CS3/CS3plus - Update informatie 2.2

Uit 3rail Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

CS3 en CS3+ met software update 2.2

Update van de CS3/CS3plus

Met deze update worden de volgende punten geïmplementeerd voor de CS 3-familie:

1. Invoering van een bedieningselement voor de draaischijven 74861 van Märklin 6861 van Trix. 2. Uitgebreide aanmelding van lichtsignalen van de 764xx-serie met aan de hoofdmast gemonteerde voorsignalen van het daaropvolgende hoofdsignaal. 3. Optimalisatie van de eigenschappen en het gedrag van verschillende componenten in de ten opzichte van de vorige softwareversie 2.1.


De update (2.2.0) is geen grote update t.o.v. de eerdere versies, maar bevat wel een flink aantal bug-fixes en nieuwe en verbeterde elementen. Deze wikipagina is daarmee grotendeels een vertaling van de in het duits beschikbare update-informatie en changelog. Deze originelen zijn te vinden op de updatepagina van Märklin: [1]
Een beetje verstopt is de mogelijkheid om nu een pendeltraject (slingermacro) in te voegen, die als functie aan een lok kan worden toegewezen. Hoe dit werkt is nog niet helemaal duidelijk.

Bedieningselement voor de nieuwe draaischijf

Fig.1 Afbeelding voor de draaischijf

In het keuzemenu voor het instellen van besturingselementen in de artikellijst is er nu ook een speciaal element voor de nieuwe draaischijf 74861 van Märklin of 66861 van Trix.

Naast de bekende besturingsopdrachten voor het verplaatsen van de draaischijfbrug, bevat het besturingselement nu ook de knoppen om de verschillende geluidsfuncties te bedienen, waarover deze generatie van draaischijven beschikt.<br

Deze gebruikersinterface wordt handmatig of via de geïmplementeerde mfx login procedure ingesteld. Meer informatie over de bediening van de draaischijf kan worden gevonden in de handleiding van de draaischijf.

Lichtseinen 76495, 76496 en 76497 instellen


Bij het instellen van deze hoofdseinen moet zoals bekend ook informatie over het seintype en, in voorkomende gevallen, ook het adres van het bij het voorsein behorende volgende hoofdsein worden aangegeven.

Deze instellingsoptie wordt nu zowel gebruikt voor handmatige installatie als de comfortabeler met mfx aanmelding. Hiervoor wordt een koppeling gemaakt van het desbetreffende hoofdsignaal met het bijbehorend voorsein.
Beide zijn beschikbaar in de artikel-lijst met objecten.

Na de koppeling van beide artikelen worden ze altijd automatisch geschakeld zodra de schakelopdracht voor een van de twee elementen wordt gegeven.

Let hier ook op de overeenkomstige aanwijzingen in de helpfunctie van de CS3.

Verdere optimalisaties

Verschillende wijzigingen in de softwarestructuur worden nu gebruikt om de procesbetrouwbaarheid te verhogen en snellere processen te verkrijgen onder bepaalde omstandigheden.

Ook zijn nieuwe foto's van de andere innovaties die in 2020 gepresenteerd zijn in de update beschikbaar in de afbeeldingsdatabase van de CS3/CS3+. Houd er rekening mee dat deze afbeeldingsgegevens worden niet doorgegeven aan andere apparaten. Deze nieuwe afbeeldingsgegevens worden daarom niet automatisch opgenomen in een CS 2, die in het systeem is gekoppeld.

Vanaf deze update is het nu ook mogelijk om de N-spoor decoders 66855 en 66856, die vanaf 2021 beschikbaar zijn, te programmeren en naar eigen wensen aan te passen.

Het aantal functiepictogrammen is ook opnieuw uitgebreid. Voor een betere duidelijkheid kunnen deze worden verdeeld in groepen met vergelijkbare kenmerken. Dit maakt het gemakkelijker om een geschikt pictogram te vinden voor de een functie.<br

Uitvoeren van de update

Let op wanneer de update wordt doorgevoerd
Afhankelijk van de configuratie op uw CS3/Cs3+ kan een tweede start van het updateproces nodig zijn.

Als u het volgende venster ziet op uw CS3, zou dit nodig zijn:

Melding onvolledige update (2.2.0)In dit geval heeft de bovenste regel nog steeds versie-aanduiding 2.1.0. Een tweetal bestanden is dan nog niet vernieuwd. Na het opnieuw activeren van de update, moet dan het volgende scherm verschijnen:

Melding update 2.2.0 is compleet


Alleen wanneer, zoals in deze afbeelding, het nieuwe versienummer 2.2.0 in beeld is, zijn alle gegevens ook vernieuwd. Vergeet achteraf niet om te controleren of de andere onderdelen, zoals het GFP3 ook geupdate moeten worden. Om te zien of er updates zijn voor deze onderdelen zijn deze voorzien van de rode punt en moet de update worden uitgevoerd.
Veel plezier gewenst bij het verkennen en ontdekken van de nieuwe mogelijkheden van uw CS3/CS3+.

