Help:Gebruik van kleuren

Uit 3rail Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Kleurgebruik

In (XHTML) HyperText Markup Language (HTML) en Cascading Style Sheets (CSS) kan de hexadecimale waarde worden gebruikt, maar een groot aantal kleuren heeft bovendien een Engelse naam. Hierbij geldt dat, hoewel bijna alle kleurnamen ondersteund worden door de moderne browsers, slechts 16 kleurnamen ondersteund worden door de W3C HTML 4.01-standaard.

  • Dit zijn:
aqua black blue fuchsia        
gray green lime maroon        
navy olive purple red        
silver teal white yellow        
  • syntax achtergrond: <span style="background-color:yellow;">yellow</span> geeft yellow
  • syntax tekstkleur: <font color="yellow">yellow</font> geeft yellow
  • Voor alle andere kleuren dient bij voorkeur de hexadecimale waarde gebruikt te worden, zie:
#000000 #b29999 #e5d3c9 #ffffff      
#ffcccc #ff9999 #ff4c7f #b24c4c #ff0000    
#ff7f00 #ff9e23 #ffcc99 #ffd800 #eaea00 #ffff00 #ffe599
#00ff00 #00b200 #4c994c #007f33 #99cc99 #99e599 #ccffb2
#b2ccff #007fcc #0066cc #0000ff      
#770077 #aa4caa #9999ff #b2b2ff #ccb2cc    
  • syntax achtergrond: <span style="background-color:#ff0000;">#ff0000</span> geeft rood
  • syntax tekstkleur: <font color="#ff0000">#ff0000</font> geeft rood

Toepassing in 3railWiki

Om een tekst een kleur te geven typ je voor een woord <font color="lime"> en erna </font> wat resulteert in een groen lettertype zoals dat hier het geval is.

Om een achtergrond van een tekst te kleuren typ je <span style="background-color:silver;"> en erna </span> wat resulteert in hetgeen hier het geval is.

Toepassing resp.:

  • in tabellen en sjablonen
  • verder (nagenoeg) niet: het gebruik wordt afgeraden in kopjes en sub.kopjes en verdere wiki-tekstopmaak. De kleuren "rood" en "blauw" zijn gereserveerd voor verwijzingen (links). Uitzonderingen gelden voor technische artikelen waar sprake is van kleurcodering bekabeling in schema's en tabellen.