Overleg categorie:Baureihes

Uit 3rail Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Baureihe structuur

 • Structuur en benamingen van bouwreeksen van grootspoor locs zoals die er per 20 maart 2012 uitzien is een mix geworden van ervaringen zoals opgedaan met de oude wiki, overleg huidige beheerders nieuwe wiki en tevens ons voorbeeld over de aanpak van Wikipedia DE.
 • De opzet zoals die terug te vinden is onder: (Johan)Overleg_categorie:Grootspoor_Duitsland#Voorstel_Grootspoor lijkt onze doelstellingen het meest te benaderen zei het dan met enkele kleine aanpassingen.(i.p.v. BR de volledige naam "Baureihe""vóór het loc-type.) In ieder geval een voorstel waarmee we verder kunnen en wellicht in de toekomst nog wat optimalisaties mee kunnen uitvoeren.
 • De voorgaande versies incl. de "toelevering" uit cat's "Modellen" en fotobestanden werden inmiddels ook aangepast.(20 Mrt.2012) Kleine menu-structuur aanpassingen kunnen nog volgen.
 • Eén overlegpunt blijft echter over (althans volgens de huidige stand) en dat is het al of niet splitsen van het basis type loc. bijv. V 100 naar de schillende sub.nummeringen en/of nieuwe nummergeving. (EBO '68)
  • In de diverse Wikipedia's heeft dit onderwerp tot soms heftige discussies geleid waar men zelfs vandaag nog niet helemaal uit is.(wordt vervolgd !)

--Jos 22 mrt 2012 11:59 (CET) zie mailbericht dd. 22 Mrt.2012

Even een berichtje over de huidige stand van zaken m.b.t. categorie indeling "Grootspoor".

De laatste dagen lijkt het wat stil te zijn echter ben achter de schermen druk bezig me een beeld te vormen hoe wij het er onze wiki het beste uit kunnen laten zien.

- N.a.v. "ons" overleg waarbij als voorbeeld de indeling zoals Johan die nu voorsteld brengt die ons al een stuk dichterbij, zie: http://wiki2.3rail.nl/index.php/Overleg_categorie:Grootspoor_Duitsland

Wat dit voorstel van Johan betreft heb ik alle "BR" afkortingen inmiddels in de pagina's gewijzigd naar "Baureihe" dus bijv. Baureihe 01 i.p.v. BR 01 Let hierbij op dat dit voorstel niet alleen betrekking heeft op de categorie Duitsland maar op alle indelingen per land onder Grootspoor. (1) zie: http://wiki2.3rail.nl/index.php/Categorie:Grootspoor en verder bij voorkeur model staat voor een andere categorie, met name "Alle Modellen volgens Baureuhe" (2) zie: http://wiki2.3rail.nl/index.php/Categorie:Baureihes

(1) is de categorie waarin artikeltjes per Baureihe geplaatst zijn/worden. en

(2) de categorie waarin alle sub.categorieën per Baureihe zijn geplaatst en per Baureihe de modellen zijn terug te vinden.

 • Inmiddels heb ik me verder georienteerd in de diverse wikipedia's waarvan in sommigen ik tevens "gebruiker" ben. Ook in wikipedia hebben discussies over dit onderwerp plaats gevonden en zie je vervolgens per land verschillende stucturen.
 • De opzet zoals ze in de Duitse wiki "proberen" te volgen is in nagenoemd voorbeeld terug te vinden, zie: http://de.wikipedia.org/wiki/Baureihe_V_100 Daar is men al sinds 2004 in discussie met als resultaat een opsplising naar 3 Artikels waarin alle voorkomende technisch gewijzigde types zowel als omgenummerde types van het basis type V 100 onder "Hoofdstukjes" zijn beschreven.
 1. Samenvattend denk ik dat we het als volgt moeten doen:
  1. Onder categorie "Grootspoor":
   1. V 100 als Hoofdartikel met daarin de opvolgende type wijzigingen lijkt me voor ons een goeie oplossing hetgeen we dan uiteraard ook doen bij andere loc.types, die daarvoor in aanmerking komen.
  2. Onder categorie "Baureihes":
   1. V 100 als sub.categorie V 100 waarin alle "Modellen" die in oorsprong afgeleid zijn van V 100, geplaatst worden. Om nu te voorkomen dat iemand, denkend dat de bijv. de Baureihe 213 nog niet bestaat, zelf deze baureihe gaat aanmaken, wil ik deze sub.nummers opnemen specifiek in deze categorie "Baureihes" en direct een verwijzing op de betreffende baureihe pagina aanbrengen naar, in dit geval, V 100. Daarmee voorkomen we dat deze sub.nummers "rood" staan.
 • Wil vandaag de laatste hand leggen aan datgene wat ik hierboven heb aangegeven zodat we daarna verder kunnen met Grootspoor en Modellen.

Gaarne "meekijken" en opmerkingen plaatsen als zich rariteiten voordoen.

voor verder overleg, zie Overleg categorie:Baureihe Re 460 Jos 24 nov 2012 23:48 (CET)