Overleg:Booster voor het Märklin Mobile Station

Uit 3rail Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
  • Artikel 15 Aug.2012 overgezet van wiki1 naar wiki2. (Oorspronkelijke auteur laurens66)
    • Doen zich de volgende vragen voor:
  1. artikel wiki1: http://oldwiki.3rail.nl/doku.php?id=electronica:mfx_terugmeldt_functie_met_het_mobile_station_behouden_met_gebruik_van_een_booster combineren met dit artikel Booster voor het Märklin Mobile Station?(artikel moet nog overgezet worden.(auteur eveneens laurens66)
  2. Verder staan er in Booster voor het Märklin Mobile Station specificaties die tegenstrijdig zijn met de artikelbeschrijving onder wik1 mobile station 60651/52 auteur treinsmurf, o.m. max.aantal locs te besturen. (artikel eveneens nog over te zetten).
  • ondergetekende heeft geen ervaringen met Mobile Station dus aanpassingen gaarne door iemand die dit wel heeft.

--Jos 16 aug 2012 11:31 (CEST)

Hoi Jos,

Hier een antwoord (ik rij met mobile station's) Beide artikelen kloppen op zich wel. Het is misschien alleen niet duidelijk genoeg beschreven. De mobile station 60651 en 60652 heeft een database met locomotieven, waarvan je er maximaal 10 kunt selecteren die meteen oproepbaar zijn (Actief in het memory). Theoretisch betekent dat dat je met maximaal 10 locomotieven tegelijk op de baan kunt laten rijden. Een 11e loc selecteren uit de database kan immers niet meer zonder eerst een loc uit de actieve lijst te verwijderen om plaats te maken. In de praktijk is het aantal tegelijk rijdende locs meer afhankelijk van het stroomverbruik van de locomotieven. De 60651 levert max. 1,2 Ampère terwijl de 60652 tot 1,9 Ampère stroom kan leveren. Zoals gezegd is het aantal locs waarmee je gelijktijdig kunt rijden afhankelijk van het totale stroomverbuik op de baan. Dat is per loc verschillend en sterk afhankelijk van :

  • Type motor
  • Type decoder in de loc
  • Aantal functies van de loc
  • Aantal in gebruik zijnde functies van de loc

Dat is per model verschillend en zal dan ook proefondervindelijk vastgesteld moeten worden. De aantallen die bij het booster-artikel vermeld zijn zullen dus gebaseerd zijn op de praktijk, maar ook hier aannames die per situatie kunnen verschillen. Het zijn vermoedelijk "Best Practices".

--Treinsmurf 16 aug 2012 16:19 (CEST)

reactie: Stel voor dat jij e.e.a. verduidelijkt in betreffend artikel (na overzet en combinatie van die 2 artikels)

--Jos 27 aug 2012 22:24 (CEST)

Toelichting hieromtrend bij artikel over mobile station toegevoegd. Samenvoegen van de artikelen lijkt me niet gewenst.

--Johan 2 dec 2013 18:05 (CET)

Artikel vrijgegeven --Johan 19 feb 2014 19:30 (UTC)