Help:ArtikelChecklist

Uit 3rail Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Test Checklist

 • Onderstaande checklist kan gebruikt worden om artikelen te controleren op hun kwaliteit. Er zullen zeer weinig artikelen zijn die aan alle punten voldoen, deze checklist is dan ook slechts bedoeld om verbeterpunten systematisch op te sporen.
 • De checklist kan geplaatst worden op overlegpagina's van te verbeteren pagina's, uiteraard met ingevulde kolom Beoordeling en opmerkingen.
 • Gebruik {{subst:Checklist}} om deze lijst op eenvoudige wijze op een overlegpagina van het betreffende artikel in te voegen.

Ook deze lijst zal nog niet volledig zijn, toevoegingen en wijzigingen zijn welkom!

Checklist

 • Inhoud
  • Correctheid: Is de inhoud van het artikel juist en betrouwbaar?
  • Volledigheid: Worden alle aspecten van het artikel belicht?
  • Duidelijkheid: Is het artikel geschreven in duidelijke, niet te specialistische taal/ is de tekst vlot leesbaar.
  • Neutraliteit: wordt het onderwerp beschreven vanuit een neutraal standpunt (zie: punt 4)
  • Relevantie: Bevat het artikel (uitsluitend) encyclopedische informatie en wordt het vermelden van triviale feiten, overbodige links, ... zoveel mogelijk gemeden?
 • Opbouw
  • Structuur: Is het arikel gestructureerd in afgebakende paragrafen / kan alle informatie gemakkelijk teruggevonden worden in het artikel?
  • Verloop: volgt de tekst in het artikel een rationeel verloop?
  • Inleiding: Begint het artikel met een korte, heldere inleidende alinea die het onderwerp duidelijk omschrijft/definieert?
 • Taal:
  • Taalgebruik: Is het artikel geschreven in correct Nederlands, met inachtname van de juiste spelling, grammaticale regels en de gepaste toon voor een encyclopedie-artikel?
 • Vormgeving:
  • Algemene lay-out: Is het artikel vormgegeven volgens de richtlijnen van toepassing in de betreffende categorieën, waarbij te denken aan artikelsjablonen, zoals onder Grootspoor en Modellen het geval is. Zijn alle gangbare vormelijke elementen gebruikt (infoboxen, afbeelding-galleries, ...) en oogt de lay-out van het artikel ordelijk?
  • Afbeeldingen: Zijn de juiste bij het artikel behorende afbeeldingen toegevoegd (met onderschrift), op de juiste plaats zonder het verstoren van de lay-out van het artikel?
  • meta: Worden de juiste procedures gevolgd voor citeren, referenties, extern linken, bronvermelding, noten, ...
 • Betrouwbaarheid
  • Bronvermelding: Kan de betrouwbaarheid van de beschreven inhoud gecontroleerd worden a.d.h.v. externe bronnen en worden deze volledig en correct weergegeven.
 • Overige:
  • Categorieën: Is het arikel geklasseerd onder de juiste categorieën?
  • Intere links: zijn interne links naar andere artikeltjes gelegd?

Aanvulling voorbeeld artikel

Nieuw Artikel (De 6 Stappen)
 1. Doe onderzoek en schrijf een goed artikel
 2. Begin een nieuw artikel
 3. Bewerken van een nieuwe pagina (artikel)
 4. Tekst opmaak
 5. Afbeeldingen(Media bestanden)
 6. Zoeken in de verschillende categorieën

Neutraal Standpunt

Om een neutraal standpunt te bereiken hoort zorgvuldig en kritisch kennis genomen te worden van wat er zoal aan betrouwbare publicaties bestaat over een onderwerp. Daarna hoort de informatie in die publicaties getrouw, in de juiste verhoudingen, en zonder vertekening aan de lezer overgebracht te worden. De 3rail-Wiki beoogt geschillen te beschrijven (neutraal, objectief), zonder partij te kiezen. Gebruikers hebben uiteraard vaak een eigen standpunt of optiek, maar horen in een artikel een compleet beeld te geven, en niet hun eigen standpunt te benadrukken ten koste van andere standpunten. bron; [1]

Een neutraal standpunt houdt in
Men probeert ideeën en feiten op een zodanige wijze te presenteren dat zowel voor- als tegenstanders ermee uit de voeten kunnen. Complete tevredenheid is moeilijk te bereiken; het is om te beginnen al moeilijk een neutrale definitie van het begrip 'neutraliteit' te geven. Wat we wel kunnen proberen, is een manier van schrijven te vinden die acceptabel is voor alle 'redelijke' personen ondanks hun verschillende meningen.
Een aantal voorbeelden verduidelijkt dit wellicht:
 • Een wiki.3rail-artikel hoort niet te zeggen dat Märklin slechter is dan Fleischmann , hoewel de auteur misschien die mening is toegedaan. Het is beter te vermelden dat er mensen zijn die dat geloven, wat hun argumenten zijn, en wat hun tegenstanders zeggen.
 • Een wiki.3rail-artikel hoort niet te zeggen dat Locomotief "zus of zo" waardeloos is als dit niet wordt ondersteund door de mening van "iedereen". Persoonlijke meningen hoeven niet de mening van "iedereen"te zijn.
Mening als mening en mening als feit
De makkelijkste manier om een meer encyclopedische (wiki) beschrijving te krijgen is waarschijnlijk door meningen als meningen weer te geven, in plaats ze als feiten te presenteren. Wel is een bepaald geloof, een bepaalde overtuiging, in wat dan ook, op zich een objectief feit (het feit dat men dit of dat gelooft). Daarom kunnen we deze dingen relatief gemakkelijk beschrijven vanuit een neutrale optiek.
Wat betreft de duiding (uitleg) van de geschiedenis
Gebeurtenissen die nationale gevoelens raken, of die een raakvlak hebben met een uitgesproken mening of idee van jezelf, vergen de nodige inspanning, omdat je niet alleen met meningen en conclusies van een ander te maken hebt, maar ook met die van jezelf. Dan is het nodig dat je jouw opinie of idee in het artikel in eerste instantie met dezelfde neutraliteit beschrijft als eventuele andere op dat vlak en dat kan een beetje pijn doen. Andere voorbeelden hiervan zijn levensbeschouwelijke en religieuze onderwerpen.
Het is soms niet eenvoudig ...
... om je eigen, vaste overtuiging vanuit een neutraal standpunt te beschrijven. Toch is het juist de beschrijving vanuit een neutraal standpunt die de geloofwaardigheid verhoogt, ook van jouw idee. Mensen lezen gemakkelijk tussen de regels door en kunnen zich gemakkelijk gemanipuleerd voelen, want dat is niet wat ze van een encyclopedie verwachten. Dit effect moet hier vermeden worden en zo nodig moeten we elkaar daarbij een handje helpen.

Interne verwijzingen

Bron verwijzing