Analoge Automatische of handmatige spoorkeuze

Uit 3rail Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Analoge automatische of handmatige spoorkeuze

uitgangspunt voor een station met 3 sporen

In dit artikel wordt het principe van een automatisch treinbedrijf in een station beschreven. Als voorbeeld dient een station met 3 sporen. De rijrichting is van links naar rechts. De treinen kiezen achtereenvolgens de sporen 1, 2 en 3. De rode gedeelten zijn de spanningloos te schakelen gedeelten, allen voorzien van een eigen sein of relais. De blauwe spoorgedeelten moeten zo lang zijn als de maximale treinlengte, die op de betreffende sporen moet kunnen staan. Van belang is dat de laatste wagon voorbij de schakelrails K1, K2 en K3 tot stilstand komt. Een schakelrail kan zonder problemen 2 wissels of 2 seinen gelijktijdig schakelen.
De stopsectie kan gewoon stroomloos geschakeld worden, maar ook uitgerust zijn met een remmodule.
Principe schakeling station

schets van een station met 3 sporen

In het sporenschema wordt er van uitgegaan dat op de sporen 2 en 3 een trein stilstaat. Trein A komt binnen op spoor 1 en laat de trein op spoor 2 vertrekken. De wissels worden zo geschakeld dat de volgende trein (trein B) op het vrije spoor 2 binnenkomt en de trein op spoor 3 laat vertrekken. De volgende trein (trein C) komt binnen op spoor 3 en laat de trein op spoor 2 vertrekken.
Uitgangspunt is dat de lengte van het blauwe deel de gehele trein kan bevatten. (De kontakten k1, K2 en k3 zijn niet benodigd voor deze oplossing)

Actie Kontakt Sein 1 Sein 2 Sein 3 Wissel 1 Wissel 2 Wissel 3 Wissel 4 Opmerking
Trein rijdt binnen op spoor 1, Geeft spoor 2 vrij K4 (Rood) Groen (Rood) Afbuigend Afbuigend (geen) (geen)
Trein op spoor 2 rijdt weg K8* (geen) Rood (geen) (geen) (geen) (geen) (geen)
Trein rijdt binnen op spoor 2, Geeft spoor 3 vrij K5 (Rood) Rood Groen Afbuigen Recht geen geen
Trein op spoor 3 rijdt weg K9* (geen) (geen) Rood (geen) (geen) (geen) (geen)
Trein Rijdt binnen op spoor 3, geeft spoor 1 vrij K6 Groen (Rood) (Rood) (geen) (geen) Recht (geen)
Trein op spoor 1 rijdt weg K7* Rood (Rood) (Rood) (geen) (geen) (geen) (geen)
* K7, K8 en K9 kunnen ook achter het wissel worden geplaatst als één kontakt/schakelrail.Deze schakeling is ook bruikbaar op een digitale baan. Aangeraden wordt dan gebruik te maken van S88-kontakten, die vervolgens de gewenste rijwegen aansturen.

Met deze schakeling wordt ook het sein van het spoor van waaruit de trein is weggereden direct op stop (rood) gezet. Het verdient aanbeveling enige ruimte te houden tussen schakelrail / reed-contact om te voorkomen dat de trein zichzelf op stop zet.

Wanneer je wilt voorkomen dat de vertrekkende trein de binnenrijdende trein hindert (door het omzetten van de wissels), is het inbouwen van een vertrekvertraging aan te raden.

Als extra is het natuurlijk verstandig het binnenrijden van het schaduwstation (dus vóór wissel W1) met een inrijsein te beveiligen. Ook deze is te schakelen met de kontakte K7, K8 of K9.
2018-12-13 Aangepast door VT601 op basis reacties met RoelMarklin en Kaleb

Seinen altijd terug in stand stop

aangepaste schets van een station met 3 sporen

Als goed gebruik zou aangewend moeten worden dat een sein op rood gezet wordt nadat de trein is vertrokken.

In bovenstaande tabel worden de kontakten K4, K6 en K7 daarvoor gebruikt. Omdat het kontakt vaak direct achter het stopgedeelte ligt, is als alternatief ook mogelijk hiervoor een extra kontakt te gebruiken. In de tekening bij dit hoofdstuk wordt hiervoor K8 of K9 gebruikt.

Actie Kontakt Sein 1 Sein 2 Sein 3 Wissel 1 Wissel 2 Wissel 3 Wissel 4 Opmerking
Trein rijdt binnen op spoor 1 K1 (Rood) Groen (Rood) (geen) (geen) (geen) (geen) Gereed maken voor vertrek van spoor 2
Trein op spoor 2 rijdt weg K6 (geen) (Rood) Rood Afbuigen (geen) Afbuigen** (geen)
Trein rijdt binnen op spoor 2 K2 (Rood) (Rood) Groen (geen) (geen) Afbuigen** Afbuigen** Gereed maken voor vertrek van spoor 3
Trein op spoor 3 rijdt weg K7 (geen) (geen) (Rood) Afbuigen** Afbuigen** (geen) (geen)
Trein Rijdt binnen op spoor 3 K3 Groen (Rood) (Rood) (geen) (geen) Recht ** (geen) Gereed maken voor vertrek van spoor 1
Trein op spoor 1 rijdt weg K4 (Rood) (Rood) (geen) Recht (geen) (geen) (geen)
Alle seinen op rood K8 / K9 Rood Rood Rood (geen) (geen) (geen) (geen)


Naar keuze: automatisch of handbediening

principe schakeling met 7211 en 7072

Het vertrek van de treinen van de sporen 1, 2 en 3 gebeurt automatisch en wel in de volgorde van binnenkomst. De trein, die het langst stilstaat, vertrekt als eerste. Wanneer er de behoefte bestaat om soms het vertrek automatisch te laten verlopen, zoals hiervoor aangegeven, en soms zelf de keuze van de vertrekkende trein te willen maken kan met behulp van de schakelkasten 7211 en 7072 een eenvoudige keuze schakeling worden gemaakt.

De verbinding moet dan als volgt gemaakt worden:

K1: -> verbinding via 7211 naar 7072 en dan naar sein 2
K2: -> verbinding via 7211 naar 7072 en dan naar sein 3
K3: -> verbinding via 7211 naar 7072 en dan naar sein 1

Voor automatisch vertrek staan alle schakelaars van de 7211 in de stand doorverbonden. Voor handmatig vertrek staan alle schakelaars van de 7211 in de stand onderbroken. Met de knoppen op de 7072 kan het gewenste sein veilig gesteld worden. De betreffende seinen worden via de schakelrails K8 en K9 automatisch weer in de stand stop gebracht. Ook het schakelen van de wissels blijft ongewijzigd, zodat de eerstvolgende trein vanzelf het vrije perronspoor kiest.


Tenslotte

basis schakeling met 7072

Ook bij een volledig automatisch bedrijf is het handig de vertrekseinen handmatig te kunnen bedienen als je de treinen wilt laten vertrekken zonder dat er een nieuwe trein binnenkomt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je de treinen van de baan wilt halen om op te bergen.


Verwijzingen (links)

Intern

Extern


Bronnen, Referenties en/of Voetnoten