Overleg gebruiker:Jos

Uit 3rail Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Fred1.pngWat kan ik op mijn Overlegpagina "Overleg gebruiker:Jos" zetten?
Deze overlegpagina (OP genoemd) is de plaats voor overleg. Dit is een plek waar anderen vragen aan mij kunnen stellen of opmerkingen tegen me kunnen maken. Als regel zal er door mij gereageerd worden of verwezen worden naar andere "overleg"-pagina's waar soortgelijke onderwerpen a/d orde zijn, of op de OP van de vraagbeginner (zodat die snel een melding krijgt op zijn "vraag" of zijn opmerking".) Naar goed gebruik wordt elke bewerking op een "OP" ondertekend met 4 tildes (~~~~), zodat de naam van de schrijver en de datum automatisch geplaatst worden.
Verder is het gebruikelijk dat andere gebruikers het oorspronkelijke commentaar van een gebruiker op deze pagina niet aanpassen/veranderen, niet op deze maar ook niet op die van anderen. Vragen en ev. commentaar waar verder niets meer mee gebeurt worden gearchiveerd door de eigenaar van deze OP (zie "Geschiedenis"). Plaats op deze OP géén externe verwijzingen (links) doch uitsluitend, zover nodig, interne verwijzingen. • Laatste update 27 Okt. 2012

Onderwerp: Schrijven in de Wiki

Vraag: Wie gaan schrijven in de wiki ?
Uitgangspunt is "alle geregistreerde forumgasten"
Is dat steeds onze mening?

Op termijn=Ja, echter gezien het traag verlopend automatiseringsproces en ontbrekende beheerskapaciteit is 
een start op korte termijn niet te verwachten. 
Een alternatief is "gefaseerd" openstellen van de wiki, m.n. de input van artikelen (schrijversmateriaal) 
via de redactie te laten verlopen.
Inmiddels is besloten om m.i.v. 1 Nov.2012 te starten met gefaceerde openstelling van de wiki. Nadere 
bijzonderheden volgen. (zie verder onder kopje "Hoe nu verder"

Beheerskapaciteit

Vraag. Wie gaat wat beheren ?
Gegeven: de huidige wikiredactie kent een aantal leden waarvan per d.d. 3 man effectief bezig zijn met de 
wiki.

Commentaar;

Deze vraag wordt met de dag actueler. Om te kunnen "beheren" is enige kennis van het omgaan met de 
MediaWiki software gewenst.

Vraag "Hoe" nu verder ?

 • Mogelijke opties:

zie bericht:

Van: beheer-owner@3rail.nl [1] Namens Sascha
Verzonden: maandag 15 oktober 2012 21:47
Aan: '3rail Beheer'
Onderwerp: [3rail Beheer] Wiki beslissing nodig...?

deel bericht: Komt neer op volgende mogelijkheden:
1. Zoveel mogelijk verder voorbereiden dat schrijvers individueel aan slag kunnen. (ons basis plan met de wiki)
2. Handmatige invoer van artikeltjes (omslachtig) door schrijvers. (zoals bij oude wiki met menuutjes enz.)
3. Alle input eerst naar wikiredactie waarna redactie "input" in wiki verzorgd.

Resultaat "Overleg" Beheer Okt.2012

zie bericht:

Van: Jos [3railforum.nl] <jos@3rail.nl>
Aan: beheer@3rail.nl
Datum: 10/18/2012 21:08 
Onderwerp: Fw: Re: FW: [3rail Beheer] Wiki beslissing nodig...?

Hoi Allemaal, Bedankt iedereen voor de reacties. Samenvattend de reacties is het fijn te concluderen dat we allemaal hetzelfde
willen namelijk de ingeslagen weg te vervolgen t.w. de oorspronkelijke doelstelling “alle geregistreerde forum
gasten” mogen bijdragen/schrijven in de nieuwe Wiki. Sommigen geven aan optie 1 en anderen optie 3 echter beiden hebben in de tijd gezien hetzelfde resultaat, nl.
verregaand geautomatiseerde Wiki en dusdanig georganiseerd dat de drempel om te schrijven in die Wiki “laag” zal
zijn. (uiteindelijk). De optie 3, alles via de Wikiredactie, betekent dat we de Wiki nog niet opengooien voor iedereen maar voor hen
die denken zelf al in de Wiki te kunnen bijdragen bijv. door opgedane ervaring met Wikipedia,kunnen vanaf dit
moment zonder meer a/d slag.
Echter wel in nauw overleg met de redactie omdat we een kleine bezetting hebben en nu al achterlopen op de
planning zodat o.m. de Help onderwerpen nog niet volledig klaar zijn voor gebruik waardoor enige begeleiding
nodig zal zijn.
Verdere details van bericht niet relevant voor plaatsing hier.
--Jos 27 okt 2012 08:41 (CEST)

Samenvattend het bovenstaande: (status 1-Nov-2012)

 • Iedereen, dus ook niet forumgasten, kunnen kijken in de 3railWiki.
 • Doelstelling van onze 3railWiki is dat forumgasten zelf hun bijdragen in de wiki zetten zoals dat ook bij Wikipedia gebeurt.
 • Met ingang vanaf 1-11-2012 kan elk geregistreerd forumlid zich aanmelden als schrijvend lid in de 3railWiki.
  • Wat kan een schrijvend lid, zie: Bijdragen in de 3rail Wiki
  • Hoe aanmelden: Door een mailtje te sturen aan de Wikiredactie en daarin kort aan te geven wat zijn wensen m.b.t. bijdragen zijn.
  • Iedereen die zich aanmeldt kan rekenen op ondersteuning van de wikiredactie bij het opstarten.

Opmerking: bovenstaande wordt vervat in een sjabloon om op die plekken in de 3railWiki neer te zetten die daarvoor in aanmerking komen.

--Jos 8 feb 2013 13:36 (CET)