Koll's

Uit 3rail Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Koll's Artikelnummering Märklin materieel spoor H0

Veel modelspoor hobbyisten en verzamelaars wisselen de informatie over de modellen onderling bij voorkeur uit op basis van een door de fabrikant uitgegeven model- en/of artikelnummer. Sinds het jaar 2000 beschikt Märklin over een Database waarin een zoekstructuur waar je op basis van het bekende Märklin nummer verdere beknopte beschrijving van het model kunt vinden. Gegevens van vóór die tijd zijn vaak terug te vinden in de jaarcatalogi van Märklin echter deze gegevens zijn niet geordend wat het zoeken niet makkelijk maakt.

Door de toename van het aantal standaard modellen en bijzondere uitgaven daarvan is er begin jaren ‘80 behoefte ontstaan naar een goed geordend systeem voor het nummeren van Märklin modellen.

In nauwe samenwerking van Märklin heeft Kolls indertijd alle gegevens verzameld en vooral met betrekking tot de bijzondere modellen een nieuw nummersysteem ingevoerd en geeft vervolgens (vanaf 1984) elk jaar nieuwe catalogi uit met daarin niet alleen deze nummering , afbeeldingen en beschrijvingen van modellen maar ook de waarden van Märklin modellen zoals deze in het geldende jaar gehanteerd worden op beurzen enz. Inmiddels genieten de Kolls catalogi wereld bekendheid. De Koll’s Catalogus is echter in de Duitse taal gesteld en is voor sommigen, die deze taal niet machtig zijn, een belemmering om deze goed te kunnen interpreteren.

Koll’s geeft jaarlijks 3 banden uit t.w

  • Band 1: Rijdend materieel zoals Stoom/Elektrische/Diesel locs enz.
  • Band 2: Rijdend materieel zoals Wagons/Rijtuigen enz.
  • Band 3: Bijzondere modellen (uitgaven) zoals Jaarwagens/Museumwagens/Insider modellen enz.

De eerste 2 banden zijn eigenlijk de meest gebruikte catalogi terwijl band 3 de catalogus is voor bijzondere modellen.

Hieronder wordt vooral ingegaan op de nummering van de verschillende modellen zoals dat ook beschreven is in de respectievelijke banden.

In onderstaande beknopte omschrijving staan een paar cursief geschreven teksten die van belang zijn voor de schrijvers in onze Wiki. Wij vragen jullie extra aandacht voor die opmerkingen.

Band 1: Rijdend materieel Locomotieven enz.

Band is opgedeeld in algemene informatie over locomotieven en vervolgens vijf (5) hoofdstukken:

  • Stoomlocomotieven
  • Elektrische locs
  • Diesel locs
  • Treinstellen
  • Treinsets

Van alle locs en treinstellen wordt het specifieke Märklin artikelnummer vermeld met tevens de zogenaamde type wijzigingsnummers, bijvoorbeeld 3048.1, 2 en 3 enz. (Opm.: In de Wiki wordt dit model aangemaakt onder 3048 en vermelden we in een tabel van het betreffende artikel de verschillende puntnrs. In deze Wiki staat deze informatie onder modelnummer Märklin 3048.

Onder Märklin Treinsets staan alle door Märklin uitgegeven start en premiumpakketten bestaande uit één of meerdere locs, wagens en ander materiaal. Kijk je in de Kolls onder de beschrijving van bijv. de set 29820 dan zie je dat hier 2 locs inzitten met de specifiek loc.nummers 37744.10 en 37844.10 Deze nummering is in overleg tussen Kolls en Märklin tot stand gekomen.

Daar deze locs uit startsets vaak “los”verkocht worden is besloten bij het ontbreken van de komplete set beschrijving en wel de beschikking hebbende over de loc en het specifieke locnummer deze in de Wiki op te voeren in het menu “Locomotieven”, dus onder de nummers uit het bovengenoemde voorbeeld 37744.10 en 37844.10.

In het loc-artikel zelf kan verwezen worden naar de Set waar de Loc oorspronkelijk uit komt. Wordt later de Set alsnog opgevoerd onder Treinsets, kan eveneens verwezen worden naar de specifieke loc-beschrijving (linken).

Band 2: Rijdend materieel zoals Wagons/Rijtuigen enz.

In deze band beschrijvingen en afbeeldingen over wagons en rijtuigen.

Van alle standaard wagens en rijtuigen wordt het specifieke Märklin artikelnummer vermeld met tevens de zogenaamde type wijzigingsnummers, bijvoorbeeld rijtuig 4049.1, 2 en 3 enz.

In de Wiki wordt dit model aangemaakt onder 4049 en vermelden we in een tabel van het betreffende artikel de verschillende puntnrs. In de Wiki database staat deze dus onder 4049.

Band 3: Bijzondere modellen (uitgaven) zoals Jaarwagens/Museumwagens/Insider modellen enz.

Deze Band bevat een samenvatting van alle bijzondere modellen inclusief specifiek modelnummer die tot dusver zijn uitgegeven door Märklin. De artikel- resp. modelnummering is in nauw overleg tussen Kolls en Märklin tot stand gekomen. Vanaf 1984 worden deze nummers in de Kolls catalogi opgevoerd.

