Help:Gebruik van links

Uit 3rail Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Interne en Externe Links (verwijzingen)

  • Op deze pagina volgt een uitleg en overzicht van de diverse manieren waarop er links gemaakt (kunnen) worden in de 3railwiki-pagina's.
  • We maken een onderscheid tussen Interne links en Externe Links.
  • Maar eerst moeten we het even hebben over de vraag wanneer we een link maken.

Wanneer is een interne of externe link functioneel?

Een link is een verwijzing naar een andere plaats binnen de 3rail-Wiki of op het internet. De link is duidelijk herkenbaar aan een eigen kleur, die ervoor zorgt dat het woord tekstueel al wat meer nadruk krijgt. (Het is daarom eigenlijk ook nooit nodig een link ook nog eens vet te maken). Als ieder woord in een artikel waarover een artikel bestaat ook een link is, wordt het tekstbeeld erg onrustig.

De beste links in de 3railwiki zijn links die verwijzen naar onderwerpen die rechtstreeks met het artikel te maken hebben.

In een artikel waarin zijdelings gemeld wordt dat een "sleper" onder een 3-rail loc. zit, is dan ook vrijwel nooit functioneel.

Ieder jaartal in de 3railwiki kan bijvoorbeeld een link zijn. Maar moet dat ook? Nee, liever niet. Alleen als een gebeurtenis met jaartal in het artikel zo belangrijk is dat je door op die jaartallink te klikken in het overzicht van dat jaar die gebeurtenis wel zou willen terugvinden, is de link functioneel. Dat komt neer op zeer belangrijke gebeurtenissen zoals de eerste stoomlocomotief en spoorlijn. Publicatiejaren van een boek of film vallen hier vrijwel nooit onder.

Probeer ook een link in een artikel maar éénmaal te maken, bij het eerste voorkomen van de term. Misschien in een lang artikel nog eens verderop. Verder verdient het aanbeveling zowel de eerste vermelding in de tekst als de eerste vermelding in een infobox te linken, ook al omdat de volgorde waarin de twee worden gelezen kan variëren.

Interne Links

Links binnen de Wiki, bijvoorbeeld naar artikelen die al zijn aangemaakt, zijn te maken door dubbele blokhaken om de naam van het artikel te zetten. [[Bouwserie 01]]resulteert bijvoorbeeld in Bouwserie 01. Gebruik nooit een "externe" link om "binnen" de 3railwiki van de ene pagina naar de andere te linken. Dus wel bijv. [[Bouwserie 01]] maar niet http://wiki2.3rail.nl/index.php/Bouwserie_01

Merk op dat, hoewel artikelnamen automatisch een hoofdletter hebben, dit in links niet noodzakelijk is. [[bouwserie 01]] resulteert nog altijd in een link naar het artikel over Bouwserie 01. Zie ook de richtlijnen met betrekking tot Een nieuwe pagina aanmaken.

Met alternatieve tekst

Het is mogelijk om een andere tekst op te geven in plaats van de naam van het artikel. [[Märklin 3048|50 jaar oude Märklin loc.]] resulteert bijvoorbeeld in 50 jaar oude Märklin loc., een link naar het artikel over de locomotief Märklin 3048, maar met de tekst "50 jaar oude Märklin loc.". Deze functie is bijzonder handig wanneer de naam van een artikel niet goed in het zinsverband past.

Voor meervouden is een nog veel handigere manier van werken. Stel dat u wilt linken naar het artikel "Boxcar", maar dat u in uw tekst de meervoudsvorm gebruikt. U hoeft dan geen gebruik te maken van een | (een zogenaamde pipe). [[Boxcar]]s resulteert dan in Boxcars.Nog een voorbeeld [[Märklin Klokanker Motor]] Märklin Klokanker Motoren.


Naar nog niet bestaande artikelen

Voor links naar nog niet bestaande artikelen of andere pagina's wordt dezelfde code gebruikt als voor links naar bestaande onderdelen op de Wiki. [[Link naar nog niet bestaande pagina]] resulteert in Link naar nog niet bestaande pagina. Hoewel een link naar een niet-bestaand artikel er anders van kleur uitziet (=rood) dan een link naar wel bestaand artikel (=blauw), gaat het maken van de link op dezelfde manier. Het grote voordeel van deze methode is dat de links al goed staan op het moment dat iemand het beoogde artikel aanmaakt. (veranderen van die "rode" link kan natuurlijk altijd nog echter van een "blauwe" kan niet zonder meer.

Let op met enkelvoud en meervoud. Vaak wordt een link aangemaakt in het meervoud, terwijl de titel van het artikel in het enkelvoud is. De link zal dan ook rood worden en het net is alsof er nog geen artikel over het onderwerp bestaat. Een voorbeeld is: Boxcars en Boxcar. In zo'n geval kunt u de boven reeds genoemde truc voor meervouden toepassen: Boxcars. Toelichting: Je ziet dat de 1e link Boxcars nog rood is, dus bestaat eigenlijk nog niet terwijl de 2e blauw" is. Dus door een (s) toe te voegen achter de rode link <<font color="red">[[Boxcar]]</font>s zal hiermede voorkomen worden dat "Boxcars" (meervoud dus) aangemaakt wordt. Let op dat u in uw link een schrijfwijze gebruikt conform de richtlijnen in [[Help:Een nieuwe pagina maken|Een nieuwe pagina aanmaken]]. U zorgt hiermee dat mensen die via uw link een pagina aanmaken de pagina ook meteen de juiste naam geven. Gebruik dus geen <nowiki>[[fOuTePag!n4TiTe1]], maar een [[Goede paginatitel]].

