Help:Een nieuwe pagina maken

Uit 3rail Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
InformationNew.png
Dit artikel beschrijft de mogelijkheden om een nieuwe pagina (artikel) aan te maken in de 3railwiki.

Aanmaak van een nieuwe pagina

Alvorens een nieuwe pagina aan te maken is het noodzakelijk vast te te stellen in welke categorie deze nieuwe pagina thuis hoort. Orienteer je dus eerst in de bestaande hoofdcategorieën en de subcategorieën ervan (Hoofdmenu en sub.menu's). Nadat je in de laagst liggende sub.categorie (sub.menu) aangeland bent zie je een opsomming van de daar aanwezige artikel-pagina's. Bekijk enkele artikel-pagina's om een idee te krijgen hoe deze ingedeeld zijn.

De artikelbenaming is een belangrijk gegeven omdat onder deze benaming het nieuwe artikel in de wiki wordt vastgelegd. Alles wat je zelf op de bewerkingspagina schrijft is door jouw te wijzigen behalve de artikelbenaming. Deze benaming wijzigen gaat niet zomaar en er moet meestal hulp van een beheerder worden ingeroepen om dit te herstellen. Zie voor verdere details onder de hierna volgende "kopjes" :

Nieuw artikel maken met behulp van een bestaand sjabloon

Voor artikel-pagina's in top-categorieën "Grootspoor" en "Modellen" bestaan een aantal standaard sjablonen. Verreweg de meeste artikelpagina's onder bovengenoemde categorieën zijn in de huidige wiki gemaakt met behulp van deze sjablonen. Het wordt op prijs gesteld de indeling van deze sjablonen zoveel mogelijk aan te houden. Natuurlijk kan en mag creatief met de inhoud van het sjabloon om gegaan worden wat mede bepaald wordt door de beschikbare afbeeldingen. Belangrijk is minimaal de "Kopjes" inhoudelijk te voorzien van enige tekst. Heb je onvoldoende tekst bedenk dan dat een artikel eigenlijk nooit helemaal af is. Wellicht heeft een volgende schrijver aanvullende informatie en de vorm van tekst of afbeeldingen. Geef op een bescheiden manier aan indien een afbeelding gewenst is.

Voor informatie over het gebruik van bestaande sjablonen voor een bepaalde categorie, kies één van de volgende "Help"pagina's:

150px-Crystal Clear app ktip svg.pngAdvies; Neem eerst een kijkje in de artikelen van b.g. categorieën alvorens te starten met het aanmaken van zo'n artikel.

Nieuwe pagina aanmaken via het zoekvak in de linker zijbalk

Type een nog niet bestaande pagina-titel bijvoorbeeld Märklin 5000 in het zoekvak en klik op OK. Er verschijnt dan een pagina "Zoekresultaten" waarin een regel De pagina Märklin 5000 aanmaken op deze wiki. Onder deze regel kunnen meerdere verwijzingen (links) staan die "iets" met je zoekopdracht te maken kunnen hebben zoals "Märklin" enz., maar vrijwel niets met jouw opdracht Märklin 5000 , dus liever negeren. Klik vervolgens op Märklin 5000 en een nieuwe (lege)pagina verschijnt met als kopregel: Bezig met bewerken van Märklin 5000. Even nu een opmerking alvorens we verder gaan met het bewerken van de artikelpagina:

Opmerking: In het bovenstaande gaan we er vanuit dat je artikel inderdaad een nieuw artikel is en dus nog niet in deze wiki bestaat omdat de zoekfunctie geen artikel met de naamgeving Märklin 5000 heeft kunnen vinden. Zou er bijvoorbeeld Märklin 3048 als zoekopdracht gegeven zijn zie je wanneer je op deze "blauwe" link klikt dat dit artikel al bestaat. Gebruik dan de knop vorige in je browser om terug te gaan naar de vorige pagina en doe dat eveneens als je hier per ongeluk terecht bent gekomen.

 • We gaan verder met Bezig met bewerken van Märklin 5000:

Je ziet de volgende tekst:

Deze pagina bestaat niet. Typ in het onderstaande veld om de pagina aan te maken 

. Gebruik de knop vorige in uw browser als u hier per ongeluk
terecht bent gekomen.

