Help:Controleren van artikelen

Uit 3rail Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het controleren en verbeteren van artikelen

Bij de 3rail-Wiki kunnen gebruikers de eigenlijke informatie-inhoud van de site bewerken en is er één gezamenlijke tekst die door alle deelnemers wordt onderhouden. Het idee is dat de kwaliteit van de informatie toeneemt wanneer iedereen wordt aangemoedigd het zelf te verbeteren.

Een groter probleem is redelijk materiaal dat, bedoeld of onbedoeld, subtiele fouten bevat. De vrijwilligers achter de 3rail-Wiki zijn niet altijd in staat om alle wijzigingen inhoudelijk te beoordelen. De inhoud moet daarom altijd kritisch worden bekeken. In feite is van elk stukje materiaal de auteur onbekend en is daarom niet duidelijk of de informatie betrouwbaar is. Dit laatste moeten wij ons goed bewust zijn en niet onmiddellijk kritiek leveren dat de 3rail-wiki vol fouten zit, nee verbeter het maar of plaats een vraagteken, of laat een notitie achter op de betreffende overlegpagina.


Controleren is een ander woord voor inspecteren, keuren, nakijken, nazien, onderzoeken, toetsen of verifiëren.
Verbeteren is het aanpassen van het artikel dusdanig dat daarmee de kwaliteit verhoogd wordt. Dit kan gerealiseerd worden middels correctie, aanvulling en/of optimalisatie.

Denk bij het controleren en verbeteren van artikelen aan de volgende punten:

 • Taal- en grammatica fouten corrigeren
 • Opmaak verbeteren
 • Aanvullen met relevante informatie
 • Afbeeldingen toevoegen
 • tabellen aanvullen/corrigeren
 • hyperlinks corrigeren
 • hyperlinks / interne links aanbrengen

Taal- en grammatica fouten corrigeren

Taal- en spellingsfouten evenals grammatica fouten (bijvoorbeeld zinnen die niet lopen of grammaticaal onjuist zijn), mag je natuurlijk altijd corrigeren. Let wel op dat deze 3rail-wiki een internationaal tintje heeft. De 3rail-wiki is immers een grensoverschrijdende samenwerking tussen Belgische-, Nederlandse en Luxemburgse Modelspoor hobbyisten. Dat betekent dat gebruik van woorden en zinnen enigszins kunnen afwijken. Houdt daarom primair in de gaten dat de leesbaarheid voor een ieder optimaal is.

Opmaak verbeteren

Opmaak verbeteren heeft als doel de leesbaarheid van de pagina te verbeteren door hem overzichtelijker te maken.
Dat kan op vele manieren gerealiseerd worden door bijvoorbeeld afbeeldingen te positioneren of door gebruik van alinea's of dikke kopteksten etc. Als je de opmaak van een pagina wilt aanpassen houdt dan in de gaten dat dit niet ten koste gaat van de leesbaarheid en het overzicht.

Let op:Smaken verschillen. De door jou aangebrachte verbetering in de opmaak, zal misschien niet door een ander als dusdanig ervaren worden.

Aanvullen met relevante informatie

Indien je meer informatie hebt over een bepaald artikel, dan kun je die natuurlijk toevoegen aan het artikel. Als de informatie ergens uit is overgenomen of van is afgeleid, vergeet dan niet de bron te vermelden. Belangrijkste is dat de informatie die je plaatst,klopt en vanuit een neutraal standpunt is opgesteld.

Zie ook:Help:Bronvermelding

Ook beeldmateriaal is welkom!. Indien je een (ontbrekende)afbeelding wilt plaatsen of vervangen, dan dient deze copyright vrij te zijn en het artikel te verrijken.
Lees ook:Afbeeldingen toevoegen.

Zie ook:Help:Gebruik van bestanden

Afbeeldingen toevoegen

Afbeeldingen bij een artikel hebben als doel:

 • De tekst te verduidelijken aan de hand van beeldmateriaal
 • Het artikel te verfraaien

Let op:In deze 3rail-Wiki willen we GEEN beeldmateriaal waar mogelijk nog copyright op zit. Verzeker je ervan dat de afbeeldingen die je toevoegd dan ook 100% copyright vrij zijn voor gebruik binnen deze 3rail-Wiki en vraag bij twijfel altijd de auteur van de afbeelding om toestemming alvorens deze te plaatsen. Voeg de forum nickname of echte naam van de auteur toe(naar diens aangegeven voorkeur), aan de licentie welke je aan de afbeelding koppelt bij het uploaden van de afbeelding.

Zie ook:Help:Gebruik van bestanden

Tabellen aanvullen en corrigeren

Indien je een tabel wilt aanvullen of bestaande tekst in een tabel wilt corrigeren, dien je enigszins te begrijpen hoe de opmaak van tabellen in deze 3rail-Wiki werkt. Laat je echter niet weerhouden, je wijziging(en) kun je immers altijd weer terugdraaien.

Zie ook:Help:Tabellen en Help:Tabelvoorbeelden.

Hyperlinks corrigeren

Het controleren en herstellen van verwijzingen (hyperlinks) kan nodig zijn in de volgende gevallen:

 • een interne verwijzing niet (meer) klopt/werkt
 • een externe verwijzing naar een website niet meer werkt omdat de website is veranderd of niet meer bestaat
 • een storend teken of karakter in de verwijzing is opgenomen

Een interne verwijzing die niet (meer) klopt of werkt, wordt veelal weergegeven middels een rode link.

Let op: Het kan ook betekenen dat de pagina nog niet bestaat en een uitnodiging zijn om deze pagina te schrijven. Een rode link behoeft dus niet altijd te duiden op een defekte link, maar kan in sommige gevallen bewust bedoeld zijn.

De meest voorkomende oorzaken van interne verwijzingen die als rode link worden weergegeven (en daarmee niet meer werken), is dat de pagina nog niet bestaat; niet bestond bij het opstellen van het artikel;of de pagina waarnaar verwezen wordt inmiddels is hernoemd (=een andere naam heeft gekregen).

Indien je een verwijzing/hyperlink wilt corrigeren, controleer de werking ervan dan nadat je deze hebt aangepast.

Hyperlinks / Interne links aanbrengen

Links binnen de 3rail-Wiki, bijvoorbeeld naar artikelen die al zijn aangemaakt, zijn te maken door dubbele blokhaken om de naam van het artikel te zetten.
[[Bouwserie 01]]resulteert bijvoorbeeld in Bouwserie 01, [[Modelbaanbesturing|artikel over modelbaanbesturing]]resulteert in artikel over modelbaanbesturing
Gebruik nooit een "externe" link om "binnen" de 3railwiki van de ene pagina naar de andere te linken. Dus wel bijv. [[Bouwserie 01]] maar niet http://wiki2.3rail.nl/index.php/Bouwserie_01

Interne links (=verwijzingen binnen de 3rail-Wiki) breng je aan middels dubbele blokhaken.

Externe links (=verwijzingen buiten de 3rail-Wiki) breng je aan middels enkele blokhaken.

 • [http://forum.3rail.nl] geeft een link naar [1]
 • [http://forum.3rail.nl forum.3rail.nl] geeft een link naar forum.3rail.nl
 • [http://forum.3rail.nl Het 3railforum] geeft het resultaat Het 3railforum

Let op: tussen de url en de alternatieve tekst die je daarvoor neerzet realiseer je dat bij externe link middels een spatie terwijl bij een interne link dit middels een pipeline | geschiedt.

Zie ook:Help:Gebruik van links