Märklin Digital

Uit 3rail Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Märklin Digital

“Märklin Digital” is de naam van het digitale besturingssysteem dat Märklin in 1984 op de markt bracht en welke het eerste volledig digitale systeem was welke door Märklin werd toegepast.

Werking

Het Märklin Digital systeem werkt volgens het Märklin Motorola (MM) of ook welk MM1 of Motorola-oud signaal, welke digitale signalen omzet naar commando’s voor decoders. De decoders zijn ondergebracht in locomotieven, magneetartikelen en/of seinen en worden aangestuurd door de opdrachten die de centrale aan de decoders geeft.

Märklin Digital is het klassieke Märklin systeem waarbij de communicatie in 1 richting plaatsvindt, namelijk van de centrale naar de decoders. Er vindt in dit systeem geen terugmelding plaats. Randapparatuur uit het Märklin Digital programma, zoals rijregelaars, boosters, memory module, en interface voor PC, worden middels het I2c bussysteem met elkaar verbonden. Dit bussysteem wordt gebruikt om de commando's van betreffende consoles, door te geven aan de centrale, welke ze vertaald naar opdrachten richting de decoders die op de modelspoorbaan zijn aangesloten.

De centrale stuurt de gecodeerde digitale informatie (opdracht) mee in het sinusvormige signaal van de wisselspanning, welke vervolgens door de decoders wordt opgepakt en de informatie (opdracht) uit de wisselspanning decodeerd.

Märklin Digital Componenten

Het Märklin Digital programma bestaat uit een reeks componenten:

Märklin 6017 (Booster)

De Märklin 6017 Booster is een module die het uitgangssignaal van de centrale versterkt. Een booster pas je toe indien het vermogen van de centrale niet meer toereikend is om het benodigde spanningsniveau en vermogen voor locomotieven en/of wissel/sein decoders te leveren. Er kunnen meerdere boosters toegepast worden om het gewenste vermogen te realiseren.

De Märklin 6017 Booster is de opvolger van de Märklin 6015 Booster. De werking is identiek. De 6017 heeft echter 4 dipswitches voor het instellen van het uitschakelgedrag bij overbelasting en het verlagen van de Uitgangsspanning. Beide boosters kunnen gecombineerd worden en zijn middels de bijgeleverde kabels aan te sluiten op de Märklin 6021 Control Unit. Bij gebruik van de 6015 Booster dient men er wel op te letten dat de 4 dipswitches op de 6021 in de 'off' positie worden ingesteld.

Meer informatie over de: Märklin 6017 Booster

Märklin 6020 Central Unit

De Märklin 6020 Central Unit is de centrale besturingseenheid welke de rails voorziet van wisselspanning met daarin digitale informatie (opdrachten) voor de decoders. De decoders in locomotieven en seinen/wissels decoderen deze digitale informatie en zetten deze om zodat duidelijk is welke opdracht moet worden uitgevoerd. De Märklin 6020 is alleen een centrale en heeft zelf geen rijregelaar. Daarvoor dient aanvullend een Märklin 6035 (Control 80) te worden aangesloten. De Märklin 6020 werkt alleen met het Märklin Motorola I (MM1) protocol. De 6020 kan maar 1 functie schakelen (F0).

Meer informatie over de: Märklin 6020 Central Unit

Märklin 6021 Control Unit

De Märklin 6021 Contral Unit is de centrale besturingseenheid welke de rails voorziet van wisselspanning met daarin digitale informatie (opdrachten) voor de decoders. De 6021 Control Unit is de opvolger van de Märkin 6020 Central Unit. De werking is vergelijkbaar, echter heeft de 6021 een ingebouwde rijregelaar en kan tot 4 functies schakelen (F0 t/m F4) en werkt met zowel het Märklin Motorola I als het nieuwere Märklin Motorola II (MM2) protocol.

Meer informatie over de: Märklin 6021 Control Unit

Märklin 6022 Central Control

De Märklin 6022 Central Control is een centrale besturingseenheid welke de rails voorziet van wisselspanning met daarin digitale informatie (opdrachten) voor de decoders. Deze centrale zat veelal in startsets en kan tot 4 locomotieven digitaal aansturen. De gebruikte digitale loc-adressen zijn 10, 20, 30 en 40. De 6022 is net als de 6021 een centrale met een geïntegreerde rijregelaar, echter heeft deze minder minder mogelijkheden als de 6021. Met de 6020 kunnen ook decoders in magneetartikelen aangestuurd worden. De toegekende adressen hiervoor zijn 253, 254, 255 en 256. De Märklin 6022 werkt alleen met het Märklin Motorola I (MM1) protocol.

Meer informatie over de: Märklin 6022 Central Control

Märklin 6035 Control 80

De Märklin 6035 Control 80 is een rijregelaar die via een I2c bus met een centrale besturingseenheid zoals de Märklin 6020, 6022 of 6021 aangesloten kan worden. Met de Control 80 kunnen tot 80 adressen worden geadresserd. Er kunnen tot maximaal 10 modules worden gekoppeld via de I2c bus (centrale besturingseenheid meegerekend). De 6035 kent maar 1 schakelbare functie (F0) in tegenstelling tot de nieuwere Märklin 6036 Control 80F die tot 4 schakelbare functies heeft (F0 t/m F4). Het spreekt voor zich dat de centrale besturingseenheid dit aantal functies wel moet ondersteunen. (6021 wel, 6020 niet).

