Beleid:Beheerders

Uit 3rail Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Bevoegdheid en wenselijk gedrag van een beheerder

Beheerders kunnen zaken die een gewone gebruiker niet kan, zoals het verwijderen van een pagina (zie verderop). Verder heeft een systeemontwikkelaar toegang tot de broncode en kan dus eigenlijk alles. Tenslotte is er ook nog de eigenaar van de server (wiki.3rail.nl) waarop de 3railWiki zich bevindt, die de stekker er letterlijk uit kan trekken.

Als beheerder draagt u meer verantwoordelijkheid en heeft u een voorbeeldfunctie tegenover de andere medewerkers. Dit is dan wel niet formeel zo, maar als beheerder zal men van u verwachten dat, u zich redelijk gedraagt, reageert op vragen van andere gebruikers en zich in het algemeen diplomatiek uitdrukt bij het geven van commentaar, antwoorden en waarschuwingen. Eigenlijk een kwestie van soms de woorden wat te verbloemen. Dit zijn eigenlijk zaken die best elke gebruiker kan doen, maar als beheerder is het belangrijk er extra op te letten.

Beheerder zijn wil niet zeggen dat u meer bent dan een ander, enkel dat u meer kan. Alle bevoegdheid gaat uit van de eigenaar van het 3railforum en de 3railwiki. Het forumbeheer (forum moderators en wikiredactie) geven aan bepaalde gebruikers het vertrouwen om beheerder te worden of te blijven.

In de praktijk zullen sommige gebruikers, zeker nieuwe, opkijken tegen en leiding verwachten van een beheerder. Van dit gegeven kunt u gebruik maken bij het begeleiden en adviseren van nieuwe mensen. In eerste instantie is het geen probleem dat men veronderstelt dat u als beheerder iets speciaals te zeggen hebt. Als ze wat meer ervaring hebben, komen ze er wel zelf achter. Let er wel op om geen bevelen te geven! Geef enkel gemotiveerde adviezen, suggesties, aanbevelingen ... U kunt de leiding nemen bij bepaalde zaken maar u moet vragen om instemming van de wikiredactie. Als beheerder heeft u niet de bevoegdheid om autonoom belangrijke beslissingen te nemen.

Maak geen ruzie. Een discussie is één ding, maar weet u in te houden. Gebruik eventueel de "E-mail deze gebruiker"-functie. Zorg er voor dat er bij uw gebruikersinstellingen een e-mailadres is ingevuld. Beheerders moeten bereikbaar zijn.

Ondermijn niet de autoriteit van een andere beheerder nodeloos. Mensen maken fouten, ook beheerders. Bent u het niet eens met iemand, breek die dan niet publiekelijk af. Probeer het eerst privé te bespreken met die beheerder (of gebruiker) alvorens onaangename woorden te schrijven op de zeer publieke 3railwiki. Als gebruikers zien dat beheerders ruzie met elkaar maken en elkaar uitschelden is dat voor iedereen slecht. Dat wil niet zeggen dat u zaken in de doofpot moet steken, zeker niet, de waarheid mag en moet gezegd worden, maar let op hoe u dat aanpakt.

Probeer niet nodeloos de aandacht te vestigen op het feit dat u beheerder bent. Teken uw commentaren niet met "Gebruikersnaam – beheerder 3railwiki". Uw autoriteit moet uitgaan van de manier waarop u functioneert als medewerker, niet van uw functie als beheerder. Wie wil weten of iemand beheerder is, kan dat zien op de pagina beheerders. Eventueel kunt u ook op uw gebruikerspagina vermelden dat u een beheerder bent, maar doe dat dan op een informatieve wijze.