Indien je de titel van je artikelpagina hebt gecontroleerd en je verder wilt met het bewerken van de pagina sla dan geen acht op bovengenoemde regel en ga verder met de volgende instructies:

Bewerken van je nieuwe artikelpagina

Ga op deze pagina naar Nieuw artikel maken met behulp van een bestaand sjabloon


Via een bestaande (rode) link

Je kunt een nieuwe pagina aanmaken, door op een rode link te klikken, ergens in de tekst.

De rode kleur betekent dat de pagina nog leeg is: het is een uitnodiging aan jou om een nieuw verhaal te schrijven. Een link naar een nieuwe (nog lege) bladzijde wordt gemaakt door tussen de vierkante haken de titel van je nieuwe pagina te maken, bijvoorbeeld: [[onderwerp]] die dan wordt weergegeven als onderwerp.

Zie je een rode link, dan zou het ook kunnen dat er een typefout in de link zit. Is dat het geval, hoef je de typefout alleen maar te verbeteren om de link blauw te maken. Ga nu verder met:

Ga op deze pagina naar Nieuw artikel maken met behulp van een bestaand sjabloon


Zelf een rode link maken

Je kunt ook op een bestaande pagina (maar wel op een relevante plek) zelf vierkante haken in een tekst aanbrengen, om zo een nieuwe pagina te beginnen: [[titel van de nieuwe pagina]].

Als je een geheel nieuw onderwerp wilt beschrijven dat in deze wiki als link nog niet bestaat, kun je het voorlopig tussen vierkante haken op je Gebruiker-bladzijde neerzetten en van daaruit werken. Ga nu verder met:

Lees dan verder op deze pagina: Nieuw artikel maken met behulp van een bestaand sjabloon (volgend kopje !)


Mijn pagina is af, en dan?

Wanneer je klaar bent met het schrijven van de teksten en de pagina voorzien hebt van afbeeldingen is de volgende stap je artikelpagina in een categorie te plaatsen. Die keuze heb je waarschijnlijk al bepaald voordat je het nieuwe artikel hebt aangemaakt. We nemen even aan dat de keuze is Categorie:Märklin Diesellocomotieven

Plaats dan die regel (wiki syntax) tussen "haken" onder in je bewerkingspagina als volgt:

 '''[[Categorie:Märklin Diesellocomotieven]]''' 
Deze regel wordt dan in de blauwe kleur weergegeven. Is deze echter rood dan heb je niet de juiste 
categorie gekozen, dus opnieuw controleren en wijzigen in de juiste categorie. 
(zolang je niet op pagina opslaan drukt is alles nog te wijzigen)

Als het nieuw artikel betreft die je niet middels de beschikbare "Inputboxen" aangemaakt hebt, willen we je vragen ook de volgende categorie [[Categorie:Artikelbeoordeling]] als categorie onderaan de pagina, mee te geven. Het artikel zal dan beoordeelt worden door de redactie.

Bezint eer ge begint

Hieronder vind je nog wat extra informatie die nuttig is vóór je begint met een nieuwe artikelpagina en kan je het beste eerst even zoeken met de zoekfunctie om te zien of er al iets geschreven in een ander artikel wat "iets" te maken heeft met jouw nieuwe nog te plaatsen artikel. Meestal vind je zo wel een betere plek om jouw verhaal op te enten en hoe je beter je verhaal aan de rest kunt linken. Des te eerder zal het ook gelezen worden. Soms vind je ook dat er al lang een verwant verhaal is onder een iets andere titel. Wil je dit voorkomen, bedenk dan meteen een synoniem voor de titel van jouw pagina en maak daarvan één of meer verwijzingen (links) naar zo'n gevonden artikel. Zie: Help:Gebruik van links

Het creëren van gloednieuwe onderwerpen is zo een prachtige manier om 3railwiki in de breedte te helpen uitdijen (en hopelijk ook in de diepte). Er zijn voor het scheppen van geheel nieuwe lemma's wel een aantal regels in acht te nemen.

Het schrijven van een nieuwe pagina

Klik je op een rode link, dan verschijnt de bewerkingspagina, met een leeg veld waarin je een nieuw artikel kunt typen (of een beknopt begin). Je kunt de ingevoerde tekst vooraf nakijken door 'Toon bewerking ter controle' onderaan de pagina aan te klikken. Je krijgt dan te zien hoe de pagina er gaat uitzien (dat staat dan boven de ruwe tekst). Vooral bij tabellen en afbeeldingen is dat geen overbodige luxe, het resultaat is vaak anders dan bedoeld... Als je tevreden bent is het handig in de 'samenvatting' je medeschrijvers even te laten weten wat je hebt gedaan. Ben je klaar, klik dan op 'Pagina opslaan'. Je krijgt tenslotte de bewaarde pagina pontificaal in beeld.

