Help:Een pagina benoemen

Uit 3rail Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Als je een artikel schrijft en je wilt een naam, een woord of een term linken aan informatie op een andere pagina, dan moet je die [[tussen dubbele haken]] plaatsen om ze als link te laten verschijnen. Nieuwe pagina's ontstaan vaak vanuit zo'n (rode) link op een bestaande pagina. Het is daarom van belang dat je bij het maken van zo'n link alvast de juiste titel kiest.

Als je je aan de volgende richtlijnen houdt, heb je de grootste kans dat je nieuwe pagina door alle aanwezige links bereikt wordt en links in jouw artikel naar de juiste pagina's zullen leiden.

Principes

 • Zorg ervoor dat de paginatitel een vlag is die de lading dekt.
 • Eenduidigheid gaat nog boven eenvoud. Wanneer een woord of uitdrukking verschillende betekenissen heeft, benoem je pagina dan zo exact mogelijk. Laat niets te raden over.
 • Gebruik een eenvoudige titel. Onthoud dat een link identiek moet zijn aan de titel van de pagina waar het naar toe moet leiden. Daarom moeten die titels zo eenvoudig mogelijk zijn.
 • Conformeer je aan de Nederlandse spelling (zie het Groene boekje, Van Dale, Taalunie).
 • Sluit aan bij wat gebruikelijk is in het Nederlandse taalgebied. Dit principe is zwakker dan de andere en geldt niet als het om een aperte fout gaat.

Deze principes zijn vaak niet concreet genoeg en daarom uitgewerkt in onderstaande richtlijnen.

Gebruik zo mogelijk Nederlandse woorden

Maak zoveel mogelijk gebruik van Nederlandse woorden. Gebruik bijvoorbeeld "Bouwserie" in plaats van "Baureihe".
Gebruik daarnaast correcte namen zoals "Märklin" (met puntjes op de a) in plaats van "Marklin".

Spelling

Hoofdletters

Gebruik alleen voor de eerste letter een hoofdletter; de beginletters van volgende woorden krijgen kleine letters. Bijvoorbeeld: Modelspoor schaalgroottes.

(De beginletter wordt trouwens automatisch een hoofdletter.)

Uitzonderingen zijn:

 • Merknamen, zoals Märklin, Roco, Fleischmann etc.
 • acroniemen (letterwoorden), zoals LED, H0, Spoor 1, etc.

Deze uitzonderingen komen erop neer dat na de eerste letter van het eerste woord alleen hoofdletters worden gebruikt als dat in het algemeen zo geschreven wordt in normale lopende tekst. We hanteren dus niet de Angelsaksische gewoonte om in de titel vrijwel alle woorden met een hoofdletter te schrijven (zoals je soms ziet: Dit is de Titel van Mijn Artikel over Belangrijke Onderwerpen).

Dit is omdat deze methode:

 1. de leesbaarheid vergroot en
 2. het doorlinken vergemakkelijkt (er kan immers in de tekst van andere artikelen zonder meer een link gemaakt worden van de frase)

Als we dit als standaardrichtlijn aanhouden, dan lopen we bovendien het minste risico op ongelukken. Want heb je bijvoorbeeld een link als volgt aangemaakt: [[Modelspoor Schaalgroottes]], dan verwijst deze niet naar de mogelijk al bestaande pagina Modelspoor schaalgroottes. Met als gevolg dat er op termijn twee pagina's over hetzelfde onderwerp kunnen bestaan.

Technische beperkingen

Maak je een link met alleen maar kleine letters (inclusief de eerste letter), zoals modelspoor schaalgroottes, zal het toch verbinden met de pagina met de titel Modelspoor schaalgroottes. Dat doet het systeem automatisch.

De volgende tekens kunnen niet in een titel gebruikt worden:
sluisteken of pipe (|), plusteken (+), accolades ({}), rechte haken ([]), kardinaalteken (#)

De volgende tekens zijn problematisch en kunnen beter vermeden worden:
vraagteken (?) (%3F ipv ? helpt hier soms), apostrof ('),

Lidwoorden

Over het algemeen begint de titel niet met een lidwoord. Er zijn echter uitzonderingen, namelijk als een naam officieel met een lidwoord begint. Dat is vaak het geval bij namen van organisaties, titels van films en boeken. Het is bijvoorbeeld [[Nederlandse Spoorwegen]] zonder lidwoord en [[De Nederlandsche Bank]] met lidwoord (en drie hoofdletters), want die organisaties heten nu eenmaal zo. In het laatste geval is het wel een goed idee een redirect te maken van [[Nederlandsche Bank]] naar De Nederlandsche Bank.

Geen afkortingen

Vermijd afkortingen als paginatitel, ook al is de afkorting meer gangbaar dan de volledige naam.

Acroniemen

Uitzondering: acroniemen zoals DB, NS of H0 etc. mag je wel afgekort opnemen.

Gebruik zelfstandige naamwoorden

Gebruik zelfstandige naamwoorden als titels. Probeer zo veel mogelijk te vermijden een pagina een bijvoeglijk naamwoord als naam te geven. Maak dus geen links of pagina's met titels als fatsoenlijk, Europees of goedgelovig, maar zet wat je op zo'n pagina zou willen zetten op fatsoen, Europa of goedgelovigheid.

Soorten pagina's

Er zijn verschillende soorten pagina's:

 • hoofdpagina (daar is er uiteraard maar één van)
 • onderwerp (een gewoon artikel waar er de meeste van zijn...)
 • categorie: onderwerp (wordt gebruikt om artikelen die over verwante onderwerpen gaan in een categorie te zetten)
 • sjabloon:onderwerp (wordt gebruikt om dezelfde navigatiebalk of infobox te gebruiken in verwante artikelen, zonder dat de brontekst telkens op het desbetreffende artikel terechtkomt)
 • portaal:onderwerp (om over een groot onderwerp een overzicht ter navigatie te maken)
 • Help: onderwerp (Helppagina over 3rail-wiki)
 • Speciale pagina: onderwerp (Speciaal)