De belangrijkste functie van een beheerder is er zijn voor de gebruikers. Een stabiel aanspreekpunt zijn. De boel in zijn geheel in de gaten houden, op de hoogte blijven van aanpassingen aan de software. Het heeft geen zin beheerder te worden of te blijven als u slechts zelden wat tijd kan besteden aan de 3railwiki. Tijd besteden is niet hetzelfde als artikelen schrijven, al is artikelen schrijven natuurlijk heel goed. Het volgen van de recente wijzigingen en opvangen van vragen, problemen en bestrijden van vandalisme is de kernopdracht van een beheerder. Dit alles wil echter niet zeggen dat een beheerder verplicht is om op elk verzoek van een gebruiker te reageren.

Het vermelden van uw echte naam op uw gebruikerspagina en een geldig e-mailadres is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen. Wilt u beheerder worden dan kunt u zich via mail aanmelden via 3rail wiki-redactie .


Vertrouwelijkheid


Informatie waar u enkel door uw functie als beheerder toegang toe heeft, moet u zorgvuldig behandelen en niet verder verspreiden.

Beheerders hebben geen toegang tot wachtwoorden van andere gebruikers.

Er zijn gebruikers die een uitzonderlijk eenvoudig wachtwoord kiezen. Dat is geen goed idee. Voor een beheerder is dat een nog slechter idee. In het verleden is het voorgekomen dat eenvoudige wachtwoorden werden gekraakt, waardoor veel ellende kon ontstaan. Kies daarom zeker als beheerder een fatsoenlijk wachtwoord. Het beste is een combinatie van willekeurige cijfers en letters, met hoofdletters en leestekens.

Gebruikt u uw beheeraccount op een publieke computer, vergeet dan niet uit te loggen.

Het gebruiken van uw knoppen

U kunt

 • een IP-adres blokkeren en deblokkeren
 • een gebruiker blokkeren en deblokkeren
 • een pagina beveiligen (niet bewerkbaar maken) en de beveiliging opheffen
 • een pagina verwijderen en terugplaatsen
 • een afbeelding verwijderen en terugplaatsen
 • een wijziging snel terugdraaien
 • een versie van een pagina of een logboekvermelding verbergen.

Omdat men iets kan doen wil dat nog niet zeggen dat men dat ook moet doen. Het niet gebruiken van de speciale mogelijkheden is een moeilijke maar zeer belangrijke zaak.

De eigenaar van 3railwiki kan op elk moment beslissen u uw rechten te ontnemen. In de praktijk zal dit veelal pas plaatsvinden na overleg en akkoord van overige wiki-redactie en/of forum beheerteam.


Een IP-adres blokkeren


Dit zijn de regels;

 1. Een IP-adres blokkeer je om een reden. Die reden is 3railwiki te beschermen tegen vandalen en saboteurs. In principe kan het niet om een andere reden. Als het toch nodig zou zijn, leg de reden dan direct uit aan het forumbeheer en 3railwiki-redactie.
 2. Blokkeer niet bij een kleine ongewenste bewerking een IP-adres. Mogelijk is die bezoeker nog aan het ontdekken hoe de 3railwiki werkt. Een IP-adres van een mogelijk nieuwe medewerker blokkeren is geen goed "welkom".
 3. Bij het blokkeren wordt standaard de overlegpagina opengelaten zodat de gebruiker eventueel zaken rondom zijn blokkade toe kan lichten. Bij misbruik van deze mogelijkheid kan ook deze ontnomen worden.
 4. Als van een IP-adres/gebruiker overwegend bewerkingen komen die overduidelijk van slechte wil getuigen mag dit IP-adres geblokkeerd worden. De gangbare blokkeertermijn zal afhangen van het vergrijp en zal na overleg al dan niet worden opgeheven. Vermeldt de blokkade op de overlegpagina van de gebruiker. Bij overduidelijke racistische, seksuele of persoonlijke beledigingen kan eventueel strenger opgetreden worden.
 5. Pleegt de gebruiker nadat de blokkade is verlopen opnieuw vandalisme, dan geldt in de regel dat per geval bekeken wordt of deze blokkade van permanente aard dient te worden of dat na een overleg met de gebruiker besloten wordt de blokkering al dan niet op te heffen. De beheerder houdt daarbij in gedachten dat een IP-adres soms van eigenaar kan wisselen.
 6. In alle gevallen geldt: gebruik uw gezond verstand.
Wat punten om rekening mee te houden: u blokkeert een IP-adres. Iemand kan zeer snel een nieuw, totaal ander IP-adres hebben, met name als die persoon een beetje verstand van het internet heeft. Ook loop je het risico een proxyserver te blokkeren en dan sluit je zeer veel mensen af. Wanneer er ook goede bijdragen van het IP-adres kwamen, overweeg dan dat door het blokkeren iemand zou kunnen worden weggejaagd van het project. Blokkeer daarom niet meteen het adres van iemand die met goede bedoelingen zit te knoeien. Doe dit alleen bij personen die duidelijk bewust destructief bezig zijn.