Een nadere uitleg over de betekenis van die nummering, als volgt; In de Kolls wordt als eerste het basis artikelnummer genoemd waarop het specifieke model is gebaseerd, bijv. 4415 waaronder honderden verschillende uitvoeringen zijn vervaardigd. Daaronder volgt het specifieke modelnummer bijv. 89718 Museumwagen 1989 Spielzeugmuseum Trier.

Betekenis cijfers; 89 7 1 8.De eerste 2 cijfers staan voor het bouwjaar 1989. Cijfer 7 staat voor de branche “Verschillende Afnemers” en de laatste 2 cijfers voor het 18e uitgebrachte model in het jaar 1989 van de 4415 uitvoering. Als branche wordt bedoelt de catagori van afnemers. Hier worden 3 groepen onderscheiden, namelijk “Drankindustrie”, “Modelbahnhandelaars” en “Verschillende Afnemers”.

Tabel

1e 2 cijfers Bouwjaar 3e cijfer Catagorie Laatste 2 cijfers Bouwnr.(jaar)
91000 1991 93000 Drankindustrie 93710 Model 10
92000 1992 93100 Idem 93799 Model 99
93000 1993 93200 Idem enz -
94000 1994 93300 Idem - -
95000 1995 93400 Idem - -
96000 1996 93500 Modelbaanhandel - -
97000 1997 93600 Idem - -
98000 1998 93700 Verschillende - -
99000 1999 93800 Idem - -
2000000 2000 93900 Idem - -


Verdere “Weetjes” met betrekking tot Wagens

Wagons zijn altijd een gewild verzamel object geweest. Enerzijds door de prijsstelling ervan in verhouding tot rijtuigen en locomotieven en het belangrijkste natuurlijk hun verschijning op de modelbaan. De verscheidenheid van uitvoeringen en kleurstelling evenals opdrukken maken ze tot aantrekkelijk rijdend materieel en daardoor als meest geproduceerd.

Märklin programma Wagons

Mä ontwerpt en vervaardigt deze in eerste instantie voor zijn eigen verkoopprogramma en levert deze los en/of in sets aan de particuliere gebruikers via de vakhandel (verkoopadressen). Dit programma noemen we de standaard wagons die in band 2 van de Koll's zijn opgevoerd.

Mä vervaardigt ook bijzondere modellen die je niet zomaar kunt kopen bij de de vakhandel. Deze modellen vervaardigt Märklin t.b.v. eigen clubs evenals in opdracht van verschillende afnemers waarbij je o.m. moet denken aan;

De Deutsche Bundespost
Kolls-spezial-sm.jpg
Deze bestelt af en toe een groot aantal wagons of locs welke dan verkocht worden via de postkantoren in Duitsland. Deutsche Bundespost heeft door de veelheid van haar postadressen goed inzicht in hoeveel modellen welke door die postkantoortjes verkocht zullen worden en dus weet hoeveel ze bij Mä moet bestellen zodat ze niet achteraf met een hoeveelheid wagons of locs blijft zitten.


Een voorbeeld is de Kof-locomotief die in 2005 door “Postmuseum” bij Märklin werd besteld in een oplage van 2500 stuks en vervolgens bij de diverse Duitse postkantoren aangeboden werd.
(Afbeelding op voorzijde Kolls 2006 de Kof-loc 36808/2005701 in opdracht van de Deutsche Bundespost vervaardigd door Märklin)


Bier- en/of drankfabrikanten
Reklame Wagens bij Mä kleine of grotere series als reklame voor hun drankjes, zoals; Heineken, Bavaria enz. Maar ook andere ondernemingen doen dit zoals Philips, Conrad enz.
Märklin Museum
In Göppingen biedt sinds 1985 Marklinmuseumshop zogenaamde Museum Wagens aan die aanvankelijk alleen voor bezoekers aan dit museum verkrijgbaar waren en slechts één per bezoeker. Deze regel werd zeer streng toegepast. Dit verklaart tevens dat de eerste modellen hoog in prijs gewaardeerd worden. De eerste jaren waren de productie series klein wat echter in de loop der jaren veranderde in grotere aantallen. Vandaag de dag hoef je zelfs niet meer naar Göppingen en kan je zo’n museumwagon ook bij de vakhandel kopen.
Märklin Magazin
Sinds 1990 is er elk jaar een Märklin Magazin Wagon die aan het thema Märklin Magazin gewijd is, het blad wat we allemaal wel kennen. Deze wagon wordt natuurlijk in grotere aantallen geproduceerd. In de Kolls worden deze wagons in een aparte hoofdstuk gespecificeerd.
Märklin Insider Club
Leden ontvangen elk jaar een bestelkaart voor een H0– of Z wagon en als je dan geluk hebt ontvang je na ca. een half jaar de bestelde wagon. Ook deze groep wagens wordt natuurlijk verzameld en wordt in de Kolls catalogus apart opgevoerd.

NL.gif Bron [1]

Duitsland.gif Quelle / Credits [2]

Bronnen, Referenties en/of Voetnoten

  1. Bron:Tekst in beknopte vorm vrij vertaald vanuit de Koll’s Spezial Katalog uitgave 2006 en 2009 met als doel de leesbaarheid voor Nederlandstaligen te vergroten van deze in de Duits taal gestelde catalogi.
  2. Quelle / Credits: Text zusammengefasst und frei übersetzt aus Koll's Edition Spezial Katalog 2006 und 2009 mit dem Ziel, die Lesbarkeit für Holländer der in Deutschen Sprache geschriebene Kataloge zu erhöhen.