Help:Beheerders en rechten

Uit 3rail Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Beheerders en rechten

Binnen de 3rail wiki zijn de volgende rollen gedefinieerd:

  • gebruikers : Bezoekers van de 3rail wiki (alleen lezen)
  • authors : Leden van het 3railforum die mee willen helpen de wiki te verbeteren/uit te breiden. (schrijfrechten)
  • beheerders : Administrator’s/Redactieraad leden, met alle rechten behalve het autorisatiebeheer.
  • bureaucraten: Administrator’s/Redactieraad leden met autorisatiebeheer rechten.

Voor een lijst met overzicht van ingestelde rechten per rol: Zie Rechten van gebruikersgroepen

Wat kunnen de beheerders

Beheerders hebben alle rechten op de 3railwiki, uitgezonderd het autorisatiebeheer (het toekennen van rollen en rechten).
Taken en verantwoordelijkheden van beheerders zijn te vinden in Beleid:beheerders. Er zijn binnen de 3rail wiki een aantal extra functies beschikbaar voor beheerders:

Pagina’s beveiligen/beveiliging opheffen:
Het beveiligen van pagina’s voorkomt dat gebruikers de pagina kunnen bewerken. Er zijn diverse redenen om voor bepaalde pagina’s te voorkomen dat gebruikers deze kunnen wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan de hoofdpagina, handleidingen, sjablonen, input boxen en help pagina’s etc.

Voor meer informatie over beveiligde pagina’s zie Help:Beveiligdepagina.

Voor beheerders informatie over het beveiligen van en opheffen van beveiligde pagina’s zie: Help:Pagina beveiligen en opheffen

Pagina’s verwijderen/terugplaatsen: Een pagina kan semi-permanent verwijdert worden. Daarbij zien de bezoekers de pagina niet meer, ook niet in de geschiedenis log. Normale gebruikers hebben deze rechten niet. Zij kunnen alleen een pagina leegmaken en opslaan. De pagina zelf blijft bestaan.

Voor meer informatie over het verwijderen van pagina’s zie: Help:Paginaverwijderen.

Informatie voor beheerders over het verwijderen en terugplaatsen van pagina’s zie: Help:Pagina verwijderen en terugplaatsen.

Gebruikers of IP adressen blokkeren: Gebruikers van de 3rail wiki kunnen geblokkeerd worden. Dit wordt met name toegepast om vandalisme van gebruikers zoveel mogelijk te voorkomen. Het blokkeren van gebruikers of hun ip-adressen kan tijdelijk zijn (om discussie met betreffende gebruiker aan te gaan over zijn ongewenste activiteit) of permanent. Zie: Help:Gebruikers blokkeren

Bewaakte bewerkingen: Bewaakte bewerkingen (ook wel patrolled edits) is een mogelijkheid voor redactie-leden om elke edit in de 3rail wiki te zien en de te controleren status van betreffende edit bij te houden als redactie-team. Zie: Help:Bewaken bewerkingen

Bureaucraten en rechten

Bureaucraten hebben autorisatiebeheer rechten (het toekennen van rollen en rechten). Taken en verantwoordelijkheden van bureaucraten zijn te vinden in Beleid:bureaucraten.


Help:Beheer