Stel, u blokkeert IP-adres 195.276.312.451 en u geeft als reden op "onnozelaar". Zodra iemand met dat IP-adres dan tracht een pagina te bewerken zal die zien:

U hebt geen rechten om deze pagina te bewerken om de volgende reden:
Uw IP-adres is geblokkeerd door <naam beheerder>. De opgegeven reden is:
"onnozelaar"
Aanvang blokkade: ...
Einde blokkade: ...
Bedoeld te blokkeren: ...
U kunt deze blokkade bespreken met <naam beheerder> of een andere beheerder.
U kunt geen gebruik maken van de functie "Deze gebruiker e-mailen", tenzij u een geldig e-mailadres hebt opgegeven in uw voorkeuren en het gebruik van deze functie niet is geblokkeerd.
Uw huidige IP-adres is 195.276.312.451. Vermeld alle bovenstaande gegevens als u ergens op deze blokkade reageert.

Nog afgezien van het feit dat "onnozelaar" niet echt een gepaste omschrijving is, mag niet worden vergeten dat IP-adressen van gebruiker naar gebruiker gaan. Het is perfect mogelijk dat een andere gebruiker dan degene die u wilde blokkeren dat IP-adres krijgt toegewezen.

Geef daarom een duidelijk omschreven reden op (bijvoorbeeld: "verwijderde de tekst van ... pagina of pagina's en verving ze door schuttingtaal").

Weet ook wat u blokkeert. U kunt een IP-adres natrekken op diverse wijzen, bijvoorbeeld via http://www.domainwhitepages.com. Geef het IP-adres op en laat het opzoeken. Zo weet u van wie dat IP-adres is en of het nog in gebruik is en of het soms geen proxyserver is.

Elke blokkering krijgt automatisch een vermelding in het Blokkerlogboek. Let op: indien u een rangeblok uitdeelt, dus een hele reeks (meestal 256 ip-adressen) tegelijk blokkeert (soms geïndiceerd bij scholen of organisaties waar meerdere adressen simultaan gebruikt worden) is er *geen* blokvermelding in de individuele logs per IP-adres te vinden. Zet daarom in de dossiervermelding van de in het sjabloon te vinden IP-adressen duidelijk de toevoeging "via rangeblok".

Een beheerder mag vrij een IP-adres blokkeren voor testdoeleinden voor zover dit niet een andere gebruiker stoort.


Een geregistreerde gebruiker blokkeren


Zorg dat u zeer zeker bent van uw zaak als u dat doet. Het is ten zeerste aangewezen eerst overleg te plegen met de andere medewerkers en de "overtreder" alvorens een geregistreerde gebruiker te blokkeren.