Changelog

De changelog bevat een overzicht van alle (bekendgemaakte) wijzigingen die zijn doorgevoerd.
Versie 2.2.0
Inhoud van de update
- C-track draaischijf 74861
- Updates voor SD-kaarten
- Nieuwe macro's in gebeurtenissen
- Exporteren van spoorafbeeldingen naar CS2

1. Diverse wijzigingen en bug fixes


Moment functies in gebeurtenissen
Moment functies hoeven niet te worden uitgeschakeld in evenementen verder gewijd. Momentfuncties worden automatisch uitgeschakeld in gebeurtenissen.
Pauzeren voor de loop-macro
Een loop-macro die alleen evaluaties van statussen uitvoert, wordt ongecontroleerd uitgevoerd en gebruikt een groot deel van de rekencapaciteit van de processor. De loop-macro heeft een extra instelling gekregen van een pauze, die moet worden doorlopen voordat een herstart wordt gestart.
Systeem opstarttrigger
Vanwege een interne reconstructie is de gebeurtenistrigger "System Start" gedeactiveerd.
Rem-macro
De fout in de rem-macro(Brems-makro) is hersteld.
Opstarten
De timing van de S88-opvraagverzoeken aan een CS2 is aangepast aan het startgedrag van de CS2. S88-meldcontacten worden nu tijdcorrect opgevraagd van de CS2.
Partities op SD-kaarten
Een SD-kaart met meerdere partities wordt nu correct ondersteund in de CS3.
Lok-pictogrammen van de gebruiker
Zelf aangemaakte lok-pictogrammen kunnen veel groter zijn dan die weergegeven op CS3. Deze kunnen worden overgebracht naar de CS3 door middel van kopiëren. Echter, deze te grote pictogrammen leiden tot een hoge processorbelasting en vertragen daarmee de CS3.
Deze loc-pictogrammen worden weergegeven bij het kopiëren en verschaald naar een passende afmeting.
Herstel weergave bij het opstarten
Na het opstarten wordt de weergave van bij afsluiten geopende artikel- of lok-lijsten hersteld.
Gebeurtenissen - Lijst met gesorteerde groepen
De groepslijst in gebeurtenissen wordt nu alfabetisch gesorteerd wanneer de lijst wordt geopend.
USB-media uitwerpen
USB-media in het Master Slave-netwerk kunnen nu alleen nog op het eigen apparaat worden uitgeworpen.
Bijwerken van de Update procedure'
De procedure voor het bijwerken van update pakketten is herzien en overbodige meldingen zijn gecorrigeerd.
Herkennen en wissen van Mfx-artikelen
Het herkennen van nieuwe Mfx-artikelen werd door elk apparaat zelfstandig gedaan. Het verwijderen van gebruikte ID’s werkte daardoor niet consistent op de verschillende apparaten. De procedure is gewijzigd en het verwijderen van de artikelen wordt nu centraal uitgevoerd.
Limiet voor statusbestandsgrootte
Gebeurtenissen hebben het databestand van de CS3 enorm laten groeien en het daarmee beschikbare geheugen kunnen vullen. De groei van de het databestand is nu begrensd en het is niet nu meer mogelijk om het geheugen hiermee te vullen.
Gewijzigde procedure Lok-Decoder-Reset
Wanneer een lok-decoder wordt gereset, wordt de lok niet verwijderd uit de lok-lijst. Na een hernieuwde aanmelding moet de locomotief opnieuw verbinding maken met de dan bijgewerkte instellingen.
Mfx-aanmeldingsproblemen
Mfx aanmeldingsproblemen met “herstellen” en “mfx locomotief “zoeken zijn verbeterd. De afhandeling van het Mfx-netwerk-ID wordt nu correcter afgehandeld en een herstelde lok-ID wordt nu ingesteld op een manier dat er minder problemen ontstaan.
In het geval van een herstel wordt de beheerlijst van het GFP3 opnieuw ingesteld.

