Modelspoor Normen

Uit 3rail Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Modelspoor Normen

Binnen de modelspoorbouw zijn er een aantal werkgroepen/verenigingen die normen met betrekking tot de modelspoor hebben uitgewerkt. MOROP (MOdelbahn euROPe) is een Europese vereniging die in 1954 werd opgericht door Italo Briano in Genua, Italië en heeft nu zijn hoofdkantoor in Bern, Zwitserland en houdt zich o.a. bezig met het definiëren en onderhouden van de normen en standaarden voor modelspoorwegen: Normen Europese Modelspoorwegen (NEM). In 2006 heeft MOROP 22 nationale verenigingen uit 17 Europese landen verenigd, met in totaal meer dan 30.000 leden. Sinds 1994 zijn er nauwe banden met de National Model Railroad Association (NMRA), die modelspoorwegnormen voor de Verenigde Staten definieert. De NEM-normen voor Digital Command Control (DCC) zijn bijvoorbeeld gedefinieerd door samen te werken met de NMRA.

  • MOROP - MOdellbahn EuROPe (Vereniging van modelspoorbanen en spoorwegvrienden van Europa)
  • NEM - Normen Europese Modelspoorwegen
  • NMRA - National Model Railroad Association
  • Proto normen - Amerkikaanse normen voor maten van rails en wielen

De NEM-normen en andere officiële documenten van MOROP worden gepubliceerd in het Frans en Duits. Hieronder volgt een overzicht van de NEM normen en standaarden.


Overzicht MOROP normen en standaarden (NEM)

NEM Normen Algemeen
Norm Beschrijving PDF
NEM 001 Inleiding tot de NEM NEM 001 (pdf)
NEM 002 Richtlijnen voor het opstellen van de NEM NEM 002 (pdf)
NEM 002-bijlage 1 - Bijlage Layout voorschriften NEM 002-bijlage 1 (pdf)
NEM 002-bijlage 2 - Bijlage verwerking NEM 002-bijlage 2 (pdf)
NEM 002-bijlage 3 - Bijlage standaard layout NEM 002-bijlage 3 (pdf)
NEM 003 Richtlijnen voor de verspreiding van de NEM NEM 003 (pdf)
NEM 004 MOROP keurmerk NEM 004 (pdf)
MEM 004-bijlage 1 - Bijlage MOROP keurmerk NEM 004-bijlage 1 (pdf)
NEM 004-bijlage 2 - Bijlage MOROP keurmerk NEM 004-bijlage 2 (pdf)
NEM 006 Symbolen voor de kenmerken van modellen NEM 006 (pdf)
NEM 010 Schaalverhoudingen, schaalaanduidingen en spoorwijdten NEM 010 (pdf)

Bovenbouw

NEM Normen Bovenbouw
Norm Beschrijving PDF
NEM 102 Het profiel vrije ruimte bij recht spoor NEM 102 (pdf)
NEM 103 Het profiel vrije ruimte in bogen NEM 103 (pdf)
NEM 103/103-bijlage 1 Bijlage NEM 102 en 103; mal voor schaal H0 (D) NEM 102/103 bijlage (pdf)
NEM 104 Het profiel vrije ruimte bij smalspoor NEM 104 (pdf)
NEM 105 Tunnelprofiel voor normaalspoor NEM 105 (pdf)
NEM 110 Rails en wissels (spoorwijdtes en afmetingen) NEM 110 (pdf)
NEM 110G Rails en wissels (spoorwijdtes en afmetingen voor tuinbanen) NEM 110G (pdf)
NEM 111 Minimaal toepasbare boogstralen NEM 111 (pdf)
NEM 111-bijlage Bijlage 111, UCI trek- en stootinrichtingen (D) NEM 111 bijlage (pdf)
NEM 112 Spoorafstanden NEM 112 (pdf)
NEM 113 Overgangsbogen NEM 113 (pdf)
NEM 114 Verkanting NEM 114 (pdf)
NEM 120 Spoorstaafprofiel en -lassen NEM 120 (pdf)
NEM 121 Tandradspoorwegen NEM 121 (pdf)
NEM 122 Doorsnede van de aardebaan bij normaalspoor NEM 122 (pdf)
NEM 123 Doorsnede van de aardebaan bij smalspoor NEM 123 (pdf)
NEM 124 Wissels met vaste puntstukken en kruisingen met vaste kruisstukken NEM 124 (pdf)
NEM 127 Vaste kruisstukken bij rechte kruisingen NEM 127 (pdf)

Bovenleiding

NEM Normen Bovenleiding
Norm Beschrijving PDF
NEM 201 Rijdraadpositie NEM 201 (pdf)
NEM 202 Stroomafnemers bij bovenleiding NEM 202 (pdf)

