CS3/CS3plus - Systeem Instellingen

Uit 3rail Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit artikel is nog in bewerking en staat open voor aanvullingen en suggesties. Meldt dit via VT601@3rail.nl !
Treinsmurf

Systeeminstellingen Introductie

De Central Station 3 en 3plus van Märklin heeft diverse instelmogelijkheden voor het systeem.
Deze wiki pagina probeert je op weg te helpen met de verschillende mogelijkheden en keuze-opties.
De wiki vervangt niet de officiele handleiding, maar geeft hier en daar wel wat verduidelijking.

Systeeminstellingen Bewerken

Na het aanklikken van de knop "Systeem Instellingen"(rood omcirkeld in het plaatje), kom je op het algemene startscherm voor de systeeminstellingen.

De startknop voor de Systeem instellingen


De voorpagina van de Systeem instellingen

Door te klikken aan de linkerzijde krijg je toegang tot het Systeem-menu.

Door te klikken aan de rechterzijde krijg je toegang tot de help-pagina's.

Er zijn in dit linkerscherm een aantal symbolen zichtbaar , waaronder:

 • Netwerk
 • Systeem
 • Rail
 • IP
 • MasterSlave
 • Status
 • Info


Knop "Netwerk"

Netwerk Systeem CS3

Via deze knoppen kunnen de verschillende aangesloten apparaten in het netwerk dat aan de CS3 gekoppeld is vinden.

Door te scrollen vind je de complete lijst.


Knop "CS3"

Basisscherm Systeem

Onder deze knop ga je aan de slag met de systeem-instellingen. We komen nu in het basischerm.

Aan de linkerzijde zie een kolom met de aangesloten apparaten.

De donkerblauwe is het actieve scherm. Dus het onderdeel dat nu bewerkt wordt.

De lichtblauwe zijn de overige apparaten en de grijze zijn (nog) niet (of niet meer) aanwezig.

In het huidige scherm is de algemene instelling van de CS3/CS3plus actief. Er zijn hier nu 5 knoppen te zien, t.w.:

 • Afsluiten
 • Opnieuw Starten
 • Apps opnieuw starten
 • Opslaan
 • Restore Herstellen

Op zich zijn deze begrippen voldoende duidelijk.

Met "afsluiten" wordt de CS3/CS3plus netjes afgesloten en worden alle instellingen bewaard.

Met "apps opnieuw starten" worden de applicaties binnen de CS3 opnieuw opgestart, zonder dat het hele systeem opnieuw wordt gestart.

Met "opslaan" wordt een back-up gemaakt van alle instellingen. Dat kan intern, maar ook op een USB-stick.

Met "restore/herstellen" zetten we een eerder gemaakte back-up terug.


Instellingen Systeem 1

Wanneer we met de "witte" scrollbar aan de rechterzijde naar beneden scrollen, kunnen nog een aantal instellingen worden aagepast. Dit zijn o.a.:

 • taal;
 • helderheid van het scherm;
 • audio weergave (extern of intern);
 • audio-volume;
 • bootloader update (zie daarvoor verderop)
 • auto-update controle

De instelling "auto-update" controle zorgt ervoor dat zodra de CS3 merkt dat een nieuwe versie software wordt aangeboden, er hiervan een melding komt op het systeemscherm. Dat wodrt gesignaleerd meet een kleine rode stip in het systeemscherm bij het betreffende apparaat.

Instellingen Systeem 2

Wanneer nog verder naar beneden gescrolld wordt, komen nog twee opties tevoorschijn:

 • taaldialoog
 • pop-up rijregelaar

De "taaldialoog" zet in het systeemmenu het gele rechterscherm aan en uit;

De "pop-up rijgelaar" laat bij het aanklikken van een lok in de loklijst, deze openslaan, waarmee een rijregelaar voor deze lok wordt geopend.

Submenu "Rail"

Scherm Protocol instellingen

Onder de knop "Rail" worden de instellingen aangegeven voor het digitaal protocol (MFX, MM of DCC).

Verder wordt hier ingesteld of de loks na een systeemstop weer automatisch gestart mogen worden.

En verder kan hier de "Speelwereld" modus ingesteld worden.

Submenu "IP"

Scherm IP instellingen

Onder de knop "IP" worden de instellingen aangegeven voor de netwerkverbindingen met de router voor de internetverbinding.

Er kan gekozen worden om het IP-adres van de CS3/CS3plus automatisch te laten toewijzen door de router (van het thuisnetwerk), maar ook door een vast IP-adres te kiezen.

Bij het instellen van een PC-besturingsprogramma is dit meestal wenselijk.

De overige instellingen kunnen veelal gehandhaafd blijven en hoeven niet te worden ingevuld.

De meeste routers in een thuisnetwerk hebben een IP-adres dat begint met 192.186 gevolgd door een serie volgnummers. Het laatste driecijferige nummer is het "eigen" deel van het unieke IP-adres van de CS3/CS3plus. (dus bijv 192.168.0.005).

Dit is ook het IP-adres waarmee de CS3/CS3plus later in de wifi-verbinding kan worden gevonden.


Submenu "MasterSlave"

Scherm Master/Slave instellingen

Onder de knop "MasterSlave " worden de instellingen aangegeven voor de toegevoegde Slave-units voor de CS3.

Dit is alleen van belang als je met meerdere CS3 of CS2 stations werkt. Voor de normale bediening is dit niet van belang.

Submenu "Achtergrondprocessen"

Scherm Achtergrondprocessen

Onder de knop "Achtergrondprocessen" wordt inzage gegeven van de verschillende processen die op de CS3/CS3plus actief zijn.

Dit geeft een overzicht of de verschillende onderdelen in de software en hardware goed functioneren.

Als er een probleem is kan deze informatie gebruikt worden om de probleemmelding te beschrijven.


Submenu "Info"

Scherm Info

Onder de knop "Info" is de informatie te vinden over software en hardware versies van de CS3/CS3plus.

Hiermee is o.a. te zien op welke software versie het systeem draait.

Submenu "CAN"

Scherm CAN

Onder deze knop is de informatie te vinden over de CAN-bus.

Dit menu is niet van belang voor het normale gebruik.


Submenu "Debug"

Scherm Debug

Dit menu is met name van belang voor het opsporen van systeemfouten

Voor het gewone gebruik is dit niet van belang.


Knop "GFP3"

// Informatie volgt //

Knop "USB & geheugen"


Knop "MS2"


Knop "LinkS88"


volgt
Verwijzingen (links)

Intern

Extern


Bronnen, Referenties en/of Voetnoten