Categorielinks

Het linken naar categorieën is niet gebruikelijk maar kan in bepaalde situaties gewenst zijn. Door het toevoegen van een : (dubbele punt) wordt voorkomen dat het artikel zelf wordt gecategoriseerd. Dus [[:Categorie:Modellen]] is een manier om een link te maken naar de Categorie: Modellen

Wanneer u echter [[Categorie:Modellen]] dus zonder dubbele punt voor categorie schrijft, komt het betreffende artikel zelf in deze categorie terecht. De Wiki maakt intensief gebruik van een klassificering van artikelen in categorieën. Er is een handleiding voor het gebruik van categorieën. Deze links komt treft men vaak aan onderaan in artikelpagina's.

  • Actueel voorbeeld in deze Wiki is als volgt:
    • [[Categorie:Baureihe 01]] verwijst dus naar een overzicht waar zich een aantal vergelijkbare Artikeltjes in bevinden in dit geval verschillende stoomlocs van hetzelfde type bijvoorbeeld Märklin 3048 en Märklin 39103.
    • Door géén dubbele punt vóór "Categorie" te plaatsen zeg je eigenlijk "plaats" dit artikel in dat overzicht [[Categorie:Baureihe 01]]. Controleer je deze bewerking dan zal deze categorienaam onder in de pagina in een "blauwe" kleur verschijnen. Mocht deze "rood" zijn verwijs je dus naar een categorie die nog niet bestaat. Dit laatste mag natuurlijk wel als je verwacht dat deze categorie hier of elders binnen de wiki wordt aangemaakt en zal op het moment dat dit gebeurt hier in de "blauwe" kleur veranderen, wat dus betekent dat dit artikel in de [[Categorie:Baureihe 01]] is geplaatst. (wat met dit Helpartikel niet de bedoeling is)
  • Mocht je echter [[:Categorie:Baureihe 01]] wél met dubbele punt ervoor typen maak je dus een "link" naar het overzicht [[:Categorie:Baureihe 01]]
  • Typ je hier [[:Baureihe 01|dit artikel]] dan zal dit artikel als "blauwe" link hier verschijnen zoals nu het geval is.


Linken naar afbeeldingen, bestanden en andere media

Indien u alleen een link naar een bestand wilt plaatsen, gebruik dan de Media-naamruimte. [[Media:Voorbeeld.jpg]] (dus "Media" in plaats van "Bestand") resulteert in Media:Voorbeeld.jpg. Ook hierbij kunt u een alternatieve tekst opgeven d.m.v. een "|" (pipe): bijv. de tekst Voorbeeld van een soort brievenbus.

Ter verduidelijking: zou je i.p.v. "Media:...." "Bestand:...." als link plaatsen dan verschijnt de afbeelding zelf in je artikel wat je in dit geval niet wilt !

Naar de beschrijvings-pagina van een bestand linken

Wanneer u op een overlegpagina een bestand wilt bespreken, kan het nodig zijn om naar de beschrijvingspagina van het bestand te linken. Dit gaat heel eenvoudig: [[:Bestand:Example.jpg]] resulteert in Bestand:Example.jpg. Dus een dubbele punt (:) vóór "Bestand".

Interne links naar Artikel-"Kopjes"

Hierbij te denken aan bijvoorbeeld een link naar een bepaalde kop in een artikel. [[#Identificatie|Ga naar de identificatie-sectie]] resulteert in een link naar de kop "Identificatie", met "Ga naar de identificatie-sectie" als de weer te geven tekst. Wilt u vanaf een artikel linken naar een onderdeel van een ander artikel, doe dat dan door middel van [[Zomaar een pagina#Identificatie]].

Externe links (Externe verwijzingen)

Onder externe links worden links naar locaties buiten de 3railwiki verstaan. Om een externe link te maken, plaatst u de URL te beginnen met http://. Zo resulteert http://externelink.com/ in http://externelink.com/.

Let op: de software waarvan 3railwiki gebruik maakt, herkent externe links aan http:// en niet alleen aan de tekst "www." gevolgd door ".nl", ".be", ".com", enzovoorts. Alle daarop volgende tekst, tot aan de volgende komma, punt of spatie, wordt gezien als een onderdeel van de URL.

Warning2.pngGebruik nooit een "externe" link om "binnen" de 3railwiki van de ene pagina naar de andere te linken. Dus wel bijv. [[Baureihe 01]] maar niet http://wiki2.3rail.nl/index.php/Baureihe_01

Externe links worden nooit in de lopende tekst en/of tabellen geplaatst. Daarvoor dient een apart "Kopje" <nowki>===Externe Links (verwijzingen) ===</nowiki>. Wees zuinig met het gebruik van externe links. Veel particuliere websites hebben een tijdelijk karakter en zullen "broken links" veroorzaken. Wat voor zowel interne als externe verwijzingen (links) geldt is, plaats geen dubbele verwijzingen op één pagina.

Met alternatieve tekst

Het plaatsen van enkele blokhaken om de URL en de tekst die de link moet aangeven geeft u de mogelijkheid een externe link op te geven, terwijl niet de URL, maar een alternatieve tekst wordt weergegeven. [http://externelink.com/ Geweldige site met meer informatie] resulteert in Geweldige site met meer informatie. Let op de spatie tussen de URL en de weer te geven tekst.

[http://externelink.com/] resulteert in [1], dus als een voetnoot.

Spaties en blokhaken in URLs

Vanwege de bijzondere betekenis van spaties en blokhaken kunnen deze niet direct worden gebruikt in een URL (Uniform Resource Locator) bij het extern linken op de 3railwiki. In plaats hiervan kan een spatie in een adres worden vervangen door %20 (20 is de ASCII-code (tekenset code) voor een spatie in hexadecimale notatie), een blokhaak openen door %5B en een blokhaak sluiten door %5D.