Overleg categorie:Baureihe Re 460

Uit 3rail Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Avatar.jpg Deze overleg pagina wordt tijdelijk gebruikt voor "testing". s.v.p. niet bewerken ! Gebruiker Jos.
Startdatum 28 Aug.2012
 • Primaire doelstelling: integratie Tabeloverzichten in alle "Baureihes" met de volgende funktionele eigenschappen:
  • Alle door Märklin uitgebrachte HO Locomotieven zijn/worden handmatig in dit tabeloverzicht gezet en regelmatig geactualiseerd a.d.h.v. Märklin "Neuheiten". (in principe door Wikiredactie)
  • De 1e kolom "Artikel nr." bevat "rijen" waarin wikisyntax <Märklin Artikelnr> ("rood" indien nog aan te maken en "blauw" indien artikel in wiki aanwezig.
  • Er wordt gezocht naar de mogelijkheid het Artikel nr. na 1e aanmaak in een andere kleur (bijv. "groen") in de tabel te laten verschijnen ter onderscheid van de "rode" resp. "blauwe". Reden daarvoor is de Artikel vrijgave procedure. E.e.a. dient wel in een geautomatiseerd proces te gebeuren daar "handmatige" uitvoering niet wenselijk is.
 • Overige kolommen zijn om aan Gebruikers een samengevat overzicht te verschaffen m.b.t. de eigenschappen van de verschillende locomotieven in de betreffende Baureihe. Waar óók tijdens de loop van de oude wiki veel belangstelling voor is getoond!
 • Een niet te onderschatten voordeel is dat het bestaande "Baureihe" overzicht een hoge betrouwbaarheid heeft omdat deze automatisch door wiki software wordt gegenereerd. Voorbeeld: zie verschil tabeloverzicht en Baureihe:
  • aantal blauwe artikelnrs. Tabel = 6 Baureihe = 8,
  • aantal afbeeldingen Tabel = 6 Baureihe = 7 nvt kolom vervalt tzt, nu reserve.
  • aantal afbeeldingen Baureihe = 7 en aantal artikelnrs is 8 ?
  • waaruit volgt "goed controlemiddel.
 1. 1e stap: Inhoud kolommen modificeren inclusief headers.
  1. wijzigingen: alle kolommen "unsortable" gemaakt behalve 1e "Art.nr".Cat. en Type zijn vervallen. Uitvoering gewijzigd in "Besturing"
  2. Verdere stappen nader te overleggen.

--Jos 2 sep 2012 22:58 (CEST)


update: 8 okt.2012: Meerdere tabellen in één "Model-Baureihe" als het om meerdere merken dan alleen Märklin 
gaat is géén probleem zolang de "kopjes" boven elke tabel maar gelijkluidend zijn, bijv.: 
als kopje boven 1e tabel luidt: "Märklin modellen in de "Baureihe xyz"
dient het volgende kopje 2. bijv.: "Roco modellen in de "Baureihe xyz" genoemd te worden, enz. 
Gaan we echter binnen één "Baureihe" voor meerdere "Baureihes" een aparte tabel aanmaken dan wordt het 
teveel snipperwerk omdat daar óók weer afsplitsingen op "merknaam" uit volgen. Afgezien van 
systeemtechnische problemen worden het zoekplaatjes voor iedereen waar niemand uiteindelijk meer uit komt. 
Dit gaan we dus niet doen ! 
Hoe dan wel...moeten we opnieuw overleggen!

--Jos 8 okt 2012 13:33 (CEST)

update 24 Nov. '12

T/m 22-11-'12 is het de opzet geweest maximaal te automatiseren met behulp van "inputboxes" voor modelartikeltjes evenals voor grootspoor. Inputboxes die door gebruikers van gewenste info worden voorzien waarna automatisch die informatie op de verschillende categorie-pagina's geplaatst wordt, resp. Modelpagina, Baureihe-pagina en Grootspoorpagina. Daarbij nog het probleem met de invulling van de tabellen onder de diverse baureihes, series en clases, zie status 8 okt.'12. Dit vraagt om dusdanige aanpassingen in de systeemsoftware en vereist tevens zoveel "beheers-kapaciteit" (er kan veel fout gaan tijdens "input) dat we i.o.m. beheer besloten hebben hier niet mee door te gaan.

Hoe nu verder:

 1. Uitgangspunten:
  1. Modellen is de belangrijkste Categorie (onze hobby).
  2. Grootspoorartikel is ondersteunend waarna gelinkt wordt vanuit artikel.
  3. In Grootspoorartikel alle modelartikelnummers volgens (test) Modellen in de Bouwserie 01 overeenkomstig onderstaand model. (wordt vervolgt)

Modellen in de Bouwserie 01

wordt vervolgt Jos 24 nov 2012 23:45 (CET)