Opmerkingen

Als je dat wilt, kun je een nieuwe pagina beperken tot een aantal goed geformuleerde zinnen en een korte beschrijving van het onderwerp. Je bent niet verplicht er meteen een heel lang artikel van te maken. Je nodigt zo misschien een ander uit om meer informatie toe te voegen. Ook kleine beetjes (juiste) informatie zijn daarom welkom, maar telegramstijl of alleen maar een woordenboekachtige definitie worden niet zo op prijs gesteld. Uiteraard is een heel artikel te prefereren en sommige mensen hebben dan ook de prettige gewoonte om na een korte inleiding, met een langer stuk tekst te beginnen. Als een nieuw artikel minimaal ongeveer vier regels (kopjes) met minstens drie verschillende feiten over het onderwerp bevat, wordt dat op prijs gesteld.


Nota bene

 • Zie het voorbeeldartikel en het geannoteerd artikel voor hoe je een eenvoudig artikel kunt maken volgens de conventies van de 3railwiki.
 • Laat de onderwerpsterm zo mogelijk in de eerste, hooguit tweede zin van het artikel terugkomen en maak dat dan vet. Dat vergemakkelijkt de herkenning wanneer mensen informatie uitprinten.
 • Probeer ook in de eerste paar regels al beknopt uit te leggen waar het artikel over gaat, bij voorkeur in voor niet-deskundigen begrijpelijke bewoordingen. Dit bespaart de zoeker naar informatie het doorlezen van de hele tekst.
 • Deel je werk in niet al te lange paragrafen in. Dat vergemakkelijkt het lezen op een computer aanzienlijk.
 • Als je een Technisch artikel schrijft is het aan te bevelen de standaardvorm voor Technisch Artikel te bekijken.

We moedigen je ook van harte aan om een informatieve tekst die je voor een ander doel hebt geschreven hier in deze wiki toe te voegen. Bovendien kan het geweldig helpen om informatie vanuit andere openbare, onbeschermde bronnen toe te voegen. Maar --we herhalen 't nog maar eens-- het is streng verboden om beschermd materiaal voor 3railwiki te gebruiken! Hoe je je informatie in een artikel verwoordt bepaalt tot op zekere hoogte de kans dat anderen je artikel gaan bewerken.

Bronvermeldingen

Als men bij informatie in een artikel steunt op bepaalde boeken of andere bronnen, graag de belangrijkste hiervan in de bronvermelding van het artikel opnemen, ook wanneer er niet letterlijk geciteerd wordt! Indien redelijk wat, maar niet echt veel erop gesteund wordt, kan het natuurlijk ook in het edit commentaar, zodat het in de edit history staat. Indien pure feiten uit zeer veel verschillende bronnen gehaald (kunnen) worden, bijv. op het Internet, kan bronvermelding wel achterwege blijven, evengoed is het dan prettig als dan in het edit commentaar vaag wordt aangegeven dat het bijv. informatie uit verschillende bronnen op het web betreft. Het gaat er vooral ook om dat de belangstellenden voor je artikel de betrouwbaarheid van je teksten op waarde kunnen schatten en zonodig kunnen toetsen aan de hand van vermelde bronnen. Zie voor meer toelichting: Bronvermelding

Voorbeelden

 • Een artikel dat veel intrigerende nieuwe links bevat kan andere schrijvers uitnodigen die links te gaan invullen. Sommige schrijvers houden ervan om leemtes (gaten, hier: rode links) of vragen te creëren voor hetzelfde doel, anderen vinden dat geen goed idee.

Het andere uiterste is een opsomming van niet ingevulde links, makkelijk te maken, maar niet echt een uitnodiging aan velen. Je kunt zelf bekijken wat het beste werkt.

Regelrechte verzoeken om meer informatie in een artikel kan de kwaliteit ook ten goede komen. Iemand kan bijvoorbeeld een globale beschrijving geven van een voorwerp of een fenomeen en in dat artikel tevens om meer historische informatie vragen. Iemand anders die daar de nodige informatie over heeft, kan dan hopelijk de verleiding niet weerstaan deze kennis op de 3railwiki te spuien.

