CS2, CS3 of MS2 kan de (aangepast) data op een lokkaart worden geschreven en zo gebruikt worden op de andere apparaten. Voor MFX-loks geldt dat deze informatie op de decoder wordt geschreven. Hiervoor is een lokkaart daarmee niet noodzakelijk.

IV. Overige verbeteringen

Bij deze update is een serie verbeteringen doorgevoerd, die het gebruiken van de bedieningsschermen vergemakkelijken. Hier behoren: • In het Sporenplan kunnen nu tunnel en brug elementen worden opgenomen. Hiermee kunnen sporen over en onder elkaar kruisende sporen worden weergegeven. • Wie via de PC een verbinding heeft met de CS3, kan nu ook met deze verbinding het Sporenplan en het Stellpult aanpassen en opslaan. • Optimalisatie van de samenwerking met de CS2 als tweede apparaat. • Bij het maken van het Sporenplan en het Stellpult kunnen de laatste stappen ongedaan gemaakt worden, maar weer opnieuw worden toegevoegd. • Bij het tekenen van trajecten kan het eindpunt tijdelijk geparkeerd worden. Bij het parkeren wordt automatisch een tijdelijk eindpunt gezet. • Gebeurtenissen kunnen worden toegevoegd aan het Sporenplan. Hiervoor moet de Gebeurtenis met behulp van Drag en Drop op het Sporenplan worden geplaatst. Een aanhaken op een trajectdeel is niet mogelijk. • Onder het menu “Systeem” zijn alle in het Systeem van de CS3 aanwezige andere CS3(+) aangegeven. Uiterst links is de Centrale aangegeven vanaf welke centrale de systeeminstellingen worden bekeken. Wanneer deze centrale het tweede systeem is, staat rechts daarvan de Master. Alle overige centrales staan dan rechts van de Master. • Deze update bevat tevens de update voor de MS2 van versie 3.55 naar 3.112.

De nieuwe mogelijkheden zullen door aanvullende artikelen in het Märklin Magazin en andere publicaties worden toegelicht. Deze artikelen zijn daarna ook als download beschikbaar via de Märklin website. https://www.maerklin.de/de/erlebnis/maerklin-magazin/downloads/themen-specials-und-serien/ Het loont om hier regelmatig te kijken voor nieuwe informatie.


Verwijzingen (links)

Intern

  • CS3/CS3plus - Algemene informatie[[1]]
  • CS3/CS3plus Update info 1.4.0.[[2]]

Extern

  • CS3/C3plus - Update informatie Märklin[[3]]


Bronnen, Referenties en/of Voetnoten