Help:Tips voor het schrijven van een goed artikel

Uit 3rail Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
InformationNew.png
Tips voor het schrijven van een goed artikel

Op deze pagina vindt je een aantal tips voor het schrijven van een goed artikel. Wees niet bang om te schrijven. De belangrijkste regel is dus om eerst te schrijven en je dan pas om de regels te bekommeren. Als je onverhoopt een fout maakt, dan is dat op zich niet erg, als je deze later maar herstelt (soms helpen anderen ook een handje). Vaak is het een goed idee om te beginnen met een kladversie (in een tekstverwerker op de eigen computer of in een subpagina op je eigen Gebruikerspagina) en deze pas later in de 3rail-Wiki te plaatsen.

Samenvatting

Schrijven voor het internet brengt een aantal extra eisen met zich mee. Websurfers zijn veeleisender dan andere lezers, onder andere omdat het lezen van een scherm moeilijker is dan van papier. Structuur is belangrijk op een webpagina. De gebruiker kan een goed gestructureerde pagina veel sneller 'scannen' (snel doorlezen) op zoek naar nuttige informatie.

  • Zorg dat een artikel begint met een korte introductie in het onderwerp, een soort beknopte samenvatting van wat volgt, of een definitie, in de allereerste alinea.
  • Gebruik kopjes, afbeeldingen, bestanden, tabellen en lijsten waar dat ook nodig kan zijn.
  • Denk na over het gebruik van links naar andere artikelen; wees niet zuinig met links, maar link niet elk woord dat een beetje moeilijk klinkt.
  • Maak alinea's niet te lang; lange alinea's zien er nodeloos moeilijk uit. Kortere alinea's geven meer structuur.
  • Maak alinea's niet te kort. Alinea's van 1 (scherm)regel suggereren losse feitjes in plaats van een samenhangend geheel.
  • Maak zoveel mogelijk gebruik van de inputboxen, dat zijn sjablonen die volgens een standaard layout zijn opgesteld. Het gebruik van deze sjablonen zorgt ervoor dat de pagina qua layout zoveel mogelijk overeenkomen als reeds bestaande artikelen die onder dezelfde categorie vallen.
  • Probeer al te populaire en modieuze taal te vermijden.
  • Spreek de lezer niet persoonlijk aan als dat niet noodzakelijk is. Deze locomotief kocht ik in 2001 bij mijn Märklin dealer kan soms heel goed, maar in een encyclopedie heeft het vaak de voorkeur om zakelijker, onpersoonlijker te formuleren, zoals Deze locomotief was in 2001 verkrijgbaar bij diverse Märklin dealers .
  • Het gebruik van de tegenwoordige tijd voor zaken die in het verleden hebben plaatsgevonden kan voor verwarring zorgen en wordt niet door iedereen gewaardeerd.

Voor je begint te schrijven

Wat hebben we al?

Hoeveel je ook van een onderwerp weet, zoek in de 3rail-Wiki wat er al over het onderwerp geschreven is. Door eerst te kijken of er al iets over het onderwerp beschikbaar is, vermijden we dat je een artikel schrijft wat al bestaat. Vergeet echter niet dat ook deze artikelen geschreven zijn door vrijwilligers en dus fouten kunnen bevatten.

Verzamel meer informatie

Door een aantal artikelen over het onderwerp bijeen te zoeken, kom je mogelijk een aantal aspecten tegen waar je in eerste instantie niet aan gedacht hebt. Kijk dan nog eens goed naar de opzet van je artikel: waar is de meest logische plek om ze in te voegen? Of is het beter je verhaal opnieuw te structureren?

Begin met schrijven

Begin met je artikel door een overeenkomende inputbox te gebruiken, of anders door op een rode link te klikken of in je browser de juiste titel te typen. Zorg ervoor dat je de juiste benaming geeft aan een pagina. Zie hiervoor Help:Een pagina benoemen. Met verwijzingen (redirects) kan je ervoor zorgen dat titels die op de nieuwe pagina lijken ernaar verwijzen.

Opbouw van een artikel

Houd je aan de conventies

Op 3rail-Wiki hebben we een aantal conventies afgesproken waaraan eenieder wordt verzocht zich te houden. Dat maakt dat onze artikelen een bepaalde uniformiteit krijgen.

Begin met een samenvatting

De eerste zin is een korte definitie van je onderwerp. De rest van de eerste alinea is een samenvatting van het artikel.

Hoofdstukken en alinea's

Structureer je artikel door het op te delen in hoofdstukken en alinea's. Bij drie hoofdstukken of meer krijg je automatisch een inhoudsopgave. Wil je die niet zien, dan kan je _NOTOC_ bovenaan de pagina zetten, waardoor de inhoudsopgave niet meer wordt weergegeven.

Wees neutraal

Probeer neutraal over alle onderwerpen te schrijven. Dat is niet altijd even eenvoudig, maar wel het streven. Haal feiten en meningen niet door elkaar en vermeld zeker niet je eigen mening.

Wees precies

Probeer vooral uitdrukkingen als "vandaag", "onlangs", "recent", "binnenkort", "tegenwoordig" en dergelijke te vermijden, je weet niet hoelang die van toepassing zullen zijn en of iemand oplettend genoeg is om het artikel te zijner tijd aan te passen.

Wees helder

Zorg dat je zelf begrijpt wat je schrijft! Als het voor jou niet helder is, zal de lezer je artikel zeker niet begrijpen. Schrijf geen tekst over maar zet deze om in je eigen woorden. Een overmaat aan bijzinnen kan leiden tot onduidelijkheid.

