Märklin 60902 Decoder

Uit 3rail Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Märklin 60902 decoder
Märklin-60902-decoder.jpg
Decoder specificaties:
Artikelnummer: 60902
Introductiejaar: 1997
Type: Loc-decoder
Afmetingen: 36 × 21 × 9 mm
Chip: 701.22
Motortype: 5* Hoogvermogen
Protocollen: Analoog (AC)
Motorola
Type protocol: Motorola-II
Adres instellen DIP-switch
(8 tuimelschakelaars)
Aantal adressen instelbaar 80
Programmerbaar: Nee
Instelbare pot-meters: Max.snelheid
Optrek/afrem vertraging
Rijstappen: 27
Lastregeling: Ja
Rijrichtingsherkenning: Ja
Functies: 2 (default)
uitbreidbaar tot 4

Beschrijving

De Märklin 60902 decoder is een loc-decoder voor hoogvermogens motoren (de motoren met een permanent magneet).
De decoder is geschikt voor 5*DCM (5* Drum Collector), 5*SFCM (5* Kleine Schijf Collector) en 5* LFCM (5* Grote Schijf Collector) hoogvermogens motoren met een permanentmagneet.

De Märklin 60902 decoder is een losse decoder volgens het Motorola-2 principe voor locomotieven met ingebouwde hoogvermogensmotor. De decoder heeft standaard 2 functieuitgangen, maar het circuit-board is voorbereid voor 2 extra functie-uitgangen. Indien deze worden voorzien van een extra transistors (BST 51) kan de decoder met 2 extra functies worden uitgebreid.

NB. Deze decoder worden soms ook met aanvullende functies aangeboden. De decoder heeft dan tot 4 schakelbare functies.

Functie F0 is de vaste functie voor het schakelen van de verlichting van de loc. Functie F4 is een vaste functie voor het aan/uitschakelen van de rangeerstand. De functies F1 en F2 zijn aanvullende schakelbare functies die gebruikt kunnen worden voor aansluiting van bijvoorbeeld telex of rookgenerator. Op de decoder zit een Dipswitch met 8 schakelaars waarmee 80 adressen ingesteld kunnen worden. Verder zijn er 2 instelbare pot-meters op de decoder aangebracht. Een is bestemd om de maximumsnelheid van de motor in te stellen, de ander is bestemd voor het instellen van optrek/afremvertraging.

De 60902-decoder maakt tevens onderdeel uit van De volgende ombouwsets waarbij naast de decoder ook hoogvermogens motor onderdelen zitten.

Motor ombouwsets met 60902 decoder
Artikel nummer Omschrijving
Märklin 60901 Ombouwset met Hoogvermogens motor en 60902 decoder voor DCM motoren
Märklin 60903 Ombouwset met Hoogvermogens motor en 60902 decoder voor SFCM motoren
Märklin 60904 Ombouwset met Hoogvermogens motor en 60902 decoder voor LFCM motoren


Aansluitschema

De bedrading/aansluitingen van de 60902 decoder:

60902 Decoder Aansluitingen
Kleur Aansluiting
Grijs Licht Front (F0)
Geel Licht Achter (F0)
Blauw Motor Rechts
Groen Motor Links
Bruin Massa (Motorhuis,Chassis)
Rood Rijstroom (Sleper)
Oranje Electronische (+) retour
Bruin/Rood Functie (F1)
Bruin/Groen Functie (F2)

Programmeren

Dipswitch

NVT : De adressen worden middels Dip-switches op de decoder ingesteld.

Adres Dip 1 Dip 2 Dip 3 Dip 4 Dip 5 Dip 6 Dip 7 Dip 8 Opmerking
1 OFF ON ON OFF ON OFF ON OFF
2 OFF OFF ON OFF ON OFF ON OFF
3 ON OFF OFF ON ON OFF ON OFF
4 OFF ON OFF ON ON OFF ON OFF
5 OFF OFF OFF ON ON OFF ON OFF
6 ON OFF OFF OFF ON OFF ON OFF
8 OFF OFF OFF OFF ON OFF ON OFF
9 ON OFF ON OFF OFF ON ON OFF
10 OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF
11 OFF OFF ON OFF OFF ON ON OFF
12 ON OFF OFF ON OFF ON ON OFF
13 OFF ON OFF ON OFF ON ON OFF
14 OFF OFF OFF ON OFF ON ON OFF
15 ON OFF OFF OFF OFF ON ON OFF
16 OFF ON OFF OFF OFF ON ON OFF
17 OFF OFF OFF OFF OFF ON ON OFF
18 ON OFF ON OFF OFF OFF ON OFF
19 OFF ON ON OFF OFF OFF ON OFF
20 OFF OFF ON OFF OFF OFF ON OFF
21 ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF
22 OFF ON OFF ON OFF OFF ON OFF
23 OFF OFF OFF ON OFF OFF ON OFF
24 ON OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF
25 OFF ON OFF OFF OFF OFF ON OFF
26 OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF
27 ON OFF ON OFF ON OFF OFF ON
28 OFF ON ON OFF ON OFF OFF ON
29 OFF OFF ON OFF ON OFF OFF ON
30 ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON
31 OFF ON OFF ON ON OFF OFF ON
32 OFF OFF OFF ON ON OFF OFF ON
33 ON OFF OFF OFF ON OFF OFF ON
34 OFF ON OFF OFF ON OFF OFF ON
35 OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF ON
36 ON OFF ON OFF OFF ON OFF ON
37 OFF ON ON OFF OFF ON OFF ON
38 OFF OFF ON OFF OFF ON OFF ON
39 ON OFF OFF ON OFF ON OFF ON
40 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON
41 OFF OFF OFF ON OFF ON OFF ON
42 ON OFF OFF OFF OFF ON OFF ON
43 OFF ON OFF OFF OFF ON OFF ON
44 OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF ON
45 ON OFF ON OFF OFF OFF OFF ON
46 OFF ON ON OFF OFF OFF OFF ON
47 OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON
48 ON OFF OFF ON OFF OFF OFF ON
49 OFF ON OFF ON OFF OFF OFF ON
50 OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF ON
51 ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON
52 OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF ON
53 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON
54 ON OFF ON OFF ON OFF OFF OFF
55 OFF ON ON OFF ON OFF OFF OFF
56 OFF OFF ON OFF ON OFF OFF OFF
57 ON OFF OFF ON ON OFF OFF OFF
58 OFF ON OFF ON ON OFF OFF OFF
59 OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF
60 ON OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF
61 OFF ON OFF OFF ON OFF OFF OFF
62 OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF
63 ON OFF ON OFF OFF ON OFF OFF
64 OFF ON ON OFF OFF ON OFF OFF
65 OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF
66 ON OFF OFF ON OFF ON OFF OFF
67 OFF ON OFF ON OFF ON OFF OFF
68 OFF OFF OFF ON OFF ON OFF OFF
69 ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF
70 OFF ON OFF OFF OFF ON OFF OFF
71 OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF
72 ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF
73 OFF ON ON OFF OFF OFF OFF OFF
74 OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF
75 ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF
76 OFF ON OFF ON OFF OFF OFF OFF
77 OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF
78 ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
79 OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF
80 ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF