CV-programmeren met de MS2

Uit 3rail Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


CV's wijzigen met de Mobile Station (MS2)

'Startscherm Artikel Bewerken


Regelmatig komt de vraag langs om van een MFX-lok de CV-waarden aan te kunnen passen, terwijl de vragensteller slechts beschikt over een Mobile Station. Deze handleiding probeert hier invulling aan te geven.

Deze handleiding is overigens ook bruikbaar voor andere decoders dan die van Märklin, die wel met het DCC-protocol gebruikt kunnen worden.
Om misverstanden te voorkomen een paar begrippen:

  • CV staat voor "Configuration Variabele". Dit zijn de instellingen in het geheugen van de decoder.
  • "CV-Adres" is de identiteit van de CV die we willen weten of bewerken.
  • "CV-Waarde" is de uiteindelijke waarde.

CV's zijn deels genormaliseerd door de NMRA (National Modelrailroader Association) en deze worden door de meester fabrikanten gerespecteerd.
Daarnaast zijn er CV's die vrij gebruik mogen worden. Om de werking hiervan de kunnen begrijpen is de handleiding van de decoder noodzakelijk. Märklin heeft bij de introductie van de Märklin Systems (Central Station (1) en Mobile Station (1) het begrip "Register" gebruikt. Dit is alleen een andere benaming voor "CV".
Veel modelspoorders willen de CV’s (Configuration Variabelen) of Registers van hun lokdecoders aan passen. Dat kan zijn om het adres te wijzigen, betere prestaties te verkrijgen of functies toe te wijzen of op een andere positie te zetten.CV’s wijzigen bij mfx-loks

Omdat MFX-loks zich automatisch aanmelden op de Mobile Station (MS1) en Mobile Station 2 (MS2) is lastig om de CV-waarden te wijzigen. Märklin heeft hier maar toegang gegeven tot een beperkt aantal CV’s. In de meest actuele lokdecoder generatie is de decoder vaak ook geschikt om aangestuurd te worden met het DCC-protocol. Bij de oudere MFX-decoders helaas nog niet en blijft het beperkt tot de door Märklin vrijgegeven CV’s (of Registers bij de MS1) Om de DCC-compatible decoders te kunnen wijzigen moeten toegang verschaffen tot de DCC programmeermodus. Standaard is deze niet bereikbaar, omdat het MFX-protocol bij Märklin vóór gaat.

Omzetten protocollen MS2

Gelukkig biedt de MS2 de mogelijkheid om protocollen (tijdelijk) uit te schakelen. Daarvoor moeten een aantal stappen worden doorlopen.
Deze zijn onderstaand beschreven. • Ga naar het menu “Artikelen bewerken”; • Kies vervolgens “Lok protocollen”; • Scroll dan naar beneden tot de optie “DCC” in beeld verschijnt; • Kies deze optie • Ga terug naar het hoofdscherm.

De MS2 staat nu in DCC-only modus.
NOOT: Dit werkt helaas niet voor de MS1.

Bewerken CV-waarden

Daarna kan de lok op het programmeerspoor gezet worden. (Ook al ondersteunden diverse decoders Programming-on-the-Main (PoM) de veilige weg is het programmeerspoor)

  • Ga ditmaal naar het “Lok bewerken” menu;
  • Bij een nieuwe invoer, kies “Nieuwe Lok”, “DCC”;
  • Bij een bestaande invoer, kier “Lok wijzigen” en vervolgens “CV wijzigen”;
  • Wijzig de gewenste CV’s;


Daarbij is de eerste waarde het CV-nummer (CV-adres). Met scrollen naar links of rechts is dit CV-nummer te kiezen.
Bevestig met de knop rechtsonder. Er verschijnt dan een vinkje. Voer vervolgens de gewenste CV-waarde in en bevestig andermaal.
Ga zo door totdat alle CV’s aangepast zijn. Maak voor het eigen gemakt vooraf een lijstje met CV-nummers en bijbehorende CV-waarden. Dat werkt sneller.


Protocollen op de decoder uitschakelen

Sommige decoders bieden de optie om protocollen uit te schakelen. Vaak is dit een bewuste keuze van de gebruiker.
Hoewel per fabrikant verschillend wordt hiervoor vaak CV-nummer 50 gebruikt. In elk geval is dit van toepassing voor de MLD en MSD-decoders van Märklin.
Door het uitschakelen van een of meer protocollen zal de decoder daarna alleen nog op dat protocol reageren. (Het is overigens als regel niet mogelijk om het actieve gebruikte protocol uit te schakelen.)

Protocollen op de decoder (weer) inschakelen

Om uitgeschakelde protocollen op de decoder weer in te schakelen zijn er twee opties;

  • 1e: het weer aanpassen van de CV-waarde van de betreffende CV (bij Märklin CV50);
  • 2e het resetten van de decoder door in CV08 de waarde 08 te schrijven.


(Hiermee wordt de decoder volledig naar de fabrieksinstellingen teruggezet. Soundfiles blijven meestal wel intact, maar de gekoppelde functietoetsen moeten eventueel opnieuw gedefinieerd worden).

Terugzetten protocollen op de Mobile Station

Om de MS2 weer terug te zetten naar de profielen MM2 en MFX, moet wederom het menu “Artikelen Bewerken” worden opgezocht. De stappen zijn dan gelijk aan bij “Omzetten protocollen MS2”.
Er moet nu natuurlijk een andere keuze gemaakt worden. Het meest uitgebreide is uiteraard “mfx, DCC, MM2”, maar ook andere keuzen zijn mogelijk.

CV-lijsten

De toepasselijke CV-lijsten vinden we als regel in de handleiding van de lok resp. de ingebouwde decoder. Onderstaand een klein (niet compleet) overzicht van een paar fabrikanten.

Märklin standaard MFX-decoder (zonder DCC)

(bijv Märklin 30000 - BR89)

CV-nummer CV-naam Waarde -bereik Standaardwaarde
01 Adres (MM) 0-255 Zie handleiding
03 Optrek-/ Aftrekvertraging 0-31
05 Maximumsnelheid 0-63
08 Terugzetten Fabrieksinstellingen 08

Märklin standaard MLD/MSD-decoder (met DCC)

(bijv Märklin 60972 / 60982) - Uittreksel

CV-nummer CV-naam Waarde -bereik Standaardwaarde
01 Adres (MM/DCC) 0-255 78 / 03
02 Minimumsnelheid 4
03 Optrekvertraging 12
04 Afremvertraging 12
05 Maximumsnelheid 0-255 180
08 Terugzetten Fabrieksinstellingen 08 08
29 Comfiguratie 0-7 6 (analoog aan)
49 Volgadress (F5-F32) 0-7 5 (vier adressen)
50 Alternatieve Fornmaten 0-15 15 (alle)
63 Volume 0-255 255
In de DCC-modus zijn meer CV's gedefinieerd

Märklin standaard MFX-decoder (nieuwe generatie met of zonder DCC)

(bijv Märklin 36190 - BR193 Railpool of 36202 BR 102 DBAG) - Uittreksel

CV-nummer CV-naam Waarde -bereik Standaardwaarde
01 Adres (MM/DCC) 0-255 Zie handleiding
02 Minimumsnelheid 0-255
03 Optrekvertraging 0-255
04 Afremvertraging 0-255
05 Maximumsnelheid 0-255
08 Terugzetten Fabrieksinstellingen 08 08
50 Alternatieve Fornmaten 0-15 15 (alle)
63 Volume 0-255 255


"Märklin - CV50 Alternatieve Protocollen (standaard = 15)"

Analoog AC Analoog DC DCC of MM MFX Waarde
- - - - 0
X - - - 1
- X - - 2
X X - - 3
X - X - 4
X - X - 5
X - X - 6
X X X - 7
- - - X 8
X - - X 9
- X - X 10
X X - X 11
- - X X 12
- - X X 13
- X- X X 14
X X X X 15


Verwijzingen (links)

Intern

Extern


Bronnen, Referenties en/of Voetnoten