Meer informatie over de: Märklin 6035 Control 80

Märklin 6036 Control 80F

De Märklin 6036 Control 80F is de opvolger van de 6035 en is een rijregelaar die via een I2c bus met een centrale besturingseenheid zoals de Märklin 6020, 6022 of 6021 aangesloten kan worden. Met de Control 80F kunnen tot 80 adressen worden geadresserd. Er kunnen tot maximaal 10 modules worden gekoppeld via de I2c bus (centrale besturingseenheid meegerekend). De Märklin 6036 Control 80F kent 4 schakelbare functies (F0 t/m F4). Het spreekt voor zich dat de centrale besturingseenheid dit aantal functies wel moet ondersteunen. (6021 wel, 6020 niet).

Meer informatie over de: Märklin 6036 Control 80F

Märklin 6038 kabel

De Märklin 6038 kabel is een lintkabel met connectoren aan beide zijden om modules uit het Märklin Digital programma via de I2c bus met elkaar te verbinden. De kabel heeft een lengte van 180 cm.

Märklin 6039 kabel

De Märklin 6039 kabel is een lintkabel met connectoren aan beide zijden om modules uit het Märklin Digital programma via de I2c bus met elkaar te verbinden. De kabel heeft een lengte van 60 cm.

Märklin 6040 Keyboard

De Märklin 6040 Keyboard is een uitbreidingsmodule voor de centrale besturingseenheid (6020,6021 of 6022) uit het Märklin Digital programma waarmee wisseldecoders of seindecoders mee kunnen worden aangestuurd. Er zijn per 6040 Keyboard maximaal 16 sein/wisseldecoders aansturen. Er kunnen tot 16 6040 Keyboards aangesloten worden via de E2c bus, zodat tot 256 wissel/seindecoders geadresseerd kunnen worden. Aan de achterkant van de 6040 Keyboard zit een DIP-switch met 16 schakelaars waarmee elk 6040 Keyboard een eigen uniek adres gegeven kan worden.

Meer informatie over de: Märklin 6040 Keyboard

Märklin 6041 Switchboard

De Märklin 6041 Switchboard is, net als de 6040 Keyboard, een uitbreidingsmodule voor de centrale besturingseenheid (6020,6021 of 6022) uit het Märklin Digital programma waarmee wisseldecoders of seindecoders mee kunnen worden aangestuurd. De 6041 Switchboard is de voorloper van de 6040. Grootste verschil met de 6040 is dat bij de 6041 Switchboard geen sprake is van druktoetsen waarmee de seinen/wissels bediend kunnen worden en geen terugmeldt indicatie heeft zoals bij de 6041 waarbij de stand van de wissels/seinen, is af te lezen middels geïntegreerde LED's.

Meer informatie over de: Märklin 6041 Switchboard

Märklin 6043 Memory

De Märklin 6043 Memory is een uitbreidingsmodule voor de centrale besturingseenheid (6020,6021 of 6022) uit het Märklin Digital programma, waarmee het mogelijk is om bijvoorbeeld rijwegen te programmeren door een reeks van schakelcommando's op te slaan. Dit programmeren wordt met behulp van het 6040 Keyboard, 6041 Switchboard of 6050/6051 Interface gedaan, waarbij maximaal 20 commando's onder één knop van de memory worden ondergebracht.

Meer informatie over de: Märklin 6043 Memory

Märklin 6050 Interface

De Märklin 6050 Interface is een uitbreidingsmodule voor de centrale besturingseenheid (6020,6021 of 6022) uit het Märklin Digital programma, waarmee een koppeling met een PC mogelijk wordt gemaakt. Het is een computerinterface welke middels een losse 6-polige DIN-stekker welke door de gebruiker zelf van een aansluitkabel en RS-232-stekker voorzien dient te worden.

Meer informatie over de: Märklin 6050 Interface

Märklin 6051 Interface

De Märklin 6051 Interface de opvolger van de 6050 interface en is een uitbreidingsmodule voor de centrale besturingseenheid (6020,6021 of 6022) uit het Märklin Digital programma, waarmee een koppeling met een PC mogelijk wordt gemaakt. Het is een computerinterface met een 9-polige DIN-stekker met een 25-polige RS-232 stekker welke op de PC kan worden aangesloten.

Meer informatie over de: Märklin 6051 Interface

Baan Decoders Märklin Digital

Voor voeding van de besturingsunits wordt doorgaans een 52 VA transformator (Märklin 6002) gebruikt.

Het Märklin Digital systeem werd in 2004 opgevolgd door het "Märklin-Systems" digitale systeem welke het Motorola II en mfx ondersteund en waarbij 2-richtingsverkeer geïntroduceerd werd waarbij de decoders ook een terugmeldt functie richting de centrale heeft.


Verwijzingen (links)

Intern

Extern

Bronnen, Referenties en/of Voetnoten