Modelspoortechniek

NEM Normen Modelspoortechniek
Norm Beschrijving PDF
NEM 301 Omgrenzing van spoorwegvoertuigen NEM 301 (pdf)
NEM 302 Gewicht van het materieel NEM 302 (pdf)
NEM 303 Buffers NEM 303 (pdf)
NEM 304 Doorgangsinrichtingen vouw- rubberbalg NEM 304 (pdf)
NEM 306 Koersborden en hun ophanging NEM 306 (pdf)
NEM 310 Wielstellen en sporen NEM 310 (pdf)
NEM 310G Wielstellen en sporen voor tuinbanen [https://www.morop.eu/downloads/nem/de/nem310g_d.pdf NEM 310G (pdf)
NEM 110/310/311 Bijlage Beginselen van geleiding in hart-stukken NEM 310/311 bijlage 1 (pdf)
NEM 110/310 bijlage Bijlage Mal voor wielassen en spoorbreedte 9 mm NEM 110/310 bijlage 2 (pdf)
NEM 110/310 bijlage Bijlage Mal voor wielassen en spoorbreedte 12 mm NEM 110/310 bijlage 3 (pdf)
NEM 110/310 bijlage Bijlage Mal voor wielassen en spoorbreedte 16,5 mm NEM 110/310 bijlage 4 (pdf)
NEM 110/310 bijlage Bijlage Mal voor wielassen en spoorbreedte 32 mm NEM 110/310 bijlage 5 (pdf)
NEM 311 Wielbandprofiel NEM 311 (pdf)
NEM 311G Wielbandprofiel voor tuinbanen NEM 311G (pdf)
NEM 313 Wielstellen met naaldlagering NEM 313 (pdf)
NEM 314 Wielstellen met puntlagering NEM 314 (pdf)
NEM 340 Wielstellen en spoor bij gebruik van drierail NEM 340 (pdf)
NEM 351 Koppelingen algemeen, benamingen NEM 351 (pdf)
NEM 352 Geleidingen voor kortkoppelingen NEM 352 (pdf)
NEM 355 Houder uitwisselbare koppelingen schaal N NEM 355 (pdf)
NEM 356 Standaardkoppeling schaal N NEM 356 (pdf)
NEM 357 Verlengstuk koppelingen schaal N NEM 357 (pdf)
NEM 358 Houder uitwisselbare koppelingen schaal TT NEM 358 (pdf)
NEM 359 Standaardkoppeling schaal TT NEM 359 (pdf)
NEM 360 Standaardkoppeling schaal H0 NEM 360 (pdf)
NEM 362 Houder uitwisselbare koppelingen schaal H0 NEM 362 (pdf)
NEM 363 Kleine houder uitwisselbare koppelingen schaal H0 (Frans) NEM 363 (pdf)
NEM 365 Standaardkoppeling schaal 0 NEM 365 (pdf)
NEM 370 Maatvoering werkende koppelhaak NEM 370 (pdf)
NEM 380 Maatvoering containers NEM 380 (pdf)

Modelbaan besturing

NEM Normen Modelbaanbesturing
Norm Beschrijving PDF
NEM 600 Modelbaanbesturing Conceptueel systeem, generieke termen NEM 600 (pdf)
NEM 601 Modelbaanbesturing - Systemen, basisprincipes, structuren NEM 601 (pdf)
NEM 602 Modelbaanbesturing - Symbolen, schakeltekens, coderingen NEM 602 (pdf)
NEM 603 Besturingssignalen - Definities, coderingen NEM 603 (pdf)
NEM 604 Kabels - doorsneden, leidinglengtes NEM 604 (pdf)
NEM 604-bijlage Bijlage Kabeldoorsneden AWG NEM 604 bijlage (pdf)
NEM 605 Systeembedrading - Identificatie van elektrische geleiders NEM 605 (pdf)
NEM 606 Modeltreinbesturing - Vereisten NEM 606 (pdf)
NEM 607 Treinbus - vereisten NEM 607 (pdf)

Elektra en electronica

NEM Normen Elektra en electronica
Norm Beschrijving PDF
NEM 608 Toewijzing van extra functies bij digitaal rijden NEM 608 (pdf)
NEM 609 Richtlijnen elektrische veiligheid op modelspoorbeurzen NEM 609 (pdf)
NEM 609-bijlage bijlage -Checklist voor elektrische veiligheid op modelspoorbeurzen NEM 609 (pdf)
NEM 609 A Bijlage NEM 609 voor Oostenrijk NEM 609 A (pdf)
NEM 609 CH Bijlage NEM 609 voor Zwitserland NEM 609 CH (pdf)
NEM 609 D Bijlage NEM 609 voor Duitsland NEM 609 D (pdf)
NEM 611 Elektrische voeding voor vaste installaties NEM 611 (pdf)
NEM 620 Rijstroomafname en verdeling NEM 620 (pdf)
NEM 621 Rijstroomafname tweerailsystemen met en zonder bovenleiding NEM 621 (pdf)
NEM 624 Elektrische waarden - wielstellen NEM 624 (pdf)
NEM 625 Elektrische waarden - wielstellen en rail NEM 625 (pdf)
NEM 630 Gelijkspanningsysteem - elektrische waarden NEM 630 (pdf)
NEM 631 Gelijkspanningbedrijf - rijrichting bij tweerailsystemen NEM 631 (pdf)
NEM 640 Wisselspanningsysteem - elektrische waarden NEM 640 (pdf)
NEM 641 Digitaal treinvervoer - elektrische eigenschappen NEM 641 (pdf)
NEM 645 Wisselspanningbedrijf met drierail NEM 645 (pdf)

Connectoren

NEM Normen Connectoren
Norm Beschrijving PDF
NEM 650 Elektrische interface modelspoorvoertuigen NEM 650 (pdf)
NEM 651 Elektrische interface (6-polig) NEM 651 (pdf)
NEM 652 Elektrische interface (8-polig) NEM 652 (pdf)
NEM 653 Elektrische interface (9-polig) 1 rij NEM 653 (pdf)
NEM 654 Elektrische interface (4-polig) groot NEM 654 (pdf)
NEM 655 Elektrische interface schaal H0 koppelinghouder NEM 362 NEM 655 (pdf)
NEM 656 Elektrische interface bij koppelingen NEM 656 (pdf)
NEM 657 Elektrische interface bij modelbaantoebehoren NEM 657 (pdf)
NEM 658 Elektrische interface PluX 12/16/22 NEM 658 (pdf)
NEM 659 Uitgebreide interface voor voertuigen NEM 659 (pdf)
NEM 660 Elektrische interface 21MTC NEM 660 (pdf)
NEM 662 Elektrische interface Next 18/Next 18S NEM 662 (pdf)
NEM 663 Elektrische interface PluG, voor tuinbanen NEM 663 (pdf)

Schaalsnelheden

Schaalsnelheden
Norm Beschrijving PDF
NEM 661 Maximumsnelheden van modelspoorvoertuigen NEM 661 (pdf)

DCC besturing

DCC besturing
Norm Beschrijving PDF
NEM 670 Digitaal stuursignaal DCC - bit-representatie NEM 670 (pdf)
NEM 671 Digitaal stuursignaal DCC - basis data pakketten NEM 671 (pdf)
NEM 672 Besturing van signalen - uitbreiding accesoires decodersturing NEM 672 (pdf)
NEM 680 Digitaal stuursignaal SX (Selectrix) - bit-representatie NEM 680 (pdf)
NEM 681 Digitaal stuursignaal SX (Selectrix) - basis data paketten NEM 681 (pdf)
NEM 690 Elektrische interface voor besturings modules NEM 690 (pdf)
NEM 691 Besturingsmodule voor wissels NEM 691 (pdf)
NEM 692 Besturingsmodule voor treinseinbeelden NEM 692 (pdf)
NEM 693 driver voor besturingsmodules NEM 693 (pdf)
NEM 694 bus-protocol voor besturingsmodule NEM 694 (pdf)
NEM 695 De secties van de controlemodule NEM 695 (pdf)

Tijdperken

Tijdperken
Norm Beschrijving PDF
NEM 800 Spoorwegtijdperken NEM 800 (pdf)
NEM 801 Spoorwegtijdperken - Oostenrijk NEM 801 (pdf)
NEM 802 Spoorwegtijdperken - Belgie NEM 802 (pdf)
NEM 803 Spoorwegtijdperken - Bulgarije NEM 803 (pdf)
NEM 804 Spoorwegtijdperken - Zwitserland NEM 804 (pdf)
NEM 805 Spoorwegtijdperken - Tjechische republiek NEM 805 (pdf)
NEM 806 Spoorwegtijdperken - Duitsland NEM 806 (pdf)
NEM 808 Spoorwegtijdperken - Denemarken NEM 808 (pdf)
NEM 809 Spoorwegtijdperken - Spanje NEM 809 (pdf)
NEM 810 Spoorwegtijdperken - Frankrijk NEM 810 (pdf)
NEM 813 Spoorwegtijdperken - Hongarije NEM 813 (pdf)
NEM 814 Spoorwegtijdperken - Italië NEM 814 (pdf)
NEM 818 Spoorwegtijdperken - Nederland NEM 818 (pdf)
NEM 825 Spoorwegtijdperken - Polen NEM 825 (pdf)

Module-bouw

Module bouw
Norm Beschrijving PDF
NEM 900 Modulaire modelspoorwegen - algemeen NEM 900 (pdf)
NEM 908 Elektrische verbindingen van modules NEM 908 (pdf)
NEM 909 Adapter module (allen Duitsland) NEM 909 (pdf)
NEM 913 Modules in schaal N NEM 913 (pdf)
NEM 916 Modules in schaal Nm NEM 916 (pdf)
NEM 933-1 Zwitserse Modules - Swissmodel H0 NEM 933-1 (pdf)
NEM 933-2 Zwitserse Modules - MASS 60 H0 NEM 933-2 (pdf)
NEM 934 Spaanse Modules - schaal H0 Type FCAF of "Catalanië" NEM 934 (pdf)
NEM 935 Franse Modules - schaal H0 FFMF "Classic" NEM 935 (pdf)
NEM 961 Modules - Schaal 0 NEM 961 (pdf)
NEM 962 Module - Schaal 0 -CDZ NEM 962 (pdf)
NEM 981 Module - Schaal II NEM 981 (pdf)


Verwijzingen (links)

Intern

Extern


Bronnen, Referenties en/of Voetnoten