Märklin 66032 Delta Decoder

Uit 3rail Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Märklin 66032 Delta Loc-Decoder

Beschrijving

Märklin 66032 Delta-decoder

De Märklin 66032 Delta-decoder is een loc-decoder voor Allstrom motoren (de motoren met een veldspoel).
De decoder is geschikt voor DCM (Drum Collector), SFCM (Kleine Schijf Collector) en LFCM (Grote Schijf Collector) motoren met een veldspoel.
De decoder is voorzien van een Dip-switch met 8 schakelaars waarmee het delta decoder adres handmatig ingesteld kan worden. Bij de 66032 is blijft de verlichting continue branden (ook bij stilstand) en de decoder onthoudt zijn laatst ingestelde rijrichting na het uitschakelen van de stroom.


Aansluitschema

De bedrading/aansluitingen van de 66032 Delta decoder:

66032 Decoder Aansluitingen
Kleur Pen Aansluiting
Grijs 1 Licht Front
Geel 2 Licht Achter
Groen 3 Motor Links
Blauw 4 Motor Rechts
Zwart 5 Smoorspoel (ontstoring)
Rood 6 Rijstroom (Sleper)
Bruin 7 Massa (Motorhuis,Chassis)
Oranje 8 Electronische (+) (Retourleiding licht en functie)
Wit 9 Functie Telex / Rookgenerator

Programmeren

Delta Dipswitch

NVT : De adressen worden middels Dip-switches op de decoder ingesteld.

Adres Dip 1 Dip 2 Dip 3 Dip 4 Dip 5 Dip 6 Dip 7 Dip 8 Opmerking
- OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF Analoog bedrijf
1 OFF ON ON OFF ON OFF ON OFF
2 OFF OFF ON OFF ON OFF ON OFF
3 ON OFF OFF ON ON OFF ON OFF
4 OFF ON OFF ON ON OFF ON OFF
5 OFF OFF OFF ON ON OFF ON OFF
6 ON OFF OFF OFF ON OFF ON OFF
8 OFF OFF OFF OFF ON OFF ON OFF
9 ON OFF ON OFF OFF ON ON OFF
10 OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF
11 OFF OFF ON OFF OFF ON ON OFF
12 ON OFF OFF ON OFF ON ON OFF
13 OFF ON OFF ON OFF ON ON OFF
14 OFF OFF OFF ON OFF ON ON OFF
15 ON OFF OFF OFF OFF ON ON OFF
16 OFF ON OFF OFF OFF ON ON OFF
17 OFF OFF OFF OFF OFF ON ON OFF
18 ON OFF ON OFF OFF OFF ON OFF
19 OFF ON ON OFF OFF OFF ON OFF
20 OFF OFF ON OFF OFF OFF ON OFF
21 ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF
22 OFF ON OFF ON OFF OFF ON OFF
23 OFF OFF OFF ON OFF OFF ON OFF
24 ON OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF Delta 4
25 OFF ON OFF OFF OFF OFF ON OFF
26 OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF
27 ON OFF ON OFF ON OFF OFF ON
28 OFF ON ON OFF ON OFF OFF ON
29 OFF OFF ON OFF ON OFF OFF ON
30 ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON
31 OFF ON OFF ON ON OFF OFF ON
32 OFF OFF OFF ON ON OFF OFF ON
33 ON OFF OFF OFF ON OFF OFF ON
34 OFF ON OFF OFF ON OFF OFF ON
35 OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF ON
36 ON OFF ON OFF OFF ON OFF ON
37 OFF ON ON OFF OFF ON OFF ON
38 OFF OFF ON OFF OFF ON OFF ON
39 ON OFF OFF ON OFF ON OFF ON
40 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON
41 OFF OFF OFF ON OFF ON OFF ON
42 ON OFF OFF OFF OFF ON OFF ON
43 OFF ON OFF OFF OFF ON OFF ON
44 OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF ON
45 ON OFF ON OFF OFF OFF OFF ON
46 OFF ON ON OFF OFF OFF OFF ON
47 OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON
48 ON OFF OFF ON OFF OFF OFF ON
49 OFF ON OFF ON OFF OFF OFF ON
50 OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF ON
51 ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON
52 OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF ON
53 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON
54 ON OFF ON OFF ON OFF OFF OFF
55 OFF ON ON OFF ON OFF OFF OFF
56 OFF OFF ON OFF ON OFF OFF OFF
57 ON OFF OFF ON ON OFF OFF OFF
58 OFF ON OFF ON ON OFF OFF OFF
59 OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF
60 ON OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF Delta 3
61 OFF ON OFF OFF ON OFF OFF OFF
62 OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF
63 ON OFF ON OFF OFF ON OFF OFF
64 OFF ON ON OFF OFF ON OFF OFF
65 OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF
66 ON OFF OFF ON OFF ON OFF OFF
67 OFF ON OFF ON OFF ON OFF OFF
68 OFF OFF OFF ON OFF ON OFF OFF
69 ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF
70 OFF ON OFF OFF OFF ON OFF OFF
71 OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF
72 ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF Delta 2
73 OFF ON ON OFF OFF OFF OFF OFF
74 OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF
75 ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF
76 OFF ON OFF ON OFF OFF OFF OFF
77 OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF
78 ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF Delta 1
79 OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF
80 ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF Delta Control