Overleg:Transformator

Uit 3rail Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Artikel Checklist
Onderwerpen Opmerking gebruiker
A. Titel:
A1. Is de titel correct?
B: Inleiding
B1. Geeft de eerste zin een goede omschrijving van het onderwerp?
B2. Worden de belangrijkste gegevens over het onderwerp vermeld?
C: Inhoud
C3. Zijn alle gegevens verifieerbaar? Bron vermeldingen ontbreken
C4. Worden er geen uitspraken gedaan die feitelijk onjuist zijn? onder "broodje aap" tegenspraak !
C5. Is het artikel vanuit neutraal standpunt geschreven? Nee, persoonlijke mening zonder bewijs-of bronvermelding
C6. Is er geen onwenselijke promotie van standpunten, personen, producten, bedrijven,enz.?
C8. Is het artikel begrijpelijk voor de geïnteresseerde leek?
C9. Worden er geen auteursrechten geschonden?
D: Indeling en vormgeving
D1. Is de opbouw van het artikel logisch en volgens de gewenste indeling (artikel sjabloon)
D4. Ziet het artikel er netjes en overzichtelijk uit bij de meest gebruikte browserinstellingen?
E: Taalgebruik
E1. Bevat het artikel nog typefouten of spelfouten?
E2. Klopt de grammatica?
E3. Bevat het artikel geen te lange zinnen?
E4. Is er zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van gangbare Nederlandstalige begrippen?
F: Afbeeldingen
F1. Zijn er voldoende afbeeldingen?
F2. Zijn alle afbeeldingen relevant voor het artikel?
F3. Zijn de afbeeldingen duidelijk?
F4. Geven de bijschriften een goede toelichting op de afbeeldingen?
F5. Zijn de afbeeldingen juist geplaatst?
F6. Is de auteursrechtelijke status van de afbeeldingen in orde?
G: Overzichten en tabellen
G2. Worden opsommingen in wiki-tabelvorm weergegeven?
H: Bronnen, referenties en voetnoten
H1. Zijn de bronnen, referenties en/of voetnoten overzichtelijk weergegeven?
H2. Is bij de bronvermelding duidelijk welke informatie uit welke bron afkomstig is?
I: Links
I1. Is het artikel op de juiste wijze gecategoriseerd?
I2. Wordt het aantal externe links zo veel mogelijk beperkt?
I3. Werken alle externe links?
Wiki Redactie
Verificaties gewenst Jos.2-12- 2012