Digitale Blokbesturing

Uit 3rail Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Bloksysteem

Voor het beveiligen van de treinenloop wordt op de vrije baan eenzg. bloksysteem gebruikt. Bij dit systeem mag een trein een volgen blok niet inrijden zolang hiervoor geen toestemming is gegeven. Dat kan door een treindienstleider, maar ook door seinen. Het principeschema staat hieronder:

Principe bloksysteem

In dit schema zijn de terugmelders weergegeven als K1, K2 en K3.

Digitale blokbesturing

Bij analoge blokbesturing worden de treinen bestuurd door de baanspanning af te schakelen. Zie hiervoor het wiki-artikel Analoge Blokbesturing.
Bij een echt digitale blokbesturing remt de centrale de trein af voor het stoptonend sein.De trein stopt, maar alle ingestelde functies blijven in bedrijf.

Hiervoor is het nodig dat elk blok over minimaal twee terugmeldkontakten beschikt. Eén zg. inrijmelder en een zg. stopmelder. Als extra kan gebruik worden gemaakt van een zg. bezetmelder. (Dit principe wordt als regel ook gebruik bij de meeste computerprogramma's).

Inrijmelder

Deze melder geeft de PC en/of centrale aan dat een trein het blok binnenrijdt.

Stopmelder

Deze melder geeft de PC en/of de centrale dat een trein aan het einde van het blok is gearriveerd. Sommige programma's hanteren hier het begrip remmelder. De stopmelder is daarbij een extra beveiliging.

Bezetmelder

Deze melder geeft de PC en/of centrale aan dat er een trein(deel) in het betreffende blok aanwezig is.

Werking van de digitale blokbeveiliging

In essentie werkt deze net als de analoge versie, en zoals weergegeven in bovenstaand schema. Het verschil zit echter in de acties die direct inwerken op de decoder van de lok. Bij het binnenrijden van het blok, moet afhankelijk van de stand van het volgende bloksein een actie worden gestart. Bij rood (of geel dan wel geel/groen) moet er worden afgeremd. Als de remming goed is ingezet staat de trein gestuurd stil vlak voor het stoptonend sein en in of net voor de stopmelder. De snelheid wordt dus in de decoder teruggeregeld naar 0. De stopmelder dient als extra buffer en triggert direct het stoppen van de trein.

Werking via de Central Station

Märklin gaat er bij het inrichten van het bloksysteem van uit dat de stopsectie nog steeds stroomloos geschakeld wordt. Dat is onafhankelijk van het gebruik van een eventuele remmodule. Toch is het mogelijk om het met behulp van "gebeurtenissen" te bewerkstelligen dat de bovengenoemde acties worden uitgevoerd. Hoe dat zal in een ander wiki-artikel worden behandeld. Feit is wel dat het vooralsnog voor elke aanwezige lok moet worden ingericht.

Werking via de PC

Bij gebruikmaking van de PC-besturing, wordt de trein gevolgd van blok naar blok. De PC weet dus feitelijk welke trein op dat moment actueel in het betreffende blok aanwezig is. Daarmee kan bij activering van een inrijmelder de juiste lok direct vanuit het programma afgeremd worden. Door ijking kan dit zo nauwkeurig worden gedaan dat de lok zelfs de stopmelder net niet bereikt.