Regels
Er zijn 2 soorten geregistreerde gebruikers:
 • Een ordinaire vandaal die de moeite gedaan heeft een account aan te maken;
  • In dit geval zijn dezelfde regels als voor het blokkeren van een IP-adres van toepassing. Als uit de bijdragen van de gebruiker naar voren komt dat deze gebruiker overduidelijk geen enkele intentie heeft anders dan vandalisme, dan kan deze gebruiker voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden. Laat hierbij de overlegpagina open, zodat bij eventuele misverstanden alsnog overleg kan plaatsvinden. Na misbruik hiervan kan de overlegpagina alsnog geblokkeerd worden.
 • Een echte geregistreerde gebruiker
  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen kortdurende, correctieve blokkeringen en langdurige blokkeringen wegens bedreiging van de werksfeer of de opbouw van de encyclopedie. Het langdurig blokkeren van een echte geregistreerde gebruiker (geen ingelogde vandaal) is voorbehouden aan de wikiredactie. Deze besluit in onderling overleg, de periode van de blokkering, of zal indien nodig, aan het forumbeheer het verzoek doen het account definitief op te heffen. Bij blokkeringen van geregistreerde gebruikers gelden voorts de volgende richtlijnen:
   1. Korte blokkeringen voor lichte overtredingen (correctieve of zgn. 'afkoelbloks') mogen worden opgelegd door elke beheerder met een bepaalde blokkeringsduur die binnen de wikiredactie is overeengekomen. Hierbij wordt de overlegpagina opengelaten voor eventueel overleg over de blokkade. Bij herhaling of na soortgelijk wangedrag kan een verhoging van de blokkeertermijn worden toegepast.
   2. Bij misbruik van de openstaande overlegpagina wordt ook deze meegeblokkeerd.
Elke lopende blokkering krijgt automatisch een vermelding in het Blokkerlogboek , de blokkering is in ieder geval te zien in Speciaal:Blokkeerlijst.
Een beheerder mag vrij een gebruiker blokkeren voor testdoeleinden voor zover dit niet een andere gebruiker stoort. Dit kan normaal enkel het account van de beheerder zelf.

Een pagina beveiligen


Het beveiligen van een pagina is anti-wiki, de pagina is dan niet meer voor iedereen vrij te bewerken. Er zijn echter pagina’s die standaard beveiligd dienen te worden door beheerders. Dit zijn :

 • Beleid-pagina’s
 • De hoofdpagina
 • Help-pagina’s
 • Portaal pagina’s
 • Sjablonen

Een beheerder kan een pagina beveiligen:

 1. Als iemand bijvoorbeeld herhaaldelijk dezelfde pagina vandaliseert, maar verschillende IP-adressen gebruikt, of voor het stoppen van een bewerkingsoorlog. Overleg met de betrokken gebruikers is nodig en het inlichten van de andere beheerders wenselijk.

Het is tevens mogelijk de pagina alleen te beveiligen tegen het wijzigen van de titel. Elke wijziging van de bewerkbaarheid van een pagina is publiek te zien via het logboek beveiligde pagina's. Een beheerder mag vrij pagina's beveiligen in de eigen naamruimte.

Een pagina of media definitief verwijderen


Als beheerder mag u de pagina's van de lijst "Te beoordelen pagina's" verwijderen volgens de regels van die procedure. Er bestaat de mogelijkheid een verwijderde pagina volledig te herstellen. Maar beschouw dat als een redmiddel, een back-up. Er gebruik van maken zou een uitzondering moeten zijn. Dit is meer om tactische en psychologische redenen dan dat er een technische reden voor zou zijn. Het verwijderen van een pagina is de meest voorkomende en publieke actie die door beheerders uitgevoerd wordt. Het is daarom van fundamenteel belang daar voorzichtig mee om te springen. Ook als een beheerder twijfelt bij een pagina die op de beoordelingslijst ter verwijdering genomineerd staat, is het beter deze nog te laten staan, met daarbij een motivatie, dan om hem te verwijderen.

