Märklin 6090 Decoder

Uit 3rail Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Märklin C90/6090 decoder
Märklin-6090-decoder.jpg
Decoder specificaties:
Artikelnummer: 6090
Onderdeelnrs.: 648680 / 614090
Introductiejaar: 1990?
Type: Loc-decoder
Afmetingen: 36 × 21 × 9 mm
Chip: 701.13
Motortype: 5* Hoogvermogen
Protocollen: Analoog (AC)
Motorola
Type protocol: Motorola-1
Adres instellen DIP-switch
(8 tuimelschakelaars)
Aantal adressen instelbaar 80
Programmerbaar: Nee
Instelbare pot-meters: Max.snelheid
Optrek/afrem vertraging
Rijstappen: 14
Lastregeling: Ja
Rijrichtingsherkenning: Nee
Functies: 1. Verlichting (F0)

Beschrijving

De Märklin C90/6090 decoder is een locdecoder voor hoogvermogensmotoren (de motoren met een permanente magneet).
De decoder is geschikt voor 5*DCM, 5*SFCM en 5*LFCM hoogvermogensmotoren met een permanente magneet.

De Märklin C90/6090 decoder was de eerste Märklin decoder die een hoogvermogensmotor met permanent magneet kon aansturen. De decoder is lastgeregeld, maar vergeet de ingestelde rijrichting als de stroom wordt uitgeschakeld. De decoder heeft een functie (F0) voor het schakelen van de verlichting. Via de dipswitch met 8 schakelaars is het adres instelbaar; 80 adressen kunnen worden ingesteld. De decoder heeft 2 potentiometers op de decoder, waarmee de maximumsnelheid en de optrek-/afremvertraging kunnen worden ingesteld.

NB.: De verlichting brandt alleen bij digitale aansturing.

Aansluitschema

De bedrading/aansluitingen van de C90/6090 decoder:

C90/6090 Decoder Aansluitingen
Kleur Aansluiting
Grijs Licht Front (F0)
Geel Licht Achter (F0)
Blauw Motor Rechts
Groen Motor Links
Bruin Massa (Motorhuis,Chassis)
Rood Rijstroom (Sleper)

Programmeren

Dipswitch

NVT : De adressen worden middels Dip-switches op de decoder ingesteld.

Adres Dip 1 Dip 2 Dip 3 Dip 4 Dip 5 Dip 6 Dip 7 Dip 8 Opmerking
1 OFF ON ON OFF ON OFF ON OFF
2 OFF OFF ON OFF ON OFF ON OFF
3 ON OFF OFF ON ON OFF ON OFF
4 OFF ON OFF ON ON OFF ON OFF
5 OFF OFF OFF ON ON OFF ON OFF
6 ON OFF OFF OFF ON OFF ON OFF
8 OFF OFF OFF OFF ON OFF ON OFF
9 ON OFF ON OFF OFF ON ON OFF
10 OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF
11 OFF OFF ON OFF OFF ON ON OFF
12 ON OFF OFF ON OFF ON ON OFF
13 OFF ON OFF ON OFF ON ON OFF
14 OFF OFF OFF ON OFF ON ON OFF
15 ON OFF OFF OFF OFF ON ON OFF
16 OFF ON OFF OFF OFF ON ON OFF
17 OFF OFF OFF OFF OFF ON ON OFF
18 ON OFF ON OFF OFF OFF ON OFF
19 OFF ON ON OFF OFF OFF ON OFF
20 OFF OFF ON OFF OFF OFF ON OFF
21 ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF
22 OFF ON OFF ON OFF OFF ON OFF
23 OFF OFF OFF ON OFF OFF ON OFF
24 ON OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF
25 OFF ON OFF OFF OFF OFF ON OFF
26 OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF
27 ON OFF ON OFF ON OFF OFF ON
28 OFF ON ON OFF ON OFF OFF ON
29 OFF OFF ON OFF ON OFF OFF ON
30 ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON
31 OFF ON OFF ON ON OFF OFF ON
32 OFF OFF OFF ON ON OFF OFF ON
33 ON OFF OFF OFF ON OFF OFF ON
34 OFF ON OFF OFF ON OFF OFF ON
35 OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF ON
36 ON OFF ON OFF OFF ON OFF ON
37 OFF ON ON OFF OFF ON OFF ON
38 OFF OFF ON OFF OFF ON OFF ON
39 ON OFF OFF ON OFF ON OFF ON
40 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON
41 OFF OFF OFF ON OFF ON OFF ON
42 ON OFF OFF OFF OFF ON OFF ON
43 OFF ON OFF OFF OFF ON OFF ON
44 OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF ON
45 ON OFF ON OFF OFF OFF OFF ON
46 OFF ON ON OFF OFF OFF OFF ON
47 OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON
48 ON OFF OFF ON OFF OFF OFF ON
49 OFF ON OFF ON OFF OFF OFF ON
50 OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF ON
51 ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON
52 OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF ON
53 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON
54 ON OFF ON OFF ON OFF OFF OFF
55 OFF ON ON OFF ON OFF OFF OFF
56 OFF OFF ON OFF ON OFF OFF OFF
57 ON OFF OFF ON ON OFF OFF OFF
58 OFF ON OFF ON ON OFF OFF OFF
59 OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF
60 ON OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF
61 OFF ON OFF OFF ON OFF OFF OFF
62 OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF
63 ON OFF ON OFF OFF ON OFF OFF
64 OFF ON ON OFF OFF ON OFF OFF
65 OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF
66 ON OFF OFF ON OFF ON OFF OFF
67 OFF ON OFF ON OFF ON OFF OFF
68 OFF OFF OFF ON OFF ON OFF OFF
69 ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF
70 OFF ON OFF OFF OFF ON OFF OFF
71 OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF
72 ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF
73 OFF ON ON OFF OFF OFF OFF OFF
74 OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF
75 ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF
76 OFF ON OFF ON OFF OFF OFF OFF
77 OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF
78 ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
79 OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF
80 ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF