Covered Hopper: verschil tussen versies

Uit 3rail Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(Correcte op vorige pagina aanpassing)
(geen verschil)

Versie van 3 dec 2012 om 18:39


De rails waar deze Hopper wagons op staan zijn niet meer in gebruik, ze zijn weg gezakt in de grond en niet meer aan de andere rails gekoppeld . De andere kant van de rails achter de wagons eindigen aan een afgrond.

Wagon type Amerikaanse Covered Hopper

Een "Covered Hopper" is een soort wagon gebruikt om losse bulkgoederen te vervoeren zoals kolen , erts , graan en spoorwegballast . Er bestaan twee belangrijke soorten wagons met zo'n trechter: overdekte hopper 's, en open zelflossers, die geen dak hebben.


Algemeen

“De Covered Hopper’s van de Amerikaanse spoorwegen”:

Voor het verplaatsen van kolen, steen, cokes en ijzererts pellets is voor de spoorwegen één van de meest winstgevende transporten. Deze grondstoffen kunnen verplaatst worden in een wagon met open bovenkant zonder problemen te hebben met welke weersomstandigheid dan ook, zelfs bij laden en lossen .

Grain levels, voordat er covered hoppers waren, waren er box cars special uitgerust voor het transport van graan. Het was daarom niet de bedoeling om het graan hoger te laden in de boxcar dan de betreffende lijnen aan de binnenkant van de box car.

Echter bij andere grondstoffen zoals graan is een open wagon niet gewenst, stel je eens voor: een opengraan wagon rijd door de regen en daarna door de hete zon, dan zou de wagon weleens één van de grootste papier gewichten ter wereld kunnen zijn. Hoewel deze wagons zich goed lenen om deze grondstoffen te vervoeren, moeten ze beschermd worden tegen de elementen van de natuur. Hierdoor werd de overdekte hopper in 1830 geboren. Aan de bovenkant van de wagon bevonden zich laad afdek luiken en aan de onderkant van de wagon bevonden zich bodem luik gaten die met een beugel bediend konden worden. Ongeacht de onmiskenbare voordelen van dit ontwerp, voldeed dit ontwerp niet aan de verwachtingen, en werd al snel overgegaan naar gesloten goederen wagons, een aantal daarvan met speciale korrel deuren.


Deze gesloten goederen wagon werden veel gebruikt gedurende het einde van de negentiende eeuw en in de eerste helft van de twintigste eeuw.Monon 15030 boxcar is uitgevoerd met dak luiken voor het graan te laden. De boxcar is gerestaureerd door “The Monon Connection” museum dat een paar kilometer ten noorden van Monon IN aan de US421 ligt.

Intussen werd de hopper meer en meer toegepast voor het vervoer van o.a. kalk, cement, droog zand, en andere soortgelijke materialen die een bescherming vereisen tegen vocht. In de tijd werden de scharnierende dak kleppen vervangen door permanente daken met vierkante of ronde vergrendelende luikgaten. Ook kregen de hoppers schuine wanden waardoor het te vervoeren product zoals cement en zand makkelijker naar beneden kon stromen richting de onderste luikgaten. Wagons die speciaal toegewezen werden om dienst te doen voor het transport van zand en cement waren kleiner dan die voor kolen i.v.m. de dichtheid van het te transporteren product en het gewicht van de materialen. Het gebruik echter van deze hoppers voor het transport van producten zoals graan, maïs, meet, etc. kwam pas na de Tweede Wereldoorlog op gang maar eigenlijk in het algemeen tijdens het einde van de zestiger en zeventiger jaren. Hoewel het totale vrachtvervoer, en vervolgens de wagon vloten , dalende was na de Tweede Wereldoorlog, was op sommige spoorweglijnen de hopper het enige type wagon dat in aantal was toegenomen. De komst van de “ Jumbo” hopper, een wagon met een capaciteit van de 70-100 ton of meer, was waar de spoorwegen op zat te wachten.

Meer graan kon worden vervoerd in een Jumbo dan in een 40-voet gesloten goederenwagon en ze waren bovendien gemakkelijker te laden en lossen, dankzij de staat van het meer geavanceerde automatische mechanisme. De volgende stap was de Cilindervormige stalen hoppers, waardoor meer capaciteit en een sterkereconstructie mogelijk was. Met deze luchtdichte wagon was het dan mogelijk om door toepassing van luchtdruk het lossen zelf te vergemakkelijken. Vandaag, is de hoppers voor het transport van graan (o.a. maïssector) het meest voorkomend. Het is één van de meest populaire soorten wagons op de spoorweglijnen. Ook voor andere grondstoffen word de hopper gebruikt, deze grondstoffen omvatten meel, plastic pellets, Kali (een meststof), vismeel en soja. Tijdens breadbasket in Amerika , is een trein met graan hoppers uitgegroeid tot een ritueel van het postharvest seizoen, en de hopper spelen een sleutelrol in de “feeding” van de natie.Bijzonderheden

Als detail nog even de Pneumatisch knevel bediende vacuum sluis in de afvoer van de Hopper car, alsmede een detail van de Fiberglas afdichtings luiken beide in onderstaande tekeningen:

Pneumatisch knevel bediende vacuum sluis in de afvoer van de Hopper car.
Detail van de Fiberglas afdichtings luiken.


Externe Links

Grootspoor covered Hopper specificaties van diversen types vind je in de volgende links:


In Bewerking !
Jos