Een pagina direct verwijderen


U mag als beheerder direct een pagina verwijderen onder de volgende voorwaarden:

 • Pagina's zonder inhoud of pagina's met een inhoud die geen zinvolle informatie bevat mogen zonder verdere formaliteit verwijderd worden na het controleren van de onderstaande punten.
  • Voorbeeld: Verwijder dit en beschrijf hier de nieuwe pagina. jeetje mina, kunnen jullie dat niet zelf???????? , # Hoi. Dit is Mattheus. Doei.
   • Controleer de voorgeschiedenis. Een artikel kan dan wel als inhoud hebben "kashjksjhfdklsjfklskldskjflsdjkl" maar in de voorgeschiedenis kan een echt, gewist artikel steken.
   • Wees zeker dat het echt volstrekte nonsens is, niet verwijderen bij twijfel. Als er ook maar de geringste twijfel bestaat, is het beter de pagina op de lijst "Te beoordelen pagina's" te zetten.
 • Als de auteur van een artikel of afbeelding aangeeft dat hij het weg wil, om een van de volgende redenen:
  • (tik)fout in de bestandsnaam
  • (tik)fout in de titel van een artikel, ook bij het verplaatsen van artikels
  • Afbeelding wordt vervangen door andere afbeelding.
 • Overduidelijke reclame
  • overgenomen van een andere website
  • de tekst is wervend en bevat geen beschrijvende delen
 • Overduidelijke auteursrechtenschending
  • een zogenaamde tekstdump, een onopgemaakte lap tekst
 • Overduidelijke zelfpromotie
  • op grond van de geboortedatum is het vrijwel onmogelijk dat de persoon opmerkelijke dingen heeft gedaan
  • op grond van een zoektocht op internet worden geen relevante verwijzingen gevonden.
 • Een pagina verwijderen om technische redenen. Bijvoorbeeld een pagina verwijderen zodat je dan een pagina kan verplaatsen naar die pagina.
 • Pagina's in de eigen gebruikersnaamruimte van de moderator zelf en pagina's aangemaakt voor testdoeleinden mag men vrij verwijderen.

In geval van enige twijfel of als het artikel reeds inhoudelijk bewerkt is door iemand anders dient het artikel/afbeelding in de lijst met Categorie:Artikelbeoordeling geplaatst te worden met de normale procedure. Bij het verwijderen is er een veld waar u de reden van verwijdering dient te vermelden. Vul die in. Maak dit zo duidelijk mogelijk. Pagina's die door gebruikers reeds op de lijst "Te beoordelen pagina's" zijn geplaatst kan je beter niet meer verwijderen, tenzij ze op de lijst "Direct verwijderen" staan. Dit werkt demotiverend voor de gebruiker die de moeite heeft genomen een pagina te vermelden.

Een wijziging snel terugdraaien - gebruik van de terugdraaiknop


Een moderator beschikt over de mogelijkheid om snel, met één druk op de knop, vandalisme terug te draaien. Het gebruik daarvan komt in de Recente wijzigingen terecht zoals: Wijzigingen door ...xx... hersteld tot de versie na de laatste wijziging door ...yy.... Andere gebruikers kunnen ook vandalisme terugdraaien, maar dat is omslachtiger. Zij moeten de geschiedenis bekijken, een oudere versie aanklikken, op 'bewerken' klikken en deze vervolgens opslaan. Dat zijn dus 4 handelingen, die veel meer tijd kosten. Een beheerder wordt geadviseerd van deze terugdraaimogelijkheid alleen gebruik te maken bij werkelijk vandalisme of ongewenste toevoegingen of verwijderingen en terughoudend te zijn in het gebruik van deze mogelijkheid bij wijzigingen van gewone gebruikers. De opmerking komt namelijk ook terug op volglijsten en kan daarom suggereren dat de beheerder van mening is dat de andere gebruiker vandalisme heeft gepleegd en het machtsverschil tussen beiden benadrukken. Bij overduidelijk vandalisme door een ingelogde gebruiker kan de beheerder vanzelfsprekend wel de terugdraaiknop gebruiken.

Bureaucraatschap

Bepaalde beheerders hebben de bijzondere mogelijkheden van bureaucraat. Voor een overzicht van de taken en rechten die bureaucraten hebben, zie Beleid:Bureaucraten.