Help:Wat je niet moet doen in de Wiki

Uit 3rail Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wiki: Wat je niet moet doen

Nieuwe Schrijvers

Nieuwe schrijvers zijn hartelijk welkom – onze Wiki moet groeien en dat kan alleen maar door jullie kennis te bundelen! ‘Feel Free’ om artikelen toe te voegen of te veranderen! We zien onszelf als een club van gelijkgestemden , die samen werken door kennis te verdelen en van jong- tot oud gediende. Als je een hekel hebt aan regels en wat daarop lijkt, houd dan hier op met lezen en ga je eigen, vrije gang.

Hieronder vind je suggesties die je leven hier makkelijker en leuker kunnen maken. Er zijn verschillende fouten die nieuwe Wikischrijvers vaak maken, en daarom hebben we deze lijst samengesteld. Het gaat hier dus om dingen die je liever 'niet' doet als je met de Wiki bezig bent:

Tekst of ander materiaal inbrengen zonder toestemming van de auteur of andere rechthebbende

Teksten, afbeeldingen, enz.. vallen vaak onder het auteursrecht. Zonder toestemming overnemen, bewerken of verder verspreiden van zulk beschermd materiaal is onwettig en schadelijk voor onze Wiki. Dergelijk materiaal zal steeds verwijderd worden.

Artikelen schrijven is één, kopiëren is wat anders !

Beperk het kopiëren van komplete teksten uit andere media, bijv. Wikipedia zoveel mogelijk ook al is dat toegestaan. Lees zo'n artikel daar eens door en maak indien nodig met je eigen woorden een korte samenvatting van wat je gelezen hebt. Vermeld wel je bron zodat het geschrevene verifieerbaar is. Bedenk tevens dat het overnemen resp. vertalen van komplete teksten uit andere talen eveneens onder het copyright vallen.

Bewerkingsoorlogen voeren

Over sommige bijdragen ontstaat onenigheid. Blijf dan niet telkens elkaars bijdragen terugdraaien, maar treed van te voren in overleg. Het valt sterk aan te raden om niet vaker dan één keer een wijziging ongedaan te maken; treed daarna altijd in overleg. Bij bewerkingsoorlogen kunnen pagina's tijdelijk beveiligd worden tegen bewerkingen, of kunnen de vechtende partijen zelfs voor korte tijd geblokkeerd worden.

Je te veel zorgen maken dat je problemen veroorzaakt

Je gaat vast wel eens iets verkeerd doen, dat doen we allemaal. Vaak helpt de rest ook wel bij het opruimen van de rommel. En als het eindresultaat maar goed is en klopt, vinden we dat helemaal niet erg. Dus: wees niet bang een pagina te veranderen!

Denken dat er zoiets is als een "auteur" van een artikel dat je leest

Veel nieuwe schrijvers denken dat elk artikel een eigen, officiële auteur heeft. Dat maakt ze bang om een artikel te verbeteren. Iedereen mag aan een artikel werken. Als je een probleem, een fout, een onvolledigheid in een artikel ziet, en weet hoe je het kunt verbeteren, verbeter het dan en vermeldt dit dan in de samenvattig of eventueel in de overlegpagia. Gebruik de overlegpagina niet om te vertellen dat je een spelfout verbeterd hebt - we begrijpen dat zonder toelichting ook wel.

De Wiki als een weergave voor je persoonlijke mening gebruiken

In een Wiki artikel kan je makkelijk een emotioneel verhaal of regel schrijven over een minder goede ervaring met een model. Jouw ervaring met een specifiek model hoeft niet dezelfde te zijn als die van een ander. Besef dat jouw publicatie World- Wide gelezen kan worden dus ook door de leverancier van het produkt. Negatieve reclame doet de leverancier geen goed dus en het zal dus niet de 1e keer zijn dat zo’n leverancier dan Juridische stappen onderneemt . Als je twijfelt start dan een Topic op het forum en stel het onderwerp daar ter sprake. De 1e vragen die dan al vaak ontstaan zijn “heb je de winkelier en/of fabrikant al benaderd over je probleem” of, het is ‘maar’ een hobby-locje van 100 euro wat je vergelijkt met een model van 300 euro. Enz. Dus in de Wiki géén persoonlijke meningen maar objectieve bevindingen. (voorbeeld van “hoe het niet moet artikel” volgt)

Artikelen in de 'ikke’ vorm schrijven

Schrijven in de ‘ik’ vorm wordt sterk afgeraden. Zulke teksten worden doorgaans zeer kritisch bekeken en lopen een grote kans verwijderd te worden. Bedenk dat een Wiki artikel neutraal moet zijn en dat Wiki geen platform is om jezelf te presenteren.

De Wiki beoordelen of proberen om beleid, richtlijnen of processen te veranderen voordat je begrijpt hoe het een en ander werkt

De Wiki is nog altijd in beweging en veel mensen met allerlei verschillende achtergronden en expertises hebben aan de ontwikkeling ervan gewerkt, ze hebben er veel over nagedacht. Bij nieuwe gebruikers zijn deze (soms ongeschreven) regels vaak onbekend en dergelijke gebruikers hebben nog geen goed inzicht in hoe de Wiki werkt. De artikelen op de Wiki worden hierdoor bijvoorbeeld beoordeeld op basis van nieuwe, onvolledige of in bewerking zijnde artikelen. Leer met de (tijdelijke) onvolmaaktheden te leven. We werken hier met z'n allen aan en langzaam maar zeker wordt het beter

Je grenzen uit het oog verliezen

Hoewel dat vanzelf lijkt te spreken, kan het soms verbazend moeilijk zijn om koel te blijven. Vooral als je jezelf bij een onderwerp sterk betrokken voelt, worden de emoties je al gauw de baas. Zelfkennis en zelfbeperking zijn hier de beste raadgevers; bedenk ook dat de meesten van ons wel eens ten prooi zijn aan heftige emoties bij het wikiwerk. Laat dat niet escaleren. Soms helpt het om afstand te nemen, en, vooral, om te beseffen dat ook de ander zijn overwegingen en zijn goede wil heeft. Blijf nuchter! — Dat laatste was figuurlijk bedoeld; maar ook genotmiddelen kunnen natuurlijk tot grensvervaging leiden, dat verschijnsel is op het internet volop bekend. De wiki heeft niets te zeggen over jouw consumptiegedrag, en wíl dat ook helemaal niet. Alleen, doe geen dingen die je in andere toestanden ook niet zou doen. En vooral: beleef plezier aan het werk en aan de samenwerking.