Verklaar

Leg essentiële begrippen uit! Neem aan dat de lezer niets van het onderwerp weet. Waarschijnlijk is dat ook zo. Wees volledig in je uitleg. Jargon altijd verklaren, hetzij in het artikel zelf, hetzij door een link aan te leggen naar een ander artikel dat de uitleg al bevat. Ga er steeds vanuit dat de 3rail-Wiki zowel door Nederlanders, Vlamingen, Luxemburgers en andere Nederlandstaligen wordt geraadpleegd.

Link

Link door naar bestaande onderwerpen! Doe dat echter wel gedoseerd. Als het woord LED een aantal keren in het artikel voorkomt, hoef je niet van elke LED die er in de tekst staat een link naar het artikel over de LED te maken; één link is voldoende. Ook hoeft lang niet elk woord dat een link zou kunnen zijn, ook echt een link te worden. De beste links verwijzen naar onderwerpen die specifiek met het artikel te maken hebben. Niet elke fabrikantnaam en niet elk typenummer in het artikel hoeft automatisch een link te worden, dit werkt zelfs vaak eerder storend.

Wees bondig

Wees niet kort, maar wel kernachtig! Gebruik je bijwoorden die je weg kunt laten? Sommige woorden voegen niets toe. Weet jij het verschil tussen "Napoleon trok met een heel groot leger" en "Napoleon trok met een groot leger"? (Bovengenoemde tip 'wees exact' geldt ook hier: nog beter is "Napoleon trok met een leger van meer dan 500.000 man". En dit laatste kan weer bondiger: "Napoleon trok met een leger van ruim 500.000 man".) Speel ook met verschillende zinsconstructies. Het doel is maximale informatie in een minimum aan woorden. 'Ondanks dat' kun je vervangen door 'hoewel', 'vanwege het feit dat' is beknopter uit te drukken als 'doordat' en 'omdat'.

Geef veel en veelzijdige informatie

Een goed artikel is mogelijk lang, maar in geen geval langdradig. Er zijn vaak veel facetten aan je onderwerp. In een goed artikel komen alle facetten aan bod. Als het verhaal echt te lang wordt is het meestal wel mogelijk deelfacetten een eigen artikel te geven.

Wees formeel

Gebruik geen 'je' of 'we' in je verhaal, je spreekt de lezer niet toe. Gebruik in principe geen uitroeptekens.

Je artikel beter maken

Voeg bestanden toe

Een goed plaatje illustreert de tekst en spreekt voor zich. Het maakt het interessanter voor de lezer. Let op dat de gebruikte afbeeldingen 100% copyright vrij zijn. Afbeeldingen die dat niet zijn zullen direct weer worden verwijdert door de wiki-redactie.

Bronvermelding

Hoe goed je artikel ook is, het zal nooit alle informatie kunnen bevatten. Vaak moeten keuzes worden gemaakt, waarbij de informatie uit sommige bron(nen) vermeld wordt, terwijl die uit andere wordt overgeslagen. Een echt goed artikel vermeldt bij dit soort keuzes welke bron(nen) gebruikt is/zijn. Er kan ook kort vermeld worden waarom een bepaalde bron gekozen werd. De meest voor de hand liggende manier dit te doen is het plaatsen van een voetnoot. Daarnaast zijn lezers vaak op zoek naar meer informatie dan in het artikel staat. Om de lezer op dit punt hulp te bieden kun je een literatuurlijst met de belangrijkste bronnen over het onderwerp maken.

Controleer je spelling

Maak handig gebruik van je tekstverwerker en knip en plak je artikel. Gebruik daarna ook de spellingcontrole. Sommige fouten worden niet herkend, maar het helpt wel. Gebruik geen overbodige spaties of harde returns. Besteed vooral aandacht aan de naamgeving van de artikelen. Als je lange tijd aan een artikel werkt, vergeet dan ook niet om het tussentijds op de harde schijf te bewaren.

Perfectie is mooi, maar...

Het perfecte artikel bestaat niet. Er is een moment dat je besluit je artikel te plaatsen, ook al kan het dus veel beter.

Plaats je artikel en laat het dan los

... en dan begint het. Voeg je artikel toe aan je volglijst. Misschien zullen andere forumleden op de overlegpagina van je artikel reageren. Neem hun opmerkingen serieus! Ze vormen de beste bron voor verbeteringen van je artikel; waardeer het dus wanneer een ander jouw artikel verder oppakt! Je hebt de wereld verrijkt met een artikel. Zelf ben je er ook beter van geworden, je weet nu weer meer van je onderwerp en hebt het helder kunnen samenvatten. Anderen gaan er nu mee verder. Jij moet ook weer verder. Misschien kun je nog eens kijken hoe het ermee gaat. Maar je hoeft het niet te bewaken. Bekijk de pagina's waar je naar gelinkt hebt. Plaats een link naar je eigen artikel waar dat gepast is. Kijk ook eens naar andere artikelen. Misschien kun je daar iets aan bijdragen. Een aspect toelichten, de structuur verhelderen, kijken of het wel in de juiste categorie staat. Zinsbouw, spelling en taalgebruik controleren. Dat is ook een manier om te beginnen: een artikel aanpassen.

Tips (of hints) krijgen van anderen is altijd goed, maar wat nou als iedereen negatief commentaar heeft? Geen paniek, kijk of er tips tussen zitten van anderen, kijk het artikel goed door en kijk of de dingen niet te gesloten zijn. Wees creatief en open, verbeter de gesloten stukken en vergroot ze. Maak het niet te langdradig. Succes en veel plezier!