2. Programma-uitbreidingen


Pendeltrein-macro (Slinger-macro)
De macro's van de CS3 zijn uitgebreid met een speciale pendel-trein-macro om het gemakkelijker te maken om pendeltrein locomotieven te aan maken. Deze macro kan direct aan een locomotief worden toegewezen als een afloopfunctie via een (vrije) functieplaats. Hiermee kunnen dus verschillende locomotieven op het pendeltraject worden ingezet.
(Deze macro wordt aangeduid als “slingermacro".)
Het is voldoende om een pendeltrein-makro per traject aan te maken. Om de pendeltrein te starten is het voldoende de lok in het pendeltraject te plaatsen en vervolgens de gekozen lok-functie te activeren.
In de pendetrein-macro worden alle gewenste acties opgenomen om een locomotief met een tussenstop te laten pendelen. De logica van de macro wordt bevat de items: Start, pauzeer, stop en start het pendeltraject opnieuw.<

Controlepanelen exporteren naar CS2
Bedieningspanelen van de CS3 kunnen nu worden gebruikt op een slave CS2. Daarvoor moet in de instellingen van de CS2 de synchronisatie van de lay-out vereist deze te activeren.
De bedieningspanelen worden op de best mogelijke manier omgezet, maar door de verschillen in de programma-bestanden is het resultaat sterk afhankelijk van het bedieningspaneel van de CS3.

Nieuwe mfx draaischijf
De nieuwe draaischijf 74861 met 30 aansluitingen wordt nu ondersteund.
SD-kaartupdate
Er is een update van gegevens naar SD-kaarten ingevoerd. Een SD-kaart in de CS3 wordt gebruikt om geluiden op te slaan, waamee het spoorbedrijf kan worden ondersteund. Verder worden de afbeeldingen voor de identificatie van gebeurtenissen hierop opgeslagen. De update wordt alleen aangeboden met een aanwezige SD-kaart.
Selectiemenu's van de CS3
De selectiemenu's van de CS3 zijn omgezet naar een uniforme structuur. Als er te veel selectiepunten zijn, wordt het menu 2-regelig. Wanneer de eerste regel aan de onderzijde wordt weergegeven, wordt de tweede regel erboven geplaatst.
Nieuwe functiepictogrammen voor locomotieven
De functiepictogrammen zijn uitgebreid om beter zichtbaar te maken welke actie een functie in een locomotief activeert. De geluiden voor een locomotief zijn verdeeld in twee groepen voor een betere duidelijkheid.
Centrale shutdown
Een samenstel van verschillende CS3-centrales kan nu gezamelijk op de hoofdunit worden afgesloten. Dit moet op de hoofdeenheid en de andere centrales worden geactiveerd.
Nieuwe magneet artikelen
Er zijn nieuwe magneetartikel pictogrammen aangemaakt voor de seinen "Ra 11 - Wacht", "Bü 100/101 – Knipperend overweg monitoring signaal" en "Zp 9 - Vertreksein" zijn toegevoegd.
Voorseinen van 76495, 76496 en 76497
De voorseinen op de mast van de artikelen 76495, 76496 en 76497 kunnen nu worden ingesteld onder DCC. Daarvoor moet het Profi-Vorsignal worden ingesteld. Het adres van het voorsein kan worden geprogrammeerd door koppeling met het bijbehorende hoofdsein. Onder MFX worden de seinen nu als hoofd- en voorseinen aangemeld. Het adres van beide items kunnen desgewenst worden bewerkt. De getoonde lichten van het voorsein worden bepaald door het eigen hoofdsein én het hoofdsignaal op de mast.
(Hoofdsein op mast = rood, Voorsein = uit)
Nieuwe systematiek voor koppelen van voorseinen en hoofdseinen
Er is een nieuw systeem gecreëerd voor het koppelen van een voorsein aan een (bijbehorend) hoofdsein. In het geval van een voorsein is het nu mogelijk om het bijbehorende hoofdsein in te stellen. Wanneer het hoofdsein wordt bediend, wordt tevens het gekoppelde voorsein bediend. Bij het koppelen is het alleen mogelijk de juiste signalen selecteren.
Een armvoorsein VR01 kan alleen worden gekoppeld aan één armhoofdsein HP01. Hetzelfde geldt voor een armvoorsein VR012 met een armhoofdsein HP012. In het geval van lichtseinen wordt de koppeling onafhankelijk van het signaaltype aangeboden.
Lok-afbeeldingen - Zomernieuws 2020
Lok-afbeeldingen uit de nieuwe modellen catalogus 2020 zijn nu toegevoegd.

3. Wijzigingen in GFP3 - V12.113

Herstelling van een fout in de mfx-opdrachten
Een fout bij het verzenden van mfx-opdrachten kan resulteren in een onjuiste mfx-opdracht van de GFP3.. Deze fout is nu opgelost.

Verwijzingen (links)

Intern

  • CS3/CS3plus - Algemene informatie[[2]]
  • CS3/CS3plus Update info 2.2.0.[[3]]

Extern

  • CS3/CS3plus - Handleiding bij versie 2.0 [[4]]
  • CS3/CS3plus - Handboek bij versie 2.0 [[5]]
  • CS3/CS3plus - Update informatie 2.2 [[6]]
  • CS3/C3plus - Update informatie Märklin[[7]]

Ingevoerd by VT601 d.d. 2020-11-25