MRC Prodigy Advance 2

Uit 3rail Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
MRC Prodigy Advance 2 DCC inhoud pakket


MRC Prodigy Advance 2 DCC


Korte omschrijving

De MRC (Model Rectifier Corporation) heeft met dit Prodigy Advance 2 een compleet digitaal commando systeem afgeleverd dat bestaat uit de volgende onderdelen, commando station (basis unit), transformator en een LCD hand bediening met kabel. Voor dit systeem zijn ook nog losse aansluitpunten te koop waarop de kabel met LCD hand bediening kunnen worden aangesloten zodat ook op afstand de trein(en) bestuurd kunnen worden. Het systeem is heel eenvoudig te bedienen en zeer betrouwbaar. Er zijn 9999 adressen beschikbaar en men kan er 99 LCD handbedieningen aan koppelen. Het systeem kan echter geen analoge locs of locs zonder decoder besturen.


Enkele Specificaties en functies zijn:

 • Input: 15-16 volt DC, 3,5 Amp en het kan op zowel 220 als 110 volt aangesloten worden het heeft dus een universele omschakel functie.
 • Output: DCC signaal met een 14,5 volt amplitude, voor zowel H0 als N schaal, voor grotere schalen dan H0 is er een Power booster verkrijgbaar zoals MRC’s Power Station 8.
 • Maximale belasting: 3,5 Ampère,
 • Maximum aantal LCD Handbedieningen: 99,
 • Adressering mogelijkheden: 2-digit(1-127) of 4-digit (1-9999),
 • Snelheid stappen: 14/28/128,
 • Functietoetsen: 28 (f0-f28),
 • Geavanceerde en universele tractie van meerder locs,
 • Programmeren van de locs op de hoofd baan,
 • Programmeren van de locs op het programmeer spoor,
 • Het lezen van het adres op het programmeer spoor.


Verpakking

De verpakking bestaat uit een rood/blauwe kartonnen doos met klapdeksel, waarbij de onderdelen in doppenfolie verpakking zit. Bovendien zit er een 20 pagina instructie boekje in.

Verpakking bovenkant
Verpakking zijkant


Aansluitingen

De basis unit heeft aan de voorkant 4 RJ45 aansluitingen zitten, de linkse aansluiting is een fabrieks aansluiting die alleen gebruikt wordt voor upgrade. Hier mogen geen vreemde voorwerpen op aan gesloten worden maar het per ongelijk aansluiten van een handbediening die bij de het pakket zit kan geen kwaad echter de handbediening zal niet werken. De andere 3 aansluitingen zijn voor de handbedieningen, maar men kan er ook een netwerk van handbedieningen op aansluiten. Op de bovenkant van de basis unit zitten verder aan de linkse kant een keuze schakelaar voor bediening met alle handbedieningen of handbedieningen 1 t/m 8. Aan de rechtse kant zit een aan/uit schakelaar en tussen de beide schakelaars bevinden zich 2 Leds waarvan de rechtse de spanning - led is en de linkse de Link – led is. Deze laatste led (link –led) knippert als er vanaf de handbediening een commando gegeven wordt, zo is dan ook te zien of het commando door de basis unit ontvangen wordt. Aan de achterkant van de basis unit zitten de stroom aansluiting en een groen aansluitblokje (4 schroefklemmetjes) voor de aansluiting van de modelbaan (2 linkse) en voor de programmeer baan (2 rechtse).


Via een mee geleverde kabel met aan elke kant een RJ45 stekker wordt de handbediening aan de basis unit aan gesloten.


Aansluiting Handbediening


Er is voor de MRC Prodigy Advance 2 ook een Extensie Box met bestelnummer 0001501 te krijgen t.b.v. het maken van een netwerk, de handbediening kan hierdoor op diversen plaatsen op de baan in gestoken worden hierbij blijven de commando's naar de loc actief ook als de handbediening verwijderd word.


MRC Prodigy Advance 2 Extension set
MRC Prodigy Advance 2 Extension setDe Handbediening

De handbediening heeft een dus danige vorm dat hij makkelijk in de hand ligt en bevat aan de bovenkant de volgende onderdelen: Een groot LCD scherm waarop je kunt zien welk loc adres actief is, welke functie voor dit loc adres in gebruik is, welke snelheid en welke richting de loc op rijd. Bovendien wordt op de display alle programmeer stappen en instellingen weer gegeven. Met de Loco-toets kunnen we na indrukken, met het numerieke gedeelte van deze handbediening, het loc nummer aangeven en bevestigen met de blauwe enter- toets. Een andere toets is de route-toets, hiermee kunnen we een route selecteren die via een aantal wissels welke m.b.v. een accessoire decoder aan gestuurd worden. Er kunnen maximaal 31 routes geprogrammeerd worden met maximaal 8 accessoires in een route. Met de volgende toets de Assy-toets kunnen we accessoires decoders programmeren maar ook selecteren. De concist-toets kunnen we gebruiken om meerdere locs die achter elkaar gekoppeld rijden (Tractie rijden) te programmeren. Met de sys-toets komen we de parameters van de handbediening aan passen, door deze toets in te drukken samen met een numerieke toets krijgen we verschillende functies, zie volgende tabel:

Toets combinatie Functie
SYS + 0 Verwijder routes
SYS + 1 Tijd instelling
SYS + 2 Tijd Ratio instelling
SYS + 3 Rangeren aan/uit
SYS + 4 tijd mode; AM/PM/Militair
SYS + 5 instellen route
SYS + 6 Handbediening adres lezen en handbediening adres instellen
SYS + 7 Instellen welke laatste handbediening het loc adres mag programmeren op de hoofd baan
SYS + 8 Idem voor het programmeer spoor
SYS + 9 Instellen van het aantal operationele handbedieningen