 • Een goed verwoorde eerste versie van een nieuwe pagina kan allerlei bewerkingen en reacties van anderen uitlokken, met als resultaat een inhoudelijk goed doorwrocht artikel. Bijvoorbeeld, wanneer een artikel over "Indonesië" heel gedegen begint met de periode voor het "Nederlands kolonialisme" zal het naar alle waarschijnlijkheid meer bewerking uitlokken en uiteindelijk beter worden dan wanneer het onderwerp geïntroduceerd wordt als "een land ten noorden van Australië".

Maar goed, een te uitgebreid artikel brengt misschien ook het nadeel met zich mee dat het gemakkelijker uit balans kan raken en eventueel minder objectief wordt. Wie het (beter) weet mag het zeggen! Door samenwerking, aanvulling en zo nodig overleg zal de inhoud ongetwijfeld gaandeweg verbeteren.

Als je een artikel geschreven hebt zijn er een aantal dingen die je kan doen om de kwaliteit te verbeteren.

Volgen

Het is verstandig om pagina's waar je veel verstand van hebt of die je zelf gemaakt hebt op je volglijst te zetten, door bovenaan op "Volg" te klikken, of tijdens het bewerken "Volg deze pagina" aan te vinken. Alle wijzigingen die op deze pagina gemaakt worden, verschijnen dan 3 dagen lang op je Volglijst. Zo kun je de bewerkingen van anderen zien. Dit heeft een aantal voordelen:

 • Mogelijk verbeteren anderen de opmaak of spelling van je artikel wat, hier kan je rekening mee houden voor een volgende bewerking.
 • Mogelijk voegen anderen informatie toe die je nog niet kende, dus ook daar leer je wat van!
 • Anderzijds voegen anderen mogelijk foutieve informatie toe. Schroom dan niet om deze dan weer terug te draaien. Als je van een bewerking niet zeker bent, vraag dan aan degene die de wijziging maakte om uitleg.

Zie voor meer uitleg volglijst

Bestanden plaatsen

Een plaatje zegt vaak meer dan duizend woorden. Afbeeldingen met een afmeting van 800x600px hebben de voorkeur. Heb je geen zelfgemaakte afbeelding zoek dan eens in de 3railWiki zelf, of 3railForum of daar niet al geschikte bestanden zijn voor je artikel. Zo niet, kan je op het forum een verzoek plaatsen. Verzoeken op de artikelpagina, zoals "foto gewenst" niet te opvallend daar deze de pagina kunnen "ontsieren" en soms erg lang als zodanig blijven staan. Zie voor meer uitleg Gebruik van Bestanden

Maak links naar het artikel aan

Een artikel wordt pas gelezen als mensen het kunnen vinden. Dat bereik je het beste door op verwante artikelen een link aan te maken naar dit artikel. Kijk eens in de linkerbalk op "Links naar deze pagina". Dan weet je waarschijnlijk direct al enkele verwante onderwerpen die niet naar het nieuwe artikel linken. Ga dan naar deze artikelen en voeg de link toe of pas hem aan. Nectitur ad me ergo sum, ofwel: er wordt naar mij gelinkt, dus ik besta. Idealiter zou elk artikel minstens een paar verwijzingen moeten hebben, zowel ernaartoe als naar andere artikelen.

Nog een tip

Als je verwacht dat je nieuw aan te maken artikel wat lang in de steigers zal staan is het verstandig de pagina aan te maken als subpagina van je eigen gebruikerspagina, dus bijvoorbeeld [[Gebruiker:Jandegebruiker/Nieuw artikelnaam]]. Als je klaar bent kun je dan de titel wijzigen naar één in de categorie-naamruimtes dus en zo in één keer een redelijk compleet artikel plaatsen. Je voorkomt hiermee dat je nieuwe maar nog niet complete artikel meteen weer voor verwijdering genomineerd wordt. Na de titelwijziging kun je vervolgens in andere artikelen links naar de nieuwe aanwinst gaan plaatsen. Voor meer uitleg zie: subpagina aanmaken

Zie ook

Brontekst overgenomen van Wikipedia. Artikel deels aangepast voor toepassing in de 3railwiki.