Help:Pagina verwijderen en terugplaatsen

Uit 3rail Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Gebruikers van de 3rail wiki kunnen geen wiki pagina’s permanent verwijderen. Dit is bewust zo ontworpen en is een belangrijk onderdeel hoe wiki’s werken. Elke bewerking van gebruikers kan daardoor worden teruggedraaid door elke andere gebruiker. Daardoor kunnen onjuiste of verwijderde content worden teruggedraaid.

Een pagina verwijderen is voor beheerders wel mogelijk. Beheerders kunnen wiki pagina’s semi-permanent verwijderen met hetzelfde gemak als dat zij verwijderde pagina’s weer kunnen herstellen. Ook kunnen zij pagina’s permanent verwijderen, wat doorgaans gebeurt met periodieke opschoonacties na een periode dat met redelijke zekerheid kan worden aangenomen dat betreffende semi-permanent verwijderde pagina’s niet meer hersteld hoeven te worden.

Alvorens het verwijderen van een pagina

Beheerders dienen zich te realiseren dat er situaties zijn waarbij het onverstandig is om een pagina te verwijderen. Zie wanneer een pagina NIET te verwijderen.

Alvorens een pagina te verwijderen dient het volgende gecontroleerd te worden:

  • Controleer of er verwijzingen (links) naar de betreffende pagina zijn. Hiervoor gebruik je de “verwijzingen naar deze pagina” link in het hulpmiddelen menu aan de linkerzijde van de pagina. Je krijgt dan een overzicht van pagina’s die naar deze pagina een verwijzing hebben.

Verwijdering van de pagina zal dan tot gevolg hebben dat de pagina’s met verwijzingen een rode link krijgen naar een niet meer bestaande pagina. Alle binnenkomende verwijzingen naar de te verwijderen pagina, dienen dan ook aangepast of verwijdert te worden.

  • Controleer de geschiedenis van de pagina en bijbehorende overleg pagina, om te controleren of de pagina werkelijk verwijdert kan worden.

Onthoud dat alleen beheerders pagina’s werkelijk kunnen verwijderen. Een verwijderde pagina zal in eerste instantie niet meer zichtbaar zijn voor gebruikers, maar nog wel voor beheerders.

Verwijderen van een pagina

Beheerders hebben voor het verwijderen van een pagina, de beschikking over de “Verwijderen” knop in hun taakbalk. Pagina-verwijderen.jpg

Indien men op deze knop klikt, wordt betreffende pagina verwijdert. Tevens wordt gevraagd om in de “Samenvatting” een reden op te geven waarom de pagina verwijdert wordt. Hier kan een korte toelichting worden gegeven waarom betreffende pagina wordt verwijdert. Het verwijderen van de pagina zal verschijnen in het logboek Recente wijzigingen en in het verwijderings logboek.

Onthoud dat alleen beheerders afbeeldingen uit de wiki kunnen verwijderen.

Herstellen van een pagina

Om een verwijderde pagina te herstellen, kan een beheerder naar de speciale pagina verwijderde pagina’s bekijken navigeren. Als men de naam van de verwijderde pagina niet meer weet, kan men het verwijderings logboek raadplegen. Zoek vervolgens de pagina op die hersteld moet worden en klik op “bekijken/terugplaatsen”.

Vink vervolgens de versies aan die teruggeplaatst moeten worden en klik vervolgens op de Terugplaatsen button om de pagina te herstellen.

Wanneer een pagina NIET verwijderen

Normaliter wordt een pagina verwijdert indien deze niet bruikbaar (meer) is voor de wiki. In veel andere gevallen kan het verwijderen van pagina's beter worden vermeden. Bijvoorbeeld indien er sprake is van de volgende situatie:

  • Indien een pagina een andere naam moet krijgen -> Zie Help:Pagina verplaatsen(hernoemen)
  • De inhoud van de pagina in een andere pagina dient te worden opgenomen -> Plaats de betreffende inhoud in de andere pagina en maak vervolgens een redirect/verwijzing. Zie Help:Verwijzingen
  • De inhoud van de pagina verouderd of incorrect is. -> Pas de inhoud dusdanig aan dat duidelijk is dat deze informatie inmiddels achterhaald is of plaat als alternatief een waarschuwings label Warning2.png met de opmerking dat de informatie veroudert en mogelijk incorrect is.
  • Verwijder geen redirects/verwijzingen !

Het verwijderen van een pagina is in het algemeen alleen nodig als de titel en inhoud van de pagina ongepast is, in de meeste andere gevallen is het beter de inhoud te verplaatsen of een redirect aan te brengen.

Overleg bij twijfel.
Het aanpassen van de titel of inhoud van de pagina, kan discussie oproepen en verschil van mening veroorzaken. Bij twijfel heeft het dan ook de voorkeur om een aanpassing eerst door de andere redactie-leden te laten beoordelen. Hiervoor kan de overleg pagina gebruikt worden.

Verwijzingen naar de pagina aanpassen.
Voordat een pagina verwijdert wordt dienen eventuele verwijzingen naar de betreffende pagina aangepast te worden om te voorkomen dat er rode links ontstaan die naar de te verwijderen pagina doorlinken. Controleer deze en pas de verwijzingen aan alvorens de pagina te verwijderen. De verwijzingen naar de te verwijderen pagina kunnen gecontroleerd worden middels het hulpmiddelen menu aan de linkerzijde van de pagina via "Verwijzingen naar deze pagina".