Naast de sys-toets zien we de prog-toets welke gebruikt wordt om loco’s en accessoires decoders te programmeren. Bovendien kan men de waardes in decoders lezen met deze toets. De numerieke toetsen zijn functie toetsen, zo is de 0 - toets voor het aan en uit zetten van de verlichting. Tevens kunnen we de numerieke toetsen gebruiken om te programmeren. Links naast de 0 – toets bevind zich de -1 of del-toets, deze toets heeft een dubbele functie. Men kan de rijdende loc in snelheid verminderen maar men kan ook een lok verwijderen uit het geheugen. De time-toets kunnen we gebruiken om een snelle klok tijd in te stellen, dit kan alleen met de master handbediening (handbediening #1), maar na instelling zien alle andere handbedieningen dezelfde tijd. Met de knop kunnen we de tijd ratio maar ook Am/Pm oen militaire tijd (24 uur) instellen. De tijd ratio is de hoeveelheid seconden welke er in een snelle klok minuut zitten. Met de direction-toets kunnen we de rij richting van de loc veranderen. Om een loc te kiezen uit het geheugen kunnen we de recall-toets gebruiken. Er kunnen maximaal 25 locs in het geheugen van de handbediening ingebracht worden. Met de spd step-toets kunnen we de speed step (14/28/128) van de in gebruik zijnde decoder synchroniseren. Met de rode stop-toets kunnen we de uitsturing naar de modelbaan stoppen, door deze knop nogmaals 2 seconden ingedrukt te houden komt de uit sturing naar de model baan weer terug. De laatste toets de shift-toets wordt gebruikt om de functies boven #9 te gebruiken. Om bijvoorbeeld functie #15 te gebruiken drukken we eenvoudig op de shift- toets en daarna op de #5 toets. De Draai knop tenslotte kunnen we gebruiken om de snelheid van de geselecteerde loc te verhogen of te verminderen. Aan de onderkant van de hand bediening zit de RJ45 aansluiting voor de verbinding met de basis unit. Op de achterkant van de handbediening staat een gebruiks aanwijzing in het kort.


Werking handbediening

De handbediening is eenvoudig te bedienen, hier volgt een uitleg hoe e.e.a. werkt.

Aan bod komen:

 • Locomotief oproepen,
 • Locomotief adres lezen op de programmeer rail,
 • Locomotief programmeren op de programmeer rail,
 • Locomotief programmeren op de hoofd baan.


Locomotief oproepenLocomotief adres lezen op de programmeer rail


We plaatsen de loc op de programmeer rail.

Men kan ook i.p.v. de blauwe Enter-toets in de bovenstaande stap de Shift-toets in drukken om deze stap over te slaan.


Locomotief programmeren op de programmeer rail


We moeten er voor zorgen dat er met de handbediening geprogrammeerd mag worden op de Programmeer rail.


Locomotief programmeren op de hoofd baan


Het programmeren op de hoofdbaan heeft het voordeel dat de loc niet naar de Programmeer rail verplaatst hoeft te worden maar je moet wel het adres van de loc weten om hem te kunnen programmeren. We moeten wel even in de gaten houden dat niet alle decoders programmeerbaar zijn op de hoofdbaan dit is echter wel te vinden in de instructies die met de decoder mee geleverd zijn. Om de loc te programmeren ga je als volgt te werk: Zorg ervoor dat de handbediening toestemming heeft om op de hoofdbaan te programmeren. Druk op de Prog-toets net zo lang dat “Prog Main Track”in het display verschijnt en activeer deze dan door de blauwe Enter-toets in te drukken. Het adres van de loc begint te knipperen zodat je de loc kunt programmeren. Wil je een andere loc programmeren druk dan nogmaals op de blauwe Enter-toets en selecteer het adres met de numerieke toetsen gevolgd door het indrukken van de blauwe Enter-toets. De rest van de programmeer procedure is gelijk aan die van “Programmeren op de programmeer rail” met dien verstande dat er i.p.v.” Program Track”, “Main Track”in de display staat. Het is wel aan te raden om de loco te stoppen voordat men hem gaat programmeren. De loc kan namelijk slecht contact maken waardoor hij het programmeer commando niet goed kan ontvangen.


Configuratie variabelen

Configuratie variabelen (CV’s), ontvangt en onthoud gedetailleerde data die de decoder volgt voor specifieke locs of accessoires. Sommige van deze CV’s worden ook wel register genoemd. Met het Prodigy Advance 2 DCC systeemkan men een basis programmering doen zonder dat men zich zorgen hoeft te maken over de CV waardes of registers. Men kan wel als men dat wilt CV waardes programmeren. De CV waardes in onderstaande tabel is geldig voor bijna alle decoders, met extra CV’s voor extra functies zoals geluid of licht in meer gespecialiseerde decoders. Deze CV’s zijn te vinden in de instructies die mee geleverd worden met de decoder.

CV# Register# Functie
1 1 Kort adres
2 2 Begin voltage
3 3 Acceleratie graad (moment)
4 4 Afrem graad (moment)
5 - Hoogste voltage
6 - Middelste voltage
7 - Fabricage versie #
8 - Fabricage ID # (Reset)
17 - Uitgebreid adres, 4 digit adres
18 - Uitgebreid adres, 4 digit adres
19 - rijden met meer locs achter elkaar (Tractie rijden)
29 5 Configuratie data #1


Belangrijk:

CV29 is de belangrijkste CV van een decoder. Een verkeerde programmering van CV29 kan er voor zorgen dat de decoder niet werkt. Het is niet aan te raden om deze CV29 zelf te veranderen, omdat de unit in de meeste omstandig heden dit zelf automatisch regelt.