Keerlus

Uit 3rail Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Keerlus

Een keerlus is een cirkelvormige bocht die ervoor zorgt dat de trein kan keren en in omgekeerde richting het traject kan hervatten. Keerlussen worden toegepast om een trein via hetzelfde spoor of via een evenwijdig spoor, terug te laten rijden in omgekeerderde richting. We kennen enkelsporige keerlussen en dubbelsporige keerlussen. Keerlussen bij 2-rail zijn niet zomaar mogelijk, aangezien we dan een punt hebben waar de plus (+) railstaaf wordt verbonden met de min (-) railstaaf, wat kortsluiting oplevert.


Keerlus bij 2-rail

Keerlus bij 2-rail

Bij 2-rail banen levert een keerlus, zonder aanvullende voorzieningen, een probleem op omdat de trein bij het ronden van de keerlus een punt kent waar de plus (+) en min (-) railstaven met elkaar worden verbonden, wat natuurlijk voor een kortsluiting zal zorgen. Om dit probleem te verhelpen zal een aanvullende "ompool-schakeling" benodigd zijn die ervoor zorgt dat de polariteit van de rijspanning wordt omgedraaid. Deze ompoling geschiedt bij het wissel waar de keerlus mee is verbonden en kan bij analoog bedrijf middels een relaisschakeling gerealiseerd worden en bij digitaal bedrijf middels een 'keerlus-module'. Bij 2-rail bedrijf dienen we bij het maken van een keerlus tevens rekening te houden dat de gehele trein in het gedeelte past waar de spanning omgepoold wordt.


Keerlus bij 3-rail

Keerlus bij 3-rail

Bij 3-rail banen hebben we geen problemen met het maken van een keerlus, aangezien we hier met wisselsstroom werken. De railstaven blijven met elkaar verbonden en de puntcontacten evenzo, als we een keerlus maken. Er zijn bij 3-rail bedrijf dus geen aanvullende modules of schakelingen benodigd om een keerlus te maken.


Verwijzingen